Raymond Bernard – Catedrala cosmică

catedrala-cosmicaCât de simplă este retragerea în Sine, în interiorul fiinţei noastre! O vizualizare bine realizată este de ajuns şi catedrala răsare atunci imediat în faţa conştiinţei mele încântate. Tăcere: totul este senin în mine. Singurătate? Nu… Stare de fuziune cu imensitatea, cu absolutul, cu nemărginirea!

Comuniunea cosmică este o stare a fiinţei. Ea este o înălţare a sufletului spre cele mai înalte culmi, unde individualitatea se integrează în generalitate, unde eu-l devine Sinele, unde nu ne mai simţim lăuntric un fragment al Totului, ci Totul însuşi, în afara timpului şi a spaţiului, în eternitatea clipei prezente! Continuă lectura

Jakob Bohme – Calea către Conştiinţa Cristică

calea-catre-constiinta-cristicaDacă ai Duhul credinţei vei simţi cu admiraţie cum duhul Autorului acestei cărţi te conduce ca şi cum te-ar ţine de mână pe acea temelie unde credinţa se aprinde în inima ta şi te ajută să renaşti întru Iisus; acolo, ca în matricea celestă, cele mai profunde mistere divine sunt puse în evidenţă şi se îngemănează în duhul tău cu omul cel nou, astfel încât tu să poţi cu adevărat să-L cunoşti profund pe Dumnezeu în Cristos, să-I cunoşti înţelepciunea Sa veşnică şi să-L adori în duh şi în adevăr. De asemenea, vei fi regenerat din ce în ce mai mult în Duhul lui Iisus, cu claritatea, graţia şi puterea celuilalt (a omului cel nou), până când vei atinge în duh măsura timpului lui Cristos, care este perfecţiunea sufletului, prin binecuvântarea lui Dumnezeu.

32. DISCIPOLUL: Care este rolul iubirii în vid?

MAESTRUL: Rolul său este de a pătrunde încontinuu ceea ce este ceva. Dacă îşi poate găsi un loc în ceea ce este ceva care stă liniştit, ea îl îmbrăţişează si se veseleşte mai mult cu iubirea sa arzătoare şi înflăcărată decât soarele în lume. Rolul său este de a se aprinde încontinuu, cu vâlvătaie, în ceea ce este ceva, şi de a arde acolo şi de a întreţine un foc cât mai viu. Continuă lectura

Provocarea anti-gravitaţiei – Marcel Pages

provocarea-antigravitatiei_mica

Provocarea anti-gravitaţiei. Tehnici anti-ponderale. Metode de utilizare a energiei spaţiului de Marcel Pages este o carte care îşi propune să revoluţioneze conceptele ştiinţifice clasice referitoare la gravitaţie, demonstrând că atracţia gravitaţională poate fi învinsă. Acest fapt ar putea avea nenumărate efecte pozitive asupra evoluţiei umanităţii, atât la nivel material, cât şi spiritual.

În anul 1959, Dr. Marcel Pages a propus o teorie potrivit căreia gravitaţia nu este cauzată de atracţia exercitată de Pământ, ci de forţa de respingere exercitată de Cosmos. Pe baza acestei teorii, el a conceput o maşină care se poate elibera de forţa gravitaţiei printr-un câmp electric ce se roteşte cu viteza luminii în jurul său.

Iată prezentarea acestei cărţi, făcută chiar prin cuvintele autorului:

„Există prea multe fenomene (levitaţii spontane, telepatie, lecturi parapsihice, facultăţi taumaturgice etc.) care dovedesc cu prisosinţă că totul nu se limitează la lumea aşa-zis fizică, şi că dincolo de aceasta se manifestă forţe tainice despre care noi nu avem încă decât puţine idei reprezentative.

De mai bine de 15 ani propovăduiesc eliberarea oamenilor de gravitaţie. Convingerea mea este că vom dispune mâine de maşini graţie cărora vom străbate liniştea spaţiilor necuprinse „Pascaliene” cu viteze mult superioare vitezei luminii. Mâine, fantastica energie a spaţiului, liberă de orice aspect colateral poluant, îi va reda Pământului nostru starea edenică din Geneză, iar omului – stăpânirea controlată a naturii.

Multe somităţi ştiinţifice consideră că această carte defineşte bazele procedeelor posibile care permit, în lumina cunoştinţelor noastre actuale în domeniul fizicii, rezolvarea logică a problemei stăpânirii „arhimedice” a forţei de atracţie gravitaţională, care este de peste un miliard de ori mai mare decât energia atomică. Energia va fi atunci distribuită fără nici o limitare şi fără poluare. Pe de altă parte, se va deschide şi calea către explorarea lumilor şi a relaţiilor cu ceilalţi locuitori ai Cosmosului.

Cred într-adevăr că dezvoltarea intelectuală şi morală ar trebui să urmeze în mod logic, în pofida aparentei sale rămâneri în urmă, progresului ştiinţific, descotorosindu-l pe homo sapiens de instinctele sale animalice, belicoase, primitive. Atunci, evoluţia noastră ar putea tinde către o eră de pace universală.”

Mai jos găsiţi şi cuprinsul cărţii:

Introducere
Anti-gravitaţia – cheie a infinitului cosmic
Istoricul ideilor referitoare la gravitaţie
Anti-gravitaţia 1957
Anti-gravitaţia 1967
Anti-gravitaţia 1972

Editura: Firul Ariadnei
Dimensiuni: 14,5×20,5 cm
Număr pagini: 320
Data apariţiei: septembrie 2013

Preţ: 21,80 RON

Cartea se poate achiziţiona accesând acest link sau acest link

Sursa: http://www.eusunt.ro

Alte postări în categoria Teorii neconvenţionale:
Teoria existenţei lui Dumnezeu – Bernard Haisch