Christopher K. Germer – Mindfulness, calea conștientă spre compasiunea de sine

mindfulness._calea_constienta_cop1Aceasta nu este o carte de dezvoltare personală, ci de ne-dezvoltare personală“, ne previne autorul volumului. Citiți-l pe Christopher Germer și veți descoperi o voce empatică și blândă ce așterne o lumină neașteptată peste emoțiile negative care ne frământă. Ce-ar fi dacă, în loc să ne opintim în lupta cu gândurile distructive, hrănindu-le cu energia noastră, am învăța să le acceptăm? Ce ar fi dacă, în loc să opunem rezistență durerii emoționale și să ne adâncim astfel suferința, am reuși să o întâmpinăm cu seninătate? Prin bunătate îndreptată spre noi înșine și spre cei din jur, putem cultiva atenția conștientă și echilibrul care să ne îndrume, pas cu pas, pe calea compasiunii de sine.

Cartea este un îndemn onest și tandru de a ne îngriji de propria sensibilitate, venit din partea unui psihoterapeut pe care deceniile de experiență l-au învățat că o floare nu se deschide cu forța… Continuă lectura

OSHO – Miracolul respectului de sine – cum să ai conştiinţa trează

miracolul-respectului-de-sineAcela va fi un moment de iluminare, întrucât odată ce înţelegi ce este egoul, jocul s-a sfârşit.

Nu-ţi spun să renunţi la ego, fiindcă asta ar însemna să accept realitatea egoului. Şi-apoi, cum să renunţi la el, de vreme ce eşti totuna cu el? În prezent, te identifici cu egoul. Sinele l-ai pierdut cu mult timp în urmă. Între tine şi sinele tău adevărat e o distanţă uriaşă. În acest moment, exişti la periferia sinelui. Această periferie pretinde că este sinele tău. Cel care pretinde este egoul. A-i porunci egoului „Renunţă! Abandonează-te! Smereşte-te!” este de-a dreptul o tâmpenie.

Nesupunerea necesită o inteligenţă ieşită din comun, întrucât ea presupune să-ţi alegi singur viaţa, viitorul, destinul.

Ce voiam să spun era să nu asculţi niciodată de ceea ce ţi se impune, de ceea ce contravine voinţei tale, intelectului şi raţiunii tale, fiinţei tale. În asemenea situaţii, trebuie să rişti totul şi să fii nesupus, întrucât asta înseamnă să-ţi asculţi fiinţa interioară. A fi nesupus înseamnă a te supune existenţei. Continuă lectura

Chico Xavier – Eliberarea

eliberarea-1 (1)Încântat de descoperirile sale dobândite după multă suferinţă şi conflict lăuntric, şi care au implicat căi infinite, Andre Luiz se întoarce în sfera Pământului pentru a le spune foştilor săi tovarăşi că dincolo de micile spaţii în care ei trăiesc străluceşte o altă viaţă, mai frumoasă şi mai intensă, care necesită însă o dezvoltare individuală specifică, pentru a călători printre căile înguste ce conduc la o sublimă iluminare. Cu toate acestea, există multe fiinţe umane care trăiesc în sarcasm şi indiferenţă în căutarea lor de ascunzişuri tranzitorii şi de larve efemere. Aceştia se aşteaptă ca după moarte să găsească un Rai gratuit, plin de minunăţii uluitoare.

Viaţa fizică este un stadiu pur educaţional în mijlocul eternităţii şi nimeni nu este chemat la ea pentru a fi favorizat de paradisuri, ci pentru a ne modela un rai viu în sanctuarul spiritului, profitând total de şansele pe care le primim, pentru a ne perfecţiona calităţile mentale, prin creşterea şi dezvoltarea fiinţei din seminţele pe care le-am adus cu noi. Munca neîncetată pentru Binele Dumnezeiesc, purificarea intenţiilor noastre în experienţa tranzitorie, disciplinarea impulsurilor noastre personale, manifestarea liberă a sentimentelor noastre cele mai nobile şi perseverenţa către Binele infinit – acestea conduc la creşterea mentală, prin care dobândim lumina vieţii nemuritoare. Toate fiinţele se nasc pe Pământ pentru a se îmbogăţi lăuntric, prin munca în folosul societăţii ca întreg. Sacrificiul de sine înseamnă depăşirea fiinţei, prin aceasta dobândind Viaţa Glorioasă. De aceea a spus Hristos că cel mai mare în împărăţia Cerului este cel care se dăruieşte şi îi slujeşte pe ceilalţi. Oamenii de pe Pământ pot fi respectaţi şi temuţi datorită titlurilor pe care le dobândesc prin mijloacele convenţiilor umane, dar dacă nu progresează în tărâmul ideilor, îmbunătăţindu-se şi perfecţionându-se, vor avea o minte foarte îngustă şi bolnavă. Pe scurt, a trece prin materia fizică şi a ne întoarce în sfera de încercări în care ne aflăm în prezent implică să ne supunem şocurilor biologice profunde, menite să ne dezvolte şi să ne expansioneze elementele divine ce vor ajunge să fie parte într-o zi din forma noastră glorioasă.”

CUPRINS:

LA PORŢILE DESCHISE … 7

1 – Ascultarea explicaţiilor … 13
2 – O discuţie cu Instructorul … 29
3 – Un acord … 45
4 – într-un oraş bizar … 63
5 – O procedură de selecţie … 79
6 – Observaţii şi noi descoperiri … 95
7 – O privelişte dureroasă … 109
8 – O intervenţie neaşteptată … 123
9 – Prigonitorii invizibili … 137
10 – O experienţă de învăţare … 149
11 – O experienţă nepreţuită … 163
12 – O misiune de iubire … 177
13 – O familie se întruneşte … 195
14 – Un eveniment extraordinar … 211
15 – în sfârşit vine ajutorul … 225
16 – Vrăjitorie periculoasă … 239
17 – Asistenţă fraternă … 251
18 – Cuvintele unui binefăcător … 265
19 – O lecţie inestimabilă … 279
20 – Rendezvous … 293

„— După moarte, milioane de fiinţe întâlnesc duşmani periculoşi, din cauza fricii şi a ruşinii. în sfera acţiunilor, cuvintelor şi gândurilor noastre, Andre, nimic nu este pierdut. înregistrarea vieţii noastre se face în două faze distincte: în afara noastră, prin efectele acţiunilor noastre în ceea ce priveşte semenii noştri, situaţiile şi faptele noastre ca indivizi, şi înlăuntrul arhivelor conştiinţei noastre, unde sunt înregistrate matematic toate rezultatele faptelor noastre bune sau rele. Spiritul acţionează în mijlocul propriilor sale creaţii. Imperfecţiunile tenebroase şi calităţile merituoase înveşmântează spiritul oriunde s-ar afla. Oamenii de pe Pământul pe care şi noi călătorim aud argumente cu privire la rai şi iad, şi cred vag într-o lume a spiritelor care îi aşteaptă după moarte. însă mai devreme decât consideră, ei îşi pierd corpul fizic şi îşi dau seama că nu se mai pot ascunde după masca lui, precum broasca ţestoasă în carapacea ei. Acum sunt văzuţi aşa cum sunt în realitate şi se tem de copiii luminii, ale căror daruri de pătrundere le dezvăluie îndată defectele. Corpul subtil este pentru minte, datorită compoziţiei sale rarefiate, o capsulă foarte delicată ce poate reflecta fie măreţia, fie corupţia sa.

In consecinţă, în atitudinea de răzvrătire faţă de îndatoririle de care fiecare este responsabil în munca de purificare, sufletele căzute se alătură comunităţilor precum acestea de aici unde, cât mai mult posibil, ele îşi exteriorizează înclinaţiile lamentabile specifice, în ciuda faptului că sunt împunse de acul spiritelor puternice şi nemiloase.

Dar nu există niciun mijloc de a ajuta asemenea comunităţi?

Aceeaşi lege a efortului personal se aplică şi aici. Acestor spirite nu le lipseşte chemarea purificatoare din partea Celui înalt; cu toate acestea, în absenţa aderării lăuntrice la idealul creşterii spirituale, orice iniţiativă reală este irealizabilă în ceea ce priveşte readaptarea generală. Până când spiritul – stăpânul motivaţiilor şi al valorilor eterne ce rezultă din el – nu decide să-şi mobilizeze propria moştenire divină, pentru a-şi eleva vibraţiile, nu este drept să-l forţăm să se ridice la sferele înalte, către care el încă nu aspiră. Până când nu se hotărăşte să întreprindă propria sa ascensiune, va fi folosit de către legile universale oriunde va fi util Lucrării dumnezeieşti.”

……………………………..

In faţa chipului întrebător şi tulburat al Margaridei, Matilde a continuat:

în doar câţiva ani mă voi întoarce în sfera fizică a luptei pământeşti.

Cum?! – a strigat Margarida, şocată de perspectiva reîncarnării unei fiinţe iluminate ce fusese amabilă să ne viziteze. De ce ai acceptat o asemenea pedeapsă?

Nu te agăţa de o asemenea lipsă de înţelegere în ceea ce priveşte legea muncii, a răspuns mesagerul cu un zâmbet. Reîncarnarea nu este întotdeauna doar un simplu proces regenerator, deşi de cele mai multe ori ea include o măsură corectoare pentru spiritele ce se încăpăţânează în nelegiuire şi anarhie. Pământul este precum un ocean imens în care sufletul sârguincios descoperă valorile eterne prin acceptarea imperativelor de muncă şi slujire, oferite de Bunătatea Dumnezeiască. Mai mult decât atât, cu toţii avem relaţii preţioase ale inimii, care pot persista multe secole în adâncurile abisului. Este esenţial să căutăm perlele pierdute, astfel încât paradisul să nu rămână golit de frumuseţe în ochii noştri. După Dumnezeu, Iubirea este puterea glorioasă care hrăneşte viaţa şi mişcă lumile.

Matilde a privit-o pe Margarida, aflată într-o stare de fericire nespusă, şi a continuat:

în lumina tuturor acestor lucruri, sper că nu vei uita importanţa maternităţii în a ghida spiritele reîncarnate. Cel mai înalt potenţial al nostru se poate pierde în „sfera noului început”, din cauza lipsei mâinilor hotărâte şi conştiincioase care ne-ar putea ghida prin labirinturile lumii. Iubirea nu lipseşte aproape niciodată într-un cămin, acolo unde sufletul se adaptează la recapitularea demersului important al vieţii; cu toate acestea, iubirea nemărginită poate fi la fel de vătămătoare precum duritatea nemărginită. Nu uita, draga mea, că, atunci când se întoarce într-un corp fizic, chiar şi cel mai nobil spirit trebuie să îndure regulile corporale. Legile fiziologice care guvernează viaţa pe Pământ nu fac excepţii. Ele se aplică la fel de strict şi celor drepţi, şi celor nelegiuiţi. Bineînţeles, îngerul care coboară în adâncurile minei de cărbuni rămâne în continuare înger, dar nu

poate scăpa de climatul apăsător al subsolului. Uitarea temporară mă va însoţi în sferele celulelor fizice, dar succesul pe care îl caut va veni doar dacă pot conta pe ghidarea ta puternică şi trează.

Sunt foarte conştientă de faptul că, după ce te vei trezi în corpul fizic ce te leagă de tărâmul luptei pământeşti, vei uita conversaţia noastră de acum. Totuşi, sănătatea şi armonia care îţi vor inunda calea de acum încolo, împreună cu optimismul şi speranţa ce vor persista în mintea ta în urma amintirilor vagi şi de neuitat ale acestor momente divine, nu te vor lăsa să uiţi totul. Ai grijă de trupul tău, precum cineva care păstrează vasul sacru pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Să mă aştepţi în curând.

Vom trăi împreună în această călătorie lungă şi vrednică de laudă.”

Editura: Ganesha
Nr. pagini: 312
Format: 13×20 cm
Data apariţei: Iulie 2018
Pret intreg: 30 RON

Linkuri unde se poate comanda: pe site-ul editurii aici, sau aici sau aici

Surse: https://edituraganesha.ro, https://www.eusunt.ro

Alte carti publicate de Editura Ganesha:

Nosso Lar – Chico Xavier

Doctrina secretă, volumul 1 – H. P. Blavatsky

Lumea fascinantă a vibraţiilor, volumul 4 – Henri Chretien

Carla Naumburg – Pe locuri, Fiti gata… Respirati! Practicati mindfulness alaturi de copiii vostri pentru diminuarea crizelor emotionale si o familie mai linistita

pe-locuri-fiti-gata-respiratiProblema nu este ca gandim, ci ca cei mai multi dintre noi au tendinta de a lua in serios orice gand care le trece prin cap, indiferent de calitatea, justetea, relevanta sau utilitatea sa. Ne pierdem cu usurinta in hatisul ideilor care ne trec prin minte si alocam exagerat de mult timp si energie pentru a le cerceta, a le intelege, a le deconstrui, a le depasi sau a le invinge. Se intampla foarte rar ca acest proces sa ne aduca un plus de luciditate; cel mai adesea ne adanceste in galeriile intortocheate ale creierului nostru si ne indeparteaza de experienta noastra reala, adica de singurul loc din care putem realmente schimba ceva in vietile noastre. Adevarul este ca gandurile sunt doar ganduri (ele nu sunt totuna cu realitatea) si ca ne influenteaza realitatea numai daca noi le permitem sa o faca.”

Reglarea emotiilor, sau capacitatea de a nu te manifesta imediat dupa cum iti dicteaza orice emotie pe care o simti, reprezinta una dintre cele mai mari provocari cu care se confrunta copiii. Cand acestia nu isi pot controla emotiile, au tendinta de a tipa, de a arunca cu obiecte, de a lovi, de a musca sau de a adopta alte comportamente problematice. Le poate fi greu sa se linisteasca. […] Desi pana la un punct problemele de gestionare a emotiilor puternice fac parte din procesul normal de crestere (nimeni nu se asteapta ca un prunc sa aiba rabdare pana la ora mesei daca ii este foame), exista modalitati de a interactiona cu copiii nostri si de a le raspunde, astfel incat sa-i ajutam sa evite o criza de furie sau macar sa se linisteasca cat mai rapid dupa un astfel de episod. ” Carla Naumburg Continuă lectura

Carol S. Pearson – Trezirea eroului interior. Douăsprezece arhetipuri care ne ajută să ne regăsim și să ne transformăm lumea

trezirea-eroului-interiorDupă cum știm, eroii omoară dragoni, salvează domnițe la ananghie, descoperă și aduc înapoi comori. La încheierea călătoriei, deseori se căsătoresc. Au ajuns la un „final fericit” al drumului, în care „noul lor adevăr înnoitor” se manifestă în viața pe care o trăiesc – în comunitate, cu familia lor nouă și cu alți oameni. Acest model mitic descrie procesul psihologic al dezvoltării umane. În călătoria sa în viață, Eul-Erou poate fi călăuzit de douăsprezece arhetipuri – printre care Magicianul, Înțeleptul, Războinicul – descrise de Carol S. Pearson în cartea de față.

Trezirea eroului interior se adresează oamenilor aflați în oricare stadiu al drumului vieții: este chemarea la aventură pentru aceia care doar tatonează terenul sau care abia își încep călătoria; asigură susținere călătorilor care se află de mult timp pe drum; și este un instrument pentru oamenii care sunt deja departe în călătoriile lor, care caută modalități de a împărtăși și duce mai departe ceea ce au învățat. Continuă lectura