Calea meditaţiei interioare – Joseph Goldstein, Jack Kornfield

calea-meditatiei-interioare_mAceasta este cea mai recentă carte publicată de Editura Herald, în cadrul colecției Alter Ego. Calea meditaţiei interioare este o călătorie întreprinsă pentru a ne înţelege corpul, mintea şi viaţa şi a vedea limpede adevărata natură a realităţii. În opinia autorilor, înţelepciunea nu înseamnă o anumită experienţă specială, nici o serie de idei sau un tip de cunoaştere ce poate fi acumulată. Ea este un proces continuu de descoperire ce se desfăşoară atunci când trăim echilibrat şi total conştient în fiecare moment. Ea se naşte din sinceritatea şi deschiderea noastră autentică şi poate să ducă spre o cu totul altă lume a libertăţii.

Esenţa trezirii este întotdeauna aceeaşi: să vezi clar şi nemijlocit adevărul experienţei tale în fiecare moment, să fii conştient, să fii capabil de prezenţă conştientă (mindfulness). Această practică este o dezvoltare sistematică şi o deschidere a conştienţei pe care Buddha a numit-o „cele patru fundamente ale prezenţei conştiente: conştiinţa corpului, conştiinţa emoţiilor, conştiinţa fenomenelor mentale şi conştiinţa adevărurilor, a legilor experienţei. Reuşita în cultivarea prezenţei conştiente este binele cel mai înalt, care modelează din interior toate aspectele vieţii noastre…”

Pe măsură ce aptitudinea noastră pentru prezenţa conştientă sporeşte neîncetat, ne putem pomeni plini de bucurie şi extaz. Aceste stări se nasc dăruindu-ţi fără rezerve atenţia şi dovedind un interes profund faţă de momentul prezent. Această bucurie provine din deplinătatea fiinţei noastre, nu din obiectul concret pe care ni-l aduce momentul. O privelişte, un sunet, un gust – orice ar fi acest obiect, nu el este sursa. Când această bucurie neasemuită este prezenţa, furia şi frica nu ne mai coplesesc şi putem gusta un alt nivel al libertăţii.

Iată și cuprinsul cărții:

PREFAŢĂ … 5
CUVÂNT ÎNAINTE … 6
MULŢUMIRI … 7

PARTEA ÎNTÂI – Înţelegerea practicii

 1. Descoperind esenţa meditaţiei … 11
 2. De ce să medităm? … 29
 3. Instrucţiuni pentru meditaţie … 43
 4. Dificultăţi şi obstacole … 52
 5. Niveluri mereu mai profunde de practică … 75

PARTEA A DOUA – Antrenarea inimii şi a minţii

 1. Cei şapte factori ai trezirii … 97
 2. Viaţa lui Buddha … 123
 3. Libertatea înfrânării … 140
 4. Suferinţa: Poarta de acces spre compasiune … 153

PARTEA A TREIA – Sporirea înţelepciunii

 1. Înţelegerea karmei: Cauza şi efectul … 169
 2. Înţelegerea karmei: Eliberarea … 185
 3. Cele cinci facultăţi spirituale … 192
 4. Cele trei caracteristici fundamentale … 208
 5. Perspective asupra realităţii … 227
 6. Calea slujirii … 240
 7. Practica integratoare … 259

GLOSAR … 283

Mai jos puteți citi un scurt fragment din carte:

ÎNŢELEGEREA CORECTĂ

“Calea trezirii începe cu etapa pe care Buddha a numit-o „înţelegere corectă”. Înţelegerea corectă are două părţi. La început, ea pune o întrebare legată de inimile noastre. Ce preţuim cu adevărat, ce anume contează cu adevărat în această viaţă? Vieţile noastre sunt destul de scurte. Copilăria noastră trece foarte repede, apoi trec adolescenţa şi vârsta adultă. Ne putem complace în această situaţie, lăsând ca vieţile noastre să dispară într-un vis, sau putem deveni conştienţi. La începutul practicii trebuie să ne întrebăm care este cel mai important lucru pentru noi. Când vom fi în pragul morţii, ce vom fi dorit să fi făcut? Care vor fi lucrurile de primă importanţă pentru noi? În clipa morţii, cei care au încercat să trăiască în mod conştient îşi pun numai una sau două întrebări despre viaţa lor: Am învăţat să trăiesc înţelept? Am iubit cum se cuvine? Putem începe prin a pune aceste întrebări acum.

Iată începutul înţelegerii corecte: observarea vieţilor noastre, constatarea faptului că ele sunt trecătoare şi fugare şi inventarierea lucrurilor cu adevărat importante pentru noi. În acelaşi fel, putem privi lumea din jurul nostru unde există teribil de multă suferinţă, război, sărăcie şi boală. În Africa, în America Centrală, în India, în Asia de Sud-Est şi chiar şi aici în America de Nord, sute de milioane de oameni au parte de o soartă cumplită. Ce are nevoie lumea pentru a încuraja un mod de existenţă lipsit de primejdii şi plin de compasiune pentru toţi? Suferinţa şi privaţiunile oamenilor nu pot fi alinate doar printr-o simplă schimbare de guvern sau o nouă politică monetară, chiar dacă acestea pot fi utile. La nivelul cel mai profund, probleme precum războiul şi foametea nu sunt soluţionate doar prin mijloace economice şi politice. Ele izvorăsc din prejudecăţile şi din frica din inima noastră – iar soluţia lor se află tot în inima omului. Mai presus de orice, lumea are nevoie de oameni care nu sunt atât de înrobiţi de prejudecăţi. Ea are nevoie de mai multă dragoste, mai multă generozitate, mai multă compasiune şi deschidere. În esenţă, problemele oamenilor nu provin din lipsa resurselor, ci dintr-o înţelegere greşită, din frica şi din dezbinarea ce pot fi găsite în inimile oamenilor.

Înţelegerea justă începe conştientizând suferinţa şi greutăţile care există atât în lumea din jurul nostru, cât şi în propriile noastre vieţi. Apoi ni se cere să descoperim lucrurile pe care le preţuim cu adevărat înlăuntrul nostru, să aflăm de ce anume ne pasă realmente, şi să folosim această descoperire ca temelie a practicii noastre spirituale. Când vedem că lucrurile nu sunt chiar aşa cum s-ar cuveni să fie în lume şi în noi înşine, ne dăm seama şi de alte posibilităţi, de faptul că avem potenţialul să ne deschidem spre o mai mare bunăvoinţă iubitoare şi spre o profundă înţelepciune intuitivă. Inspiraţia necesară pentru călătoria spirituală vine chiar din inima noastră. În cazul unora dintre noi, ea va fi întruchipată de sentimentul că există posibilitatea minunată să trăieşti într-o manieră conştientă şi liberă. Alţii se hotărăsc să practice tocmai din dorinţa de a găsi o modalitate prin care să se împace cu prea multa suferinţă din vieţile noastre. Unii au chemarea de a căuta înţelegerea printr-o practică a descoperirii şi interogaţiei, în vreme ce alţii simt legătura cu divinul la nivel intuitiv, sau sunt motivaţi să practice pentru a-şi deschide mai bine inima. Orice ne aduce la practica unei discipline spirituale poate deveni o flacără în inimile noastre, care ne călăuzeşte, ne protejează şi ne conduce la înţelegerea adevărată.

Înţelegerea justă ne cere să recunoaştem şi să înţelegem legea karmei. Karma nu este doar o idee obscură legată de chestiuni esoterice precum nişte vieţi trecute în Tibet. Termenul karma se referă la legea cauzei şi efectului. Asta înseamnă că ceea ce facem şi modul în care facem creează experienţele noastre viitoare. Dacă suntem supăraţi pe mulţi oameni, începem să trăim într-un climat de ură. La rându-le, oamenii se vor înfuria pe noi. Dacă vom cultiva dragostea, ea se va întoarce la noi. Aşa funcţionează această lege în vieţile noastre.

DUREREA

Cum se petrece această îndepărtare de suferinţă în vieţile noastre? Faţă de ce anume rămânem închişi? Dacă ajungem să conştientizăm felul în care rămânem închişi, am început deja procesul de deschidere. Unul dintre lucrurile faţă de care ne închidem sunt senzaţiile de durere fizică. Nu ne place să le simţim, astfel că mintea născoceşte diferite strategii pentru a le evita. Deseori, aceste strategii ies fără echivoc la lumină în practica meditativă. O modalitate de a ignora realitatea senzaţiilor dureroase este de a ne preface că nu există. Strategia funcţionează un timp, dar, în cele din urmă, durerea poate deveni prea mare pentru a o ignora. Acum, tactica minţii este de a arunca, ocazional, câte o privire piezişă spre suferinţă; altfel spus, suntem atenţi la respiraţie şi ne uităm la durere numai cu coada ochiului nostru mental. Asta nu este încă o adevărată deschidere spre ea, o deschidere însoţită de conştientizare şi compasiune, care să ne îngăduie s-o simţim pe deplin. O formă şi mai subtilă de rezistenţă este „proiectul stare de spirit” în care suntem dispuşi să fim împreună cu durerea, dar suntem împreună cu ea tocmai în scopul ca durerea să dispară. Când facem ceva „în scopul ca”, ori când avem aşteptări, nu am ajuns încă la o legătură directă; sub masca conştientizării, noi nu facem decât să încercăm eliminarea durerii, în loc de a o accepta cu adevărat.

Compasiunea nu se poate ivi cât timp există rezistenţă mentală, deoarece ne-am închis faţă de ceea ce este prezent. În cazul durerii fizice, reacţiile noastre condiţionate şi deprinderile noastre mentale sunt uşor de observat. Ele merg de la aceste subtilităţi ale manipulării la paroxismul panicii şi al negării. Dacă nu ne putem raporta direct şi plini de compasiune la propria noastră durere în timpul meditaţiei, cum putem face aşa ceva cu alte suferinţe mai intense pe care le descoperim în noi înşine, în alţii şi în lume? Un aspect important al practicii noastre dharmice constă în a înţelege clar suferinţa şi reacţiile noastre condiţionate faţă de ea, şi în exersarea deschiderii faţă de disconfort, în loc de a-i întoarce spatele. În acest sens, practicarea conştientizării este o practică a compasiunii; ne acordăm permisiunea de a simţi ce este acolo cu deschidere, intrând în contact direct cu experienţa din fiecare moment.”

Editura: Herald
Dimensiuni: 13×20 cm
Număr pagini: 288
Data apariţiei: martie 2015

Preţ: 35 RON

Cartea se poate achiziţiona cu reducere specială de Paște, de pe site-ul Editurii Herald, la prețul de 25,20 RON, accesând acest link

Prețul de pe site se poate modifica ulterior.

Sursa: http://www.edituraherald.ro, http://www.eusunt.ro

Alte postări în categoria Spiritualitate:
Nectarul cuvintelor lui Ramakrishna. Vol. 2 – Mahendranath Gupta
Recenzie: Terapia destinului de Vasile Andru
Recenzie: Jnana Yoga – Swami Vivekananda

 

 

 

 

Anunțuri

Șamanism în Tibet – Octavian Simu

samanism_in_tibet_mLa Editura Herald, în colecția Șamanism, a apărut de curând cartea Șamanism în Tibet. Practici arhaice în budism şi bon, scrisă de Octavian Simu.

Iată ce spune autorul despre această carte:

„Şamanismul în Tibet a manifestat în decursul secolelor sale de existenţă caracteristici comune tuturor formelor de şamanism din alte părţi ale lumii, cu apropieri evidente de cel siberian, învecinat geografic. Dincolo de asemănări, tibetanii şi-au lăsat totodată propria amprentă, aşa încât vechea, misterioasa şi interesanta lor religie bön s-a exprimat preponderent în maniera şamanică. Din punct de vedere religios, însă, Tibetul de astăzi este dominat de budismul tantric lamaist. Cu toate acestea, pe teritoriul său au rămas încă multe insule de şamanism pur, aflate îndeosebi în spaţii restrânse, la înălţimi himalayene. Acest şamanism străvechi, păstrat din zorii istoriei omenirii până astăzi, a supravieţuit prin practicile sale primitive caracterizate de elemente certe de animism. În decursul vremii, asupra lui s-au exercitat influenţe ale religiei bön şi mai apoi ale budismului. El rămâne totuşi o probă a dăinuirii gândirii şamanice şi un document viu despre nevoile oamenilor din vechime, despre modul cum încercau ei să ia contact cu lumea spiritelor spre a-şi tămădui suferinţele trupeşti şi pe cele ale sufletului…

Tibetul a fost considerat dintotdeauna un univers al misterelor, al tainelor de nepătruns, o lume aparent închisă, inabordabilă. Încet, încet s-au ridicat unele valuri de pe acest mare necunoscut. Astăzi ştim mult mai multe despre omul care vieţuieste pe platoul tibetan, cel aflat la înălţimi geografice ameţitoare, dar care poate se situează şi la o înălţime spirituală ce merită a fi investigată.”

Octavian Simu este un recunoscut specialist în cultura și civilizația Extremului Orient. Cărțile scrise în aceste domenii evidențiază preocupari dintre cele mai diverse. În afara lucrărilor de specialitate, Octavian Simu este autorul unor lucrări de proză, memorialistică și poezie.

Mai jos găsiți cuprinsul cărții Șamanism în Tibet:

Cuvânt înainte
Origini. Tradiţia şamanică din Himalaya
Religiile din Tibet şi practicile lor şamanice
Religia samanics bon (bön)
Vechiul bon
Yungdrung bon (Învăţătura eternă)
Noul bon (Bon‑gsarma)
Şamanismul budismului tantric şi lamaist
Şamanii şi clericii tibetani
Gândirea metafizică şi practica şamanilor din Tibet
Valoarea tezaurului documentar şamanic bon şi a textelor canonice
Panteonul religiilor din Tibet. Zeităţi, spirite, demoni, fiinţe non‑umane
Cronologie tibetană
Bibliografie selectivă

În continuare iată și un scurt fragment:

Capitolul 1 . ORIGINI

TRADIŢIA ŞAMANICĂ DIN HIMALAYA

“Înainte de a ne încumeta să facem un demers ce are drept ţintă analiza şi desluşirea a ceea ce numim în mod convenţional „şamanism tibetan”, este potrivit să ne reamintim ce înseamnă, în esenţă, un şaman. El rămâne, desigur, personajul principal al cercetării noastre, subiectul capabil prin rolul pe care îl îndeplineşte să ne dezvăluie o faţetă a omenescului. El ne oferă şansa unei cunoaşteri şi înţelegeri, nuanţată antropologic, a universului în care vieţuim.

Recurgem, fireşte, la definirea modelului ideal, teoretic, al şamanului nord-siberian, aflat în aria geografică cea mai caracteristică şamanismului, dar si cea a vecinătăţii imediat apropiate Tibetului. Şamanul, aşadar, cumulează, enumerând înzestrările şi îndatoririle sale, multiple calităţi. Printre ele, cea de vindecător al trupului şi sufletului, de vrăjitor şi clarvăzător, de ghicitor al viitorului, de exorcizant al răului din preajma omului, de magician, vizionar şi psihopomp, de practicant Neolitic, trecând prin Antichitate, Evul Mediu şi până în zilele noastre.

Atunci când vorbim despre religiile primitive de ieri şi de astăzi, gândul se îndreaptă spre termenii animism şi şamanism. Animismul este acea credinţă sau doctrină care atribuie un suflet, o conştiinţă, fiecărui element al lumii materiale, fie el viu (om, animal, plantă), fie el inanimat. Cu mult timp înainte ca religia bon să vină din regatul Zhan-gzhung, în Tibet a existat o multitudine de vechi credinţe de tip magic şi şamanic. Tibetanii credeau în numeroşi zei, spirite ale munţilor şi alte puteri naturale. Spiritele păzeau cerul, pământul, apele, luna, soarele, triburile pământenilor şi ajutau oamenii să fie bine guvernaţi. Exista de asemenea şi un cult al strămoşilor despre care tibetanii credeau că veniseră din cer. Pentru ei, orice epidemie, molimă, boală sau catastrofă naturală avea drept cauză amestecul vreunui spirit. Animismul tradiţional, inclusiv cel existent dintotdeauna în Tibet, nu este decât un atribut al şamanismului, un fel de punct de plecare de la simplu la complex. În animism se admite credinţa că un suflet sau un spirit, posesor al unei forţe vitale proprii, animă fiinţele umane, animalele şi plantele, precum şi entităţile non-umane din natură ce aparţin diferitelor regnuri (munţi, ape, pietre, păduri, planete, stele, fulgere, tunete, ploaie, felurite unelte sau instrumente etc.) Toate fiinţele vii sunt echivalente valoric, egale calitativ în fata forţelor naturii, tocmai datorită sufletului (spiritului) de esenţă vie care le animă. Toate încorporează în ele un fel de principiu al vieţii. Nu există, aşadar, o separare reală între lumea spirituală şi cea fizică, materială. Doar oamenii, potrivit unor concepţii particularizate, ar fi dotaţi cu mai multe suflete ceea ce, aşa cum vom vedea, explică, în viziune a şamanică, stările patologice, suferinţele fizice sau psihice ale persoanelor bolnave.

Analizele multor cercetători au stabilit cu oarecare certitudine că cea mai veche religie tibetană a fost sistemul tribal de credinţă animistă. În vechiul Tibet, oamenii au venerat elementele naturii şi spiritele care rezidă în ele, zeităţile şi spiritele strămoşilor dispăruţi de mult timp. Lor li se făceau sacrificii, jertfe aduse ca ofrandă, pentru ei se ardeau substanţe bine mirositoare, în speranţa că acestea le vor face să dea uitării supărările pricinuite de oameni. De aici rezultă şi îndatorirea tibetanului de a respecta tot ce este viu şi de a venera forţele nevăzute, ascunse pretutindeni în natură.

Spiritele animismului au fost asociate deseori cu locurile sau obiectele pe lângă care îşi fac cunoscută prezenţa. Ele pot acţiona asupra lumii concrete fie într-un mod favorabil omului, amplificând fertilitatea familiei, a culturilor agricole şi vindecând boli, fie, dimpotrivă, într-o manieră malefică, aducând epidemii grave, secetă, inundaţii şi catastrofe naturale. În ambele situaţii omul le era îndatorat acestor spirite cu un cult.

Animismul a furnizat viitoarelor religii ale popoarelor, mai mult sau mai puţin dezvoltate, diferiţi zei, divinităţi de tot felul, spirite şi demoni, dar a început prin a pune la îndemâna vrăjitorilor, magicienilor, astrologilor şi mai ales şamanilor, aparţinând popoarelor primitive, personaje cu care să dialogheze în transcendent. Pe aceeaşi cale s-a ajuns, cel mai probabil, şi la totemism şi fetişism. În plus, experimentând mereu, şamanii au îmbogăţit totul cu ritualuri, cu practica extazului, divinaţie, magie, exorcizări etc. În felul acesta, putem identifica în animism primii muguri ai unui şamanism spontan care va înflori mai târziu, se va maturiza şi organiza pe măsură ce se vor face prezente şi influenţele venite din vecinătate (Siberia, Asia Centrală).

Populaţia triburilor primitive avea convingerea că spiritele se mânie uşor, la cea mai mică abatere, că ele sunt înclinare mai degrabă spre a face rău oamenilor sau spre a-i trata cu severitate. Zeii montani ai animismului tibetan erau imaginaţi a fi deosebit de feroci, aşadar extrem de primejdioşi. Ei întruchipau pericolele întâlnite în trecătorile înguste ale munţilor, ca şi cele din apele vijelioase care se scurgeau de pe versanţi, generând tot felul de capcane printre stâncile şi hăurile înălţimilor.

Cercetări arheologice avizate au pus în lumină dovezi convingătoare despre gândirea animistă a perioadelor preistorice. Populaţiile de tip Neanderthal, de pildă, au lăsat diferite imagini în care poate fi identificată modalitatea în care se aduceau zeilor ofrande florale. În arta omului primitiv au apărut încă din Paleolitic (30.000 î.Hr.), pe pereţii grotelor, imagini zugrăvi te cu zei şi mai ales cu zeiţe înaripate, aşa numitele „zeiţe-păsări”. Faptul că puteau zbura probează încadrarea lor în categoria femeilor-şaman. Se ştie, de altfel, că cele mai timpurii persoane-şaman au fost femeile, situaţie firească într-o societate de tip matriarhal. ”Zeiţa-pasăre” a fost echivalată şi cu „Zeiţa pământului”, cu alte cuvinte cu „Mama Pământului”.”

Editura: Herald
Dimensiuni: 13×20 cm
Număr pagini: 192
Data apariţiei: ianuarie 2015

Preţ: 26 RON

Cartea se poate achiziţiona de pe site-ul Editurii Herald, cu reducere, la prețul de 22 RON, accesând acest link

Prețul de pe site se poate modifica ulterior.

Alte cărți scrise de Octavian Simu, publicate tot la Editura Herald:

Mitologie Chineza

Mandala. Geometrie si arta sacra

Herghelia verde – Insemnarile vraciului Sofur despre Timur Lenk

Sursa: http://www.edituraherald.ro, http://www.divin.ro

Alte postări în categoria Informație spirituală:
Accelerarea evoluţiei spirituale – Robert Bruce, Timothy Donaghue
Iesirea din întuneric. Drumul spre lumină – Deborah King
Recenzie: Mindfulness zi de zi – Jon Kabat-Zinn

 

 

 

 

 

Eveniment Herald: Mindfulness în viața cotidiană – Conferinţă interactivă şi premiera în România a filmului The Mindfulness Movie

AFIS CONFERINTA mEditura Herald în colaborare cu Mindfulness Institute, Asociaţia Multiculturală pentru Psihologie şi Psihoterapie şi autoarea Daniela Andreescu vă invită la prima conferinţă din România dedicată domeniilor de aplicare a conceptului de MINDFULNESS, în data de 5 martie 2015, la Sala Arcub (zona Universitate, str. Batiştei nr. 14). Pe parcursul a 3 ore şi jumătate, începând cu orele 18.30, organizatorii îşi propun să expună cât mai relevant informaţii despre acest concept preluat în psihologie, managementul afacerilor, dezvoltare personală, relaţiile în context profesional şi de familie, practică spirituală. Evenimentul este dezvoltat cu ajutorul a trei invitaţi de prestigiu din domenii precum psihologie, business şi dezvoltare personală:

MIHAI POPA RADU – preşedintele Mindfulness Institute – Despre mindfulness în activitatea profesională

GASPAR GYORGY – preşedintele Asociaţiei Multiculturale pentru Psihologie şi Psihoterapie – Despre mindfulness în relaţii sociale şi de familie

DANIELA ANDREESCU – autoare, life coach  – Despre mindfulness în dezvoltarea personală

Cei trei invitaţi vor aborda acest concept într-un mod interactiv, astfel încât publicul participant la eveniment să poată înţelege cât mai deplin aplicabilitatea şi practica atitudinii mindful în toate ariile de activitate cotidiană.

MINDFULNESS – termenul de netradus care anunţă o schimbare de paradigmă

Dacă vă întrebaţi ce înseamnă cu adevărat acest termen, cât de îndepărtate sunt rădăcinile sale culturale şi care sunt beneficiile practicii mindfulness în lumea modernă, acesta este evenimentul unde o bună parte dintre întrebările pe care le aveţi vor primi răspuns.

Mindfulness are de a face, mai înainte de toate, cu atenţia şi cu prezenţa conştientă, ambele reprezentând calităţi umane universale. Dar în societatea de azi avem tendinţa să le considerăm de la sine înţelese şi nu ne gândim că este nevoie să le dezvoltăm în mod sistematic, punându-le în slujba înţelegerii de sine şi a înţelepciunii. John Kabat-Zinn

Mindfulness este un sistem eficient destinat explorării celor mai profunde niveluri ale minţii, ajungând până la însăşi rădăcina conştiinţei… Transformarea este completă. Se numeşte eliberare, şi este permanentă. Bhante Gunaratana

Editura Herald pune la dispoziţia publicului interesat o serie de cărţi despre acest subiect, cărţi recunoscute în literatura de specialitate şi semnate de autori precum Jon Kabat-Zinn, Alan Watts, Sam Harris, Bhante Gunaratana sau Mark Epstein.

FILMUL – modul în care priveşti lucrurile poate să transforme lumea

O altă premieră pe care o marchează această conferinţă este şi proiecţia documentarului The Mindfulness Movie, film ce analizează apariţia şi cariera acestui termen, aproape de netradus. Realizatorii filmului chestionează prin intermediul specialiştilor în psihologie şi neuroştiinţe aplicabilitatea acestui concept folosit deja în educaţie, în spitale, în managementul şi administrarea business-urilor şi chiar în instituţiile de stat, pentru reducerea stresului şi creşterea calităţii vieţii. Filmul nu este distribuit în cinematografele din România, dar participând la această conferinţă aveţi şansa unică de a-l vedea, cu susţinerea Mindfulness Institute (deţinătorul drepturilor de difuzare în ţară).

Site oficial: http://www.themindfulnessmovie.com/

DANIELA ANDREESCU şi cărţile care vorbesc dincolo de cuvinte

www.danielaandreescu.ro

Autoare a patru cărţi care ies din tiparul ghidurilor de dezvoltare personală, Daniela Andreescu propune prin titlurile sale o metodă inedită de a cultiva flexibilitatea mental-emoţională şi creativitatea, concentrarea şi abilitatea de a fi şi a face în direcţia transformărilor pozitive în relaţia cu sine şi cu cei din jur. Daniela Andreescu este unul dintre primii coachi din România acreditaţi de International Coach Federation; este formator în comunicare şi relaţii interpersonale prin metoda ESPERE; facilitator în dezvoltare umană şi mindfulness. Ea propune pentru această conferinţă o incursiune în mijlocul aspectelor care definesc atitudinea noastră de viaţă.

Esenţa dezvoltării personale este aceea de a fi liber de auto-amăgire. Cunoaşterea de sine, însoţită de acţiuni benefice îndreptate către sine şi către ceilalţi, fundamentează parcursul de la cum suntem, la cine devenim. Mindfulness este o stare de spirit, o atitudine mental-emoţională, un fel de a fi, o etică şi un stil de viaţă, ce ne permite să avem curajul de a ne respecta. Privindu-ne cu bunavoinţă şi claritate, vom şti cum să ne creştem viaţa în loc de a o maltrata. Potenţialul de creştere şi libertate interioară, se află în spaţiul privilegiat al prezenţei conştiente. 

MIHAI POPA RADU şi Minfulness Institute  

www.mindin.ro

Mihai este şi unul dintre cei mai apreciaţi traineri din România, el activând în acest domeniu încă din 2003 şi fiind desemnat de două ori Coach-ul Anului în România. În prezent promovează Coachingul Integrativ (Integral Coaching) în România prin intermediul firmei sale Seeds for Success. Mihai organizează evenimente prin care publicului român ia contact cu exponenţi ai diferitelor curente spirituale autentice şi se implică activ în selecţia, publicarea şi chiar traducerea, în parteneriat cu editura Herald, a unor cărţi esenţiale de dezvoltare spirituală, inclusiv pe teme de mindfulness.

Cultivarea stării de mindfulness poate reduce şi chiar elimina sursele stresului, auto-criticii şi ale nenumăratelor frustrări trăite la locul de muncă datorită relaţionărilor defectuoase. Minţile noastre sunt uşor distrase de gândurile despre trecut şi de încercările de anticipare a viitorului, iar eliberarea din acest cerc vicios este posibilă prin conştientizarea propriilor gânduri, emoţii şi senzaţii, prin invăţarea unor mecanisme de gestionare eficientă a acestora.

GASPAR GYORGY şi Asociaţia Multiculturală pentru Psihologie şi Psihoterapie

paginadepsihologie.ro

Gaspar Gyorgy este preşedinte al AMPP şi un specialist recunoscut în România în domeniul parentajului şi psihoterapiei relaţionale. Este psiholog clinician, psihoterapeut licenţiat în psihologie la Universitatea “Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, cu o formare de lungă durată în Hipnoterapia Ericksoniană, Terapia de Familie şi Psihoterapia Integrativă. Este membru al Colegiului Psihologilor din România şi al Asociaţiei Psihologilor din România. Gaspar Gyorgy este principalul responsabil pentru conferinţele susţinute în România de Dr. Daniel Siegel, PhD Frank Dattilio şi PhD Monica McGoldrick.

Pe parcursul întregii vieţi, relaţiile noastre ne modelează structura interioară mai mult decât am fi dispuşi a crede, şi asta pentru că suntem fiinţe sociale care au nevoie de iubire, acceptare şi conectare interumană. Astfel, o educaţie a relaţionării este necesară atât pentru creşterea personală, cât şi pentru menţinerea sănătăţii noastre psihice şi fizice. Iar practica mindfulness ne oferă o cale pentru a ne educa în sensul unei relaţionări conştiente în care acţiunile ne sunt ghidate de intenţiile şi valorile noastre de viaţă. În viziunea mea, mindfulness descrie cum relaţionăm cu noi înşine (cu universul interior) şi cu cei din sistemele noastre de apartenenţă: familie, serviciu, comunitate. Este o stare de prezenţă conştientă prin care alegem să ne cultivăm relaţiile, fără să ne lăsăm pradă emoţiilor, gândurilor sau reacţiilor greu de controlat, conectându-ne la momentul prezent, şi fără a încerca să îl schimbi.

BILETELE

Participarea la conferinţă se face pe bază de bilet! Limita locurilor disponibile este de 180 de locuri.

Biletele sunt disponibile la adresa: mindfulness.edituraherald.ro

Ele pot fi achiziţionate în perioada 12.01 – 4.03 prin plata online cu cardul, transfer bancar sau cash.

Variante bilet:

EARLY BIRD – 40 RON – bilet achiziţionat PÂNĂ LA 15 februarie 2015

STANDARD – 60 RON – bilet achiziţionat DUPĂ 15 februarie 2015

Detalii despre conferinţă puteţi accesa direct din site-ul dedicat evenimentului la adresa mindfulness.edituraherald.ro sau din pagina de facebook a evenimentului aici facebook.com/events/410685459080122/ .

CONTACT: Andreea Tincea, PR editura Herald – 0743050507 sau andreea.tincea@edituraherald.ro

CO-ORGANIZATORI: Editura Herald, Mindfulness Institute, Asociaţia Multiculturală pentru Psihologie şi Psihoterapie şi autoarea Daniela Andreescu

PARTENERI MEDIA: Centrul Seeds for Hapiness, Radio Romania Cultural, Radio Itsy Bitsy, blogul Joc si emotie,  SmartBoxFamily, Centrul National de Studii pentru Medicina Familiei, Centrul de Terapie prin Ras Mandarin, Fundatia Calea Victoriei, Fundatia Pretuieste Clipa, Centrul Amaneser, Ed4Lead,  Asociatia Mindsight Romania, LaPsihoterapie.ro, Café Gradiva, Psihoo.ro, MamicaUrbana.ro, Gokid.ro, Suntpitic.ro, Urbankid.ro, Harmony Group, Calendarulmagic.ro, Revista 10beneficii.ro, LumeaMare.ro, Agentiadecarte.ro, Societatesicultura.ro, Bookaholic.ro, Cititoruldeproza.ning.com, Romania Pozitiva, Filme-carti.ro, OrasulMeu.ro, Cartidelumina.wordpress.com, Prwave.ro, ArtsUnited.ro, Staupenet.ro, Gratuitor.ro, Drinkfood.ro

 

 

Editura Herald la Târgul Gaudeamus

??????????????Editura Herald vă invită și în acest an cu ocazia târgului de carte GAUDEAMUS, ediția 2014, la Pavilionul ROMEXPO din București, în perioada 19-23 noiembrie cu o ofertă de peste 300 de titluri speciale, cu reduceri cuprinse între 15-35% la TOATE  cărțile și cu evenimente pregătite special cu ocazia celui mai mare târg de carte al anului!

Ne ținem la curent cititorii cu cele mai noi apariții și creăm cadrul prin care vor putea lua contact cu ideile celor mai îndrăgiți autori din țară și din străinătate, de ieri și de azi. Vor fi prezenți autorii înșiși, dar și invitați de excepție, care ne vor provoca pe toți la un dialog informat și captivant despre cărțile care stârnesc pasiuni!

Pe lângă lansările de carte și dezbaterile pe teme dintre cele mai diverse – de la psihologie, la tradiție și cultură orientală, parentaj sau spiritualitate – , cei care vor vizita standul Editurii Herald în perioada târgului vor avea parte și de o demonstrație de lupte Kendo, ateliere de educație parentală și multe alte surprize!

Joi, 20 noiembrie 2014

orele 17.00 – CHAN – ZEN

Lansarea cartii: Chan: inima trezirii

Invitati: Marian Busoi, Eugen Ciurtin si George Petre

orele 18.00 – PARENTAJ

Atelier de educatie parentala cu Asociatia Sol Mentis

Invitata: Iulia Feordeanu (psiholog)

 

Vineri, 21 noiembrie 2014

orele 17.00 – JUNGIANA

Lansarea cartilor:

Dimensiuni arhetipale ale psihicului de Marie Louise von Franz

Psihoterapie jungiana de Michael Fordham

Invitati: Gabriela Deniz si Brandusa Popa

 orele 18.00 – PARENTAJ

Lansarea cartilor:

Selfie in oglinda. Cand femeia devina mama, in prezenta autoarei Raluca Marchis

Mitul copilului rasfatat de Alfie Kohn

Invitati: Raluca Marchis, Bogdana Dobre si Sanda Watt

 

Sambata, 22 noiembrie 2014

orele 15.30  – MINDFULNESS

Lansarea cartilor:

Mindfulness zi de zi de Jon Kabat Zinn

Trezirea: ghid catre o spiritualitate fara religie de Sam Harris

Invitati: Daniela Andreescu si George Petre

orele 17.00 – ZEN

Lansarea cartii Zen si artele martiale de Taisen Deshimaru

Invitat: sensei Dragos Chiric

*demonstratie de maiestrie scoala de lupte Kendo

 

Duminica, 23 noiembrie, 2014

Orele 12.00/ 13.00 – PSIHOTERAPIE

Lansarea cartilor:

Comunicare terapeutica, in prezenta autoarei Odette Dimitriu

Sex si dragoste de Eric Berne

Invitati: Odette Dimitriu si Mirela Pop

orele 14.00 – CALE SI TEL IN CAUTAREA SPIRITUALA  

Vasile Andru in dialog cu cititorii si sesiune de autografe

Carti in atentie: Istorie si taina la muntele Athos, Isihasmul, Terapia destinului, Yaatra. Jurnal de calatorie in India

Invitati: Vasile Andru, Catalin Badea Gheracostea si Vlad Sovarel

Recenzie: Mindfulness zi de zi – Jon Kabat-Zinn

mindfulness_zi_de_zi_micaCartea Mindfulness zi de zi. Oriunde vrei să mergi, acolo eşti deja, scrisă de Jon Kabat-Zinn şi publicată de curând la Editura Herald în colecţia Alter Ego, înfăţişează avantajele şi beneficiile practicării mindfulness, adică a atenţiei conştiente, şi ne oferă, de asemenea, numeroase idei şi sfaturi pe care le putem aplica astfel încât să ne bucurăm de o practică eficientă.

Mindfulness îşi are originile în buddhism, dar nu presupune convertirea sau practicarea buddhismului. Poate fi foarte utilă în viaţa de zi cu zi a oricărui om, întrucât presupune autocunoaştere şi atenţie centrată în momentul prezent. Însă această atenţie asupra momentului prezent trebuie să fie fără nici un fel de judecată îndreptată împotriva acestuia, acceptând prezentul exact aşa cum este.

Meditaţia nu trebuie practicată cu intenţia de a obţine ceva, ci de dragul practicii. Însă tocmai aceasta ne va aduce în viaţă mai multă pace, calm şi claritate. Dacă ne lăsăm prinşi mereu în capcana gândurilor, trăim automat şi inconştient şi ne trezim că nu ştim cum au trecut zilele şi anii din viaţa noastră.

„Uneori, gândurile noastre acţionează ca nişte ochelari de visare. Când ne uităm prin ei, vedem un vis despre copii, un vis despre soţ, un vis despre soţie, un vis despre locul de muncă, visul despre colegi, despre parteneri, visul despre prieteni. Noi putem trăi într-un vis prezent, visând un vis despre viitor. […] Însă, dacă ne scoatem ochelarii, există posibilitatea să putem vedea cu ceva mai multă acurateţe ceea ce se întâmplă în realitate.”

Atâta timp cât suntem în viaţă, fiecare moment este o oportunitate pe care o avem pentru a ne trezi, pentru a înţelege că modul în care obişnuiam să gândim, să simţim, să reacţionăm, de fapt nu ne aparţine, este un automatism care s-a perpetuat, şi putem să renunţăm la el aşa cum ne dezbrăcăm de o haină veche. Atunci putem spune că ne-am născut din nou, în acelaşi trup, şi abia atunci sinele nostru autentic are posibilitatea să se manifeste şi să se exprime prin noi. Însă trebuie ca noi să-i dăm această posibilitate şi putem face aceasta prin practicarea mindfulness, a atenţiei conştiente moment după moment.

Autorul prezintă pe larg în capitolele cărţii ce presupune o meditaţie eficientă, cum ar fi: conştientizarea, acceptarea, răbdarea sau non-judecarea. De asemenea, esenţială pentru a ajunge să facem pace cu ceea ce se întâmplă în viaţa noastră este încrederea, acel „sentiment de certitudine și de convingere că lucrurile se pot desfășura într-un cadru demn de încredere, care manifestă ordine și integritate.”

Însă îndrumările autorului nu se limitează strict la practica meditaţiei, ci se referă şi la viaţa de zi cu zi , pe care o putem trăi într-un mod mult mai conştient decât ne-am obişnuit. Astfel, putem alege simplitatea voluntară, adică să facem un singur lucru o dată, fiind perfect conştienţi şi prezenţi în acea acţiune. Astfel, calitatea vieţii noastre  creşte, pentru că a face mai puţin înseamnă de fapt mai mult.

Iată şi cuvintele din carte despre ce înseamnă viaţa şi cum trebuie să ne raportăm la ea:

„Tot ceea ce se întâmplă, chiar dacă la suprafaţă le vedem a fi bune sau rele, sunt fundamental în armonie cu Tao. Este de datoria noastră să reuşim să percepem această armonie implicită, să trăim şi să luăm decizii în acord cu ea. ”

Găsim în această carte şi referiri extrem de utile, cum ar fi postura corporală care trebuie adoptată, sau durata de timp necesară pentru practica meditaţiei. Acestea sunt la fel de importante, pentru a ne bucura de o meditaţie reuşită, ca şi determinarea şi motivaţia de a practica.

În vâltoarea vieţii, nici nu ne dăm seama cât de mult trăim în mintea noastră, uneori uitând că avem şi un corp. Ne amintim de el numai când ne doare ceva, iar aceasta înseamnă că deja e târziu, iar echilibrul natural al fiinţei deja a fost afectat. Însă tocmai corpul nostru este cheia pentru a trăi o viaţă conştientă. Îndreptarea atenţiei în corp, atât în timpul meditaţiei, cât şi în timpul activităţilor cotidiene în general, poate avea efecte extrem de benefice, permiţându-ne să atingem o stare de relaxare, de pace interioară, care nu poate fi atinsă în niciun alt mod.

Prin exerciţiile de la sfârşitul fiecărui capitol, care sunt foarte accesibile şi nu necesită niciun fel de experienţă sau pregătire, putem experimenta direct „pe pielea noastră” beneficiile meditaţiei şi astfel să înţelegem mai bine ceea ce autorul descrie în capitolul respectiv.

De asemenea, în meditaţie ne pot fi de ajutor şi elementele naturii. Astfel, în partea a treia a cărţii, sunt prezentate idei despre cum  putem folosi răsăritul de soare, spre exemplu, sau focul, pentru a ne centra mai bine în interior.

Meditaţia nu trebuie însă să fie folosită ca o cale de a evada, de a fugi de lumea exterioară. Claritatea şi starea de pace sufletească, precum şi toate celelalte beneficii pe care aceasta ni le aduce, trebuie folosite apoi în situaţiile dificile cu care ne confruntăm. De fapt acesta este şi scopul dificultăţilor din viaţă, acela de a ne transforma, de a ne depăşi limitele, iar fuga din faţa unei provocări nu rezolvă cu adevărat problema noastră interioară.

„Nu puteţi scăpa de voi înşivă, oricât de mult aţi încerca. Şi ce motiv aţi putea avea, altul decât pura iluzie, să credeţi că lucrurile ar diferite sau mai bune în altă parte? Mai devreme sau mai târziu aceleaşi probleme ar putea apărea pentru că, de fapt, ele provin în mare parte din tiparele voastre legate de modul de a vedea lucrurile, de a gândi şi de a vă comporta.”

În ultima parte, autorul explică, printre altele, şi modul în care practicarea mindfulness ne poate ajuta în anumite domenii concrete, cum ar fi transformarea destinului personal prin arderea karmei, care nu trebuie văzută ca un destin fix, sau modul în care ne putem educa sau îndruma copiii spre binele lor cel mai înalt. Vorbind despre karma, autorul spune:

“Totul are consecinţe, indiferent dacă o ştim sau nu, dacă suntem „prinşi” de către poliţie sau nu. Suntem mereu prinşi. Suntem prinşi în karma generată de acea faptă. În fiecare zi ne construim propriile noastre închisori.”

Rezultatele pe care le-am putea obţine prin practica meditaţiei ne-ar putea face să cădem în capcana ego-ului, care vrea să aibă toate meritele şi se ataşează de un anumit rezultat. Aşadar, este recomandat să evităm această capcana în practica noastră.

În cele din urmă, practicarea mindfulenss nu ne este utilă doar nouă, ca persoane individuale. Întrucât suntem cu toţii parte a unui întreg, orice acţiune a noastră afectează totalitatea. Aşadar, orice efort pe care îl facem în direcţia transformării personale poate influenţa pozitiv, chiar dacă într-o mică măsură, conştiinţa umanităţii. Lucrul cu sinele nostru, singurul pe care îl putem schimba, este important nu doar pentru noi, ci şi pentru lumea cu care suntem interconectaţi.

Editura: Herald
Număr pagini: 272
Format: 13×20 cm
Data apariţiei: octombrie 2014

Preţ: 29,50 RON

Cartea se poate achiziţiona de pe site-ul Editurii Herald cu reducere, la preţul de 25 RON, accesând acest link

Alte postări în categoria Articole şi recenzii:
Recenzie: Depresia. Evadare din infern – Sorin Ene
Recenzie: Conversaţii cu tine – Daniela Andreescu
Recenzie: Gânduri fără gânditor – Mark Epstein