Chico Xavier – În lumea cea tainică glorioasă ce există în universul astral

in-lumea-cea-tainica-glorioasa-ce-exista-in-universul-astralLa Editura Ganesha a fost publicată recent o nouă carte a mediumului brazilian Chico Xavier, În lumea cea tainică glorioasă ce există în universul astral.

Moartea nu va aduce nimănui trecerea liberă către beatitudinea celestă. Nu va promova în mod obligatoriu fiinţele umane la statutul de îngeri. Toţi vom trece prin inspecţia obligatorie a eternităţii doar cu bagajele pe care le-am adus cu noi, şi vom învăţa că ordinea, ierarhia şi pacea muncii constructive sunt trăsături neschimbătoare ale Legii de pretutindeni. După închiderea mormântului nimeni nu se va bucura de odihnă nemeritată, căci „împărăţia lui Dumnezeu nu vine în chip văzut”. (Luca 17:20) Continuă lectura

Henry Lindlahr – Vindecarea perfect naturală

vindecarea-perfect-naturalaCartea Vindecarea perfect naturală – filosofia şi practica bazate pe unitatea dintre boală şi vindecare, publicata la Editura Ganesha, aduce o revoluţie completă în arta şi ştiinţa vieţii. Este realizarea practică şi aplicarea a tot ceea ce este bun în ştiinţele naturale, filosofie şi religie.

Există două direcţii principale de tratare a bolilor. Una este combativă, cealaltă este preventivă. Tendinţa cercetării şi practicii medicale moderne este aproape în întregime axată pe combatere, în timp ce medicul progresist, învaţă să lucreze din ce în ce mai mult în direcţii preventive.

Metoda preventivă nu aşteaptă apariţia şi instalarea iolii, ci îşi concentrează eforturile asupra prevenirii ei printr-o viaţă sănătoasă şi prin metode naturale de tratament. Ne menţine trupul într-o stare firească, de echilibru şi ne fortifică împotriva oricărei infecţii sau contaminări cu germeni, bacterii şi paraziţi. Continuă lectura

Chico Xavier – Eliberarea

eliberarea-1 (1)Încântat de descoperirile sale dobândite după multă suferinţă şi conflict lăuntric, şi care au implicat căi infinite, Andre Luiz se întoarce în sfera Pământului pentru a le spune foştilor săi tovarăşi că dincolo de micile spaţii în care ei trăiesc străluceşte o altă viaţă, mai frumoasă şi mai intensă, care necesită însă o dezvoltare individuală specifică, pentru a călători printre căile înguste ce conduc la o sublimă iluminare. Cu toate acestea, există multe fiinţe umane care trăiesc în sarcasm şi indiferenţă în căutarea lor de ascunzişuri tranzitorii şi de larve efemere. Aceştia se aşteaptă ca după moarte să găsească un Rai gratuit, plin de minunăţii uluitoare.

Viaţa fizică este un stadiu pur educaţional în mijlocul eternităţii şi nimeni nu este chemat la ea pentru a fi favorizat de paradisuri, ci pentru a ne modela un rai viu în sanctuarul spiritului, profitând total de şansele pe care le primim, pentru a ne perfecţiona calităţile mentale, prin creşterea şi dezvoltarea fiinţei din seminţele pe care le-am adus cu noi. Munca neîncetată pentru Binele Dumnezeiesc, purificarea intenţiilor noastre în experienţa tranzitorie, disciplinarea impulsurilor noastre personale, manifestarea liberă a sentimentelor noastre cele mai nobile şi perseverenţa către Binele infinit – acestea conduc la creşterea mentală, prin care dobândim lumina vieţii nemuritoare. Toate fiinţele se nasc pe Pământ pentru a se îmbogăţi lăuntric, prin munca în folosul societăţii ca întreg. Sacrificiul de sine înseamnă depăşirea fiinţei, prin aceasta dobândind Viaţa Glorioasă. De aceea a spus Hristos că cel mai mare în împărăţia Cerului este cel care se dăruieşte şi îi slujeşte pe ceilalţi. Oamenii de pe Pământ pot fi respectaţi şi temuţi datorită titlurilor pe care le dobândesc prin mijloacele convenţiilor umane, dar dacă nu progresează în tărâmul ideilor, îmbunătăţindu-se şi perfecţionându-se, vor avea o minte foarte îngustă şi bolnavă. Pe scurt, a trece prin materia fizică şi a ne întoarce în sfera de încercări în care ne aflăm în prezent implică să ne supunem şocurilor biologice profunde, menite să ne dezvolte şi să ne expansioneze elementele divine ce vor ajunge să fie parte într-o zi din forma noastră glorioasă.”

CUPRINS:

LA PORŢILE DESCHISE … 7

1 – Ascultarea explicaţiilor … 13
2 – O discuţie cu Instructorul … 29
3 – Un acord … 45
4 – într-un oraş bizar … 63
5 – O procedură de selecţie … 79
6 – Observaţii şi noi descoperiri … 95
7 – O privelişte dureroasă … 109
8 – O intervenţie neaşteptată … 123
9 – Prigonitorii invizibili … 137
10 – O experienţă de învăţare … 149
11 – O experienţă nepreţuită … 163
12 – O misiune de iubire … 177
13 – O familie se întruneşte … 195
14 – Un eveniment extraordinar … 211
15 – în sfârşit vine ajutorul … 225
16 – Vrăjitorie periculoasă … 239
17 – Asistenţă fraternă … 251
18 – Cuvintele unui binefăcător … 265
19 – O lecţie inestimabilă … 279
20 – Rendezvous … 293

„— După moarte, milioane de fiinţe întâlnesc duşmani periculoşi, din cauza fricii şi a ruşinii. în sfera acţiunilor, cuvintelor şi gândurilor noastre, Andre, nimic nu este pierdut. înregistrarea vieţii noastre se face în două faze distincte: în afara noastră, prin efectele acţiunilor noastre în ceea ce priveşte semenii noştri, situaţiile şi faptele noastre ca indivizi, şi înlăuntrul arhivelor conştiinţei noastre, unde sunt înregistrate matematic toate rezultatele faptelor noastre bune sau rele. Spiritul acţionează în mijlocul propriilor sale creaţii. Imperfecţiunile tenebroase şi calităţile merituoase înveşmântează spiritul oriunde s-ar afla. Oamenii de pe Pământul pe care şi noi călătorim aud argumente cu privire la rai şi iad, şi cred vag într-o lume a spiritelor care îi aşteaptă după moarte. însă mai devreme decât consideră, ei îşi pierd corpul fizic şi îşi dau seama că nu se mai pot ascunde după masca lui, precum broasca ţestoasă în carapacea ei. Acum sunt văzuţi aşa cum sunt în realitate şi se tem de copiii luminii, ale căror daruri de pătrundere le dezvăluie îndată defectele. Corpul subtil este pentru minte, datorită compoziţiei sale rarefiate, o capsulă foarte delicată ce poate reflecta fie măreţia, fie corupţia sa.

In consecinţă, în atitudinea de răzvrătire faţă de îndatoririle de care fiecare este responsabil în munca de purificare, sufletele căzute se alătură comunităţilor precum acestea de aici unde, cât mai mult posibil, ele îşi exteriorizează înclinaţiile lamentabile specifice, în ciuda faptului că sunt împunse de acul spiritelor puternice şi nemiloase.

Dar nu există niciun mijloc de a ajuta asemenea comunităţi?

Aceeaşi lege a efortului personal se aplică şi aici. Acestor spirite nu le lipseşte chemarea purificatoare din partea Celui înalt; cu toate acestea, în absenţa aderării lăuntrice la idealul creşterii spirituale, orice iniţiativă reală este irealizabilă în ceea ce priveşte readaptarea generală. Până când spiritul – stăpânul motivaţiilor şi al valorilor eterne ce rezultă din el – nu decide să-şi mobilizeze propria moştenire divină, pentru a-şi eleva vibraţiile, nu este drept să-l forţăm să se ridice la sferele înalte, către care el încă nu aspiră. Până când nu se hotărăşte să întreprindă propria sa ascensiune, va fi folosit de către legile universale oriunde va fi util Lucrării dumnezeieşti.”

……………………………..

In faţa chipului întrebător şi tulburat al Margaridei, Matilde a continuat:

în doar câţiva ani mă voi întoarce în sfera fizică a luptei pământeşti.

Cum?! – a strigat Margarida, şocată de perspectiva reîncarnării unei fiinţe iluminate ce fusese amabilă să ne viziteze. De ce ai acceptat o asemenea pedeapsă?

Nu te agăţa de o asemenea lipsă de înţelegere în ceea ce priveşte legea muncii, a răspuns mesagerul cu un zâmbet. Reîncarnarea nu este întotdeauna doar un simplu proces regenerator, deşi de cele mai multe ori ea include o măsură corectoare pentru spiritele ce se încăpăţânează în nelegiuire şi anarhie. Pământul este precum un ocean imens în care sufletul sârguincios descoperă valorile eterne prin acceptarea imperativelor de muncă şi slujire, oferite de Bunătatea Dumnezeiască. Mai mult decât atât, cu toţii avem relaţii preţioase ale inimii, care pot persista multe secole în adâncurile abisului. Este esenţial să căutăm perlele pierdute, astfel încât paradisul să nu rămână golit de frumuseţe în ochii noştri. După Dumnezeu, Iubirea este puterea glorioasă care hrăneşte viaţa şi mişcă lumile.

Matilde a privit-o pe Margarida, aflată într-o stare de fericire nespusă, şi a continuat:

în lumina tuturor acestor lucruri, sper că nu vei uita importanţa maternităţii în a ghida spiritele reîncarnate. Cel mai înalt potenţial al nostru se poate pierde în „sfera noului început”, din cauza lipsei mâinilor hotărâte şi conştiincioase care ne-ar putea ghida prin labirinturile lumii. Iubirea nu lipseşte aproape niciodată într-un cămin, acolo unde sufletul se adaptează la recapitularea demersului important al vieţii; cu toate acestea, iubirea nemărginită poate fi la fel de vătămătoare precum duritatea nemărginită. Nu uita, draga mea, că, atunci când se întoarce într-un corp fizic, chiar şi cel mai nobil spirit trebuie să îndure regulile corporale. Legile fiziologice care guvernează viaţa pe Pământ nu fac excepţii. Ele se aplică la fel de strict şi celor drepţi, şi celor nelegiuiţi. Bineînţeles, îngerul care coboară în adâncurile minei de cărbuni rămâne în continuare înger, dar nu

poate scăpa de climatul apăsător al subsolului. Uitarea temporară mă va însoţi în sferele celulelor fizice, dar succesul pe care îl caut va veni doar dacă pot conta pe ghidarea ta puternică şi trează.

Sunt foarte conştientă de faptul că, după ce te vei trezi în corpul fizic ce te leagă de tărâmul luptei pământeşti, vei uita conversaţia noastră de acum. Totuşi, sănătatea şi armonia care îţi vor inunda calea de acum încolo, împreună cu optimismul şi speranţa ce vor persista în mintea ta în urma amintirilor vagi şi de neuitat ale acestor momente divine, nu te vor lăsa să uiţi totul. Ai grijă de trupul tău, precum cineva care păstrează vasul sacru pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Să mă aştepţi în curând.

Vom trăi împreună în această călătorie lungă şi vrednică de laudă.”

Editura: Ganesha
Nr. pagini: 312
Format: 13×20 cm
Data apariţei: Iulie 2018
Pret intreg: 30 RON

Linkuri unde se poate comanda: pe site-ul editurii aici, sau aici sau aici

Surse: https://edituraganesha.ro, https://www.eusunt.ro

Alte carti publicate de Editura Ganesha:

Nosso Lar – Chico Xavier

Doctrina secretă, volumul 1 – H. P. Blavatsky

Lumea fascinantă a vibraţiilor, volumul 4 – Henri Chretien

Învăţătura eseniană plină de înţelepciune a lui Iisus – Olivier Manitara

invatatura-eseniana-plina-de-intelepciune-a-lui-iisus_micaO apariţie editorială recentă este cartea Învăţătura eseniană plină de înţelepciune a lui Iisus de Olivier Manitara, publicată la Editura Ganesha, în cadrul colecţiei Esoterica.

Chiar dacă Şcoala Eseniană a deranjat multă lume de-a lungul timpului şi a făcut să apară multe legende, oamenii în general i-au apreciat pe esenieni pentru onestitatea lor, pentru caracterul paşnic, generozitatea şi talentele de vindecători pe care le manifestau atât în slujba săracilor, cât şi în cea a bogaţilor.

Oamenii considerau ca învăţăturile Şcolii Eseniene se inspirau direct din învăţăturile secrete transmise de însuşi Moise unui cerc de şaizeci şi şase de discipoli. Circulau şi zvonuri în legătură cu o înaltă cunoaştere egipteană în care Moise fusese iniţiat la rândul său şi care le era cunoscută membrilor acestei Şcoli.

Chiar dacă Şcoala Eseniană a deranjat multă lume de-a lungul timpului şi a făcut să apară multe legende, oamenii în general i-au apreciat pe esenieni pentru onestitatea lor, pentru caracterul paşnic, generozitatea şi talentele de vindecători pe care le manifestau atât în slujba săracilor, cât şi în cea a bogaţilor.

Creştinismul oficial a depus atât de multe eforturi pentru a şterge din istorie urmele esenienilor, încât multe elemente specifice comunităţii lor nu au rezistat până în zilele noastre.

Se pune întrebarea: „De ce le-a fost frică diferitor biserici de originea învăţăturilor lor şi de ce s-au străduit atât de mult să-i oculteze existenţa prin orice mijloace, mergând chiar până exterminare fizică, tortură sau excomunicare…?”

Aceasta este o întrebare fundamentală pentru orice creştin şi chiar pentru orice om, deoarece acesta este un aspect specific tuturor religiilor şi doctrinelor din lume.

Dacă vom căuta puţin, vom putea descoperi peste tot aceeaşi încăpăţânare de a ascunde adevărata educaţie a fondatorului.

Răspunsul se poate găsi în următorul fragment din Evanghelia după Matei: Iisus a intrat în Templu şi, în timp ce le oferea oamenilor învăţătura Sa, un grup de preoţi şi de bătrâni ai poporului s-au apropiat şi L-au întrebat:  „Cu ce autoritate faci tu ceea ce faci? Cine ţi-a dat această autoritate?”

Iisus a răspuns: „Şi Eu vreau să vă pun o singură întrebare şi dacă veţi reuşi să-Mi răspundeţi la ea vă voi spune şi Eu cu ce autoritate fac aceasta.

„Botezul lui Ioan de unde provenea? Din Cer sau de la oameni?” Preoţii au început să gândească astfel: „Dacă spunem că este de la oameni toţi vor râde de noi pentru că toţi îl socotesc pe Ioan prooroc. ”

Atunci au decis răspundă lui Iisus: „Nu ştim!” Iar El a replicaţ: „Atunci nici Eu nu vă spun cu ce autoritate fac ceea ce fac!”

De fapt este aceeaşi poveste despre autoritate şi despre puterea asupra maselor care decurge în mod natural de aici. Ignoranţa a servit mereu celor care doresc să uzurpe o autoritate, aşa cum au făcut acei preoţi şi bătrâni care i-au răspuns învăţătorului: „Nu ştim!”

Ei se ascundeau sub minciuna unei false necunoaşteri, întreţinute premeditat pentru a subjuga oamenii în ignoranţă, când de fapt ei aveau responsabilitatea de a le dezvălui acestora cunoaşterea.

Fariseii şi preoţii erau de acord cu cunoaşterea doar în măsura în care oamenii nu ieşeau din plasa autorităţii lor uzurpatoare, în realitate, ei propagau o falsă cunoaştere, care înlănţuie omul în ignoranţă şi îl ţine cu picioarele şi mâinile legate de puterea celor care nu au nicio autoritate legitimă asupra lui…

Principalele repere din cuprinsul cărţii:

Cu ce autoritate faci aceasta?
Şcoala eseniană şi originile creştinismului
Învăţătura lui Hristos din grădina celor 12 palmieri
Grădina celor 12 palmieri

Iată în continuare şi un scurt fragment:

“Discipolii puteau cu adevărat să trăiască cuvântul învăţătorului lor, deoarece se simţeau cu adevărat în interiorul Şcolii divine şi puteau vedea haosul, tenebrele şi teama care domneau în lumea exterioară.

În al doilea rând, învăţătorul le cerea să se concentreze asupra propriei lor fiinţe, pentru a regăsi totul în interior. Efectiv discipolii vedeau cum pentru moment, în viaţa lor de zi cu zi, ei înşişi plonjau în haos, în mijlocul tenebrelor, în frică şi chiar vehiculau aceste influenţe prin gesturile, prin comportamentul, prin vorbele, prin privirile lor… Apoi, ei observau că în alte momente, pătrundeau în ambianţa Şcolii, în care totul este pur, ordonat, armonios, sacru. Descopereau cum din centrul pieptului lor sufla o briză proaspătă, răcoritoare, pură. Aici se înălţau maiestuoşi cei 12 palmieri. În mijlocul lor susura izvorul inimii. Acest izvor poate trezi sufletul şi să-l conducă spre viaţa eternă. Aceşti 12 palmieri de la nivelul inimii sunt 12 virtuţi, 12 forţe, 12 apostoli ai unei unice revelaţii, 12 învăţături ale unei unice umanităţi, pe care fiecare discipol al lui Hristos trebuie să le cultive în interiorul său din iubire pentru oameni şi pentru Pământ.

Iată cum Iisus le-a arătat discipolilor Săi că cel care trăieşte în prezenţa Sa, trăieşte de asemenea în sine însuşi şi reciproc. În acel moment, a vorbit de asemenea despre străvechiul simbol al Trandafirului Cruce, trandafirul inimii cu cele 12 petale ale sale, care se deschid în centrul crucii de lumină ce reprezintă uniunea dintre Tatăl Divin şi Mama Divină. Toţi elevii noii învăţături a lui Hristos trebuiau să înveţe sa-şi dezvolte cu atenţie trandafirul inimii şi cele 12 petale ale sale. Acesta era modalitatea cea mai puternică de a-i ajuta pe cei 12 discipoli în realizarea viitoarei lor misiuni.

Şi învăţătorul vorbea, iar Cuvântul Său devenea pâine şi vin, mană cerească, şi sufletul Său se contopea cu cel al discipolilor Lui pentru a le oferi viziunea împărăţiei Tatălui şi Mamei Sale.”

Editura: Ganesha Publishing House
Dimensiuni: 13×20 cm
Număr pagini: 110
Data apariţiei: ianuarie 2014

Preţ: 20 RON

Cartea se poate achiziţiona accesând acest link, la preţul de 18 lei, sau acest link, la preţul de 19 lei.

Preţul de pe site se poate modifica ulterior.

Olivier Manitara este autor, conferenţiar, artist creator de mandale, precum şi fondatorul Bisericii Eseniene Creştine, pe care a înfiinţat-o în anul 2006, pentru a permite tuturor esenienilor din lume să trăiască în acord cu convingerile lor, indiferent de ţara de origine. Mai multe detalii găsiţi pe site-ul: http://www.oliviermanitara.org.

De acelaşi autor, tot la Editura Ganesha, a fost publicată de curând şi cartea Revelaţii despre Duhul Sfânt sau Marea Mamă prin care Dumnezeu face să apară şi să se manifeste Creaţia Sa (link), care este dedicată, după cum el însuşi spune, tuturor femeilor şi bărbaţilor pe care aceste rânduri îi vor ajuta să se reconecteze cu propriul suflet, precum şi fiicelor Mamei Divine care urmează sau care vor urma căile spirituale autentice ale omenirii, pentru a aduce bucuria şi frumuseţea pe întreaga planetă, risipind astfel confuzia din rândurile susţinătorilor întunericului şi ipocriziei.

Sursa: http://www.divin.ro, http://www.eusunt.ro

Alte postări în categoria Spiritualitate:
Remediul suprem – Sri Nisargadatta Maharaj
Viaţa secretă a lui Dumnezeu – Aaron David
Bucuriile înţelepciunii – Yongey Mingyur Rinpoche