Piramida Raiului – Sf. Nicolae Velimirovici

piramida-raiuluiO adevărată inspiraţie pentru suflet, oferită de unul dintre cei mai mari scriitori bisericeşti ai timpurilor moderne, Sf. Nicolae Velimirovici, cartea Piramida Raiului a apărut la începutul acestui an la Editura Sophia.

În timpurile străvechi, faraonii egipteni înălţau piramide din piatră. Visau oare la nemurirea trupului, înţelegându‑se de aici şi nemurirea sufletului? O taină greu de dezlegat până astăzi…

Şi creştinismul, la rândul său, îi îmboldeşte pe oameni să-şi zidească piramide. Şi nu doar pe regi ori pe oamenii vestiţi, ci şi pe toţi cei care cred în Hristos şi-I urmează Lui, căci toţi creştinii, după cuvintele Văzătorului în Taină, sunt chemaţi să fie împăraţi: „Şi ne-a făcut pe noi împărăţie, preoţi ai lui Dumnezeu şi Tatăl Său” (Apoc. 1, 6).

Astfel, datoria de onoare a fiecărui creştin este de a înălţa o piramidă… Iar aceste piramide creştine trebuie să fie mult mai grandioase decât piramidele faraonilor.

Înălţate spre cer, ele ni se arată de acolo în întreaga lor splendoare. Acestea rămân în afara oricărei distrugeri şi în afara morţii, întemeiate fiind pe jertfa cea mântuitoare a lui Hristos, pe Învierea şi biruinţa Lui asupra morţii.

Aceste piramide sunt construite în duh, înfrumuseţate în duh, întărite în duh şi hărăzite împărăţiei celei duhovniceşti. Tainele înălţării unei astfel de piramide ne sunt dezvăluite de către Sfântul Nicolae Velimirovici în această minunată carte. Citiţi şi veţi vedea!

Mai jos găsiţi cuprinsul detaliat al cărţii:

Partea I. Cel dintâi Legământ

Prima poruncă: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!

Cea de-a doua poruncă: Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, şi din câte sunt pe pământ, jos, şi din câte sunt în apele de sub pământ!

Cea de-a treia poruncă: Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert!

Cea de-a patra poruncă: Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale. Iar ziua a şaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău. Să o sfinţeşti pe ea!

Cea de-a cincea poruncă: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mulţi ani pe pământ!

Cea de-a şasea poruncă: Să nu ucizi!

Cea de-a şaptea poruncă: Să nu fii desfrânat!

Cea de-a opta poruncă: Să nu furi!

Cea de-a noua poruncă: Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău!

Cea de-a zecea poruncă: Să nu doreşti casa aproapelui tău; să nu doreşti femeia aproapelui tău, nici ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui şi nici unul din dobitoacele lui şi nimic din câte are aproapele tău!

Partea a II-a. Piramida Raiului

Introducere

Primul nivel: Fericiţi cei săraci cu duhul, că a acelora este împărăţia cerurilor

Cel de-al doilea nivel: Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia

Cel de-al treilea nivel: Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul

Cel de-al patrulea nivel: Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura

Cel de-al cincilea nivel: Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui

Cel de-al şaselea nivel: Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu

Cel de-al şaptelea nivel: Fericiţi făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema

Cel de-al optulea nivel: Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor

Cel de-al nouălea nivel:  Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea

Turnul bucuriei

Sfântul Nicolae Velimirovici, Nicolae al Sârbilor sau Noul Ioan Gură de Aur, este un sfânt relativ nou, mult iubit şi cinstit în întreaga lume. El este cunoscut îndeosebi ca Sfântul Episcop Nicolae al Ohridei şi Jicei, model de slujitor, învăţător şi conducător al creştinilor pe calea cea sfântă a credinţei, a dragostei şi a nădejdii.

Acest sfânt părinte, în adevăratul sens al cuvântului, este unul dintre cei mai prolifici scriitori bisericeşti din secolul al XX-lea, scrierile sale cuprinzând o categorie largă de lucrări: tâlcuiri, omilii şi vieţi de sfinţi – o adevărată „vistierie a spiritualităţii ortodoxe sârbe” şi a întregii lumi creştine.

Despre viaţa sa puteţi citi pe larg la acest link

Editura: Sophia
Dimensiuni: 11×20 cm
Număr pagini: 144
Data apariţiei: ianuarie 2014

Preţ: 9 RON

Cartea se poate achiziţiona de pe site-ul Editurii Sophia, accesând acest link

Iată şi alte cărţi scrise de Sf. Nicolae Velimirovici:

Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi (Editura Sophia) – Volumul I (link) şi Volumul II (link)

Episcopul Nicolae Velimirovici ne oferă, prin scrisorile sale, soluţii la neliniştile si întrebările noastre. Răspunsurile acestui mare duhovnic lămuresc unele dintre cele mai grave probleme actuale: sinuciderea, blestemul si binecuvântarea, naţionalismul, răzbunarea morţilor, moda etc.

Tărâmul inaccesibil. Mărturii din Dachau (Editura Cathisma) – link

Nicolae Velimirovici a fost prizonier la nazişti, ceea ce ne îndreptăţeşte să credem că nuvela de faţă este o mărturisire autobiografică. Este şi un bun cunoscător al tehnicilor literare moderne, ceea ce conferă cărţii de faţă un loc aparte în imensa moştenire literară pe care a lăsat-o. Tărâmul inaccesibil ne relatează povestea unui proces din lagărele naziste. O „poveste pentru maturi”, cum însuşi autorul îşi subintitulează cartea. Aţi mai citit vreodată o nuvelă scrisă de un sfânt? Citiţi-o şi veţi trăi o deosebită satisfacţie intelectuală şi duhovnicească.

Gânduri despre bine şi rău (Editura Predania) – link

Această culegere de gânduri nu caută să fie, aşa cum s-ar putea crede la prima vedere, o încercare de definire sau de clasificare a binelui şi a răului; este vorba aici despre toate cele ale omului – de la poezie la seceriş, de la teologie la economie. Este o carte unde găsim gânduri despre toate, însă nu toate felurile de gânduri; găsim doar acele gânduri „plimbate prin cer,” aşa cum ne îndeamnă Sf. Nicolae Velimirovici să facem şi noi.

Mai multe cărţi scrise de Sf. Nicolae Velimirovici  găsiţi la acest link.

Sursa: http://www.librariasophia.ro, http://www.cartifrumoase.ro, http://www.crestinortodox.ro

Alte postări în categoria Religie:
Învăţături din Evanghelie pentru omul modern (Volumul 2) – Vasile al Kinesmei
Minunile icoanei Maica Domnului de la Tihvin
Minunile Sfântului Efrem cel Nou în viaţa noastră

Învăţături din Evanghelie pentru omul modern (Volumul 2) – Vasile al Kinesmei

invataturi-din-evanghelie2Cartea de faţă, apărută recent la Editura Sophia, reprezintă un fenomen unic şi inestimabil în literatura ortodoxă a secolului XX: un sfânt al vremurilor moderne, cu experienţa unui război mondial, a închisorilor şi prigoanelor, ia una dintre Evanghelii şi o explică de la un cap la altul folosind limbajul şi noţiunile omului contemporan, făcându‑i acestuia mai accesibil decât oricând cuvântul lui Dumnezeu.

Scrisă cu rar talent literar, plină de numeroase exemplificări şi istorii din viață, această lucrare monumentală, fără egal în ultima sută de ani, se citeşte pe nerăsuflate: frumuseţea stilului, limpezimea expunerii, bogăţia cunoaşterii duhovniceşti pe care o aduce se împletesc într‑una dintre cele mai ziditoare lecturi care pot fi recomandate creştinilor vremii noastre.

Ccuprinsul cărţii este detaliat mai jos:

Notă biografică
Despre virtutea statorniciei şi despre calea împărătească
Cum să ne rugăm în aşa fel încât Domnul să ne audă
Despre însemnătatea bisericii şi a slujbelor bisericeşti
Despre vorbele murdare, omor, război şi serviciul militar
Creştinul şi autorităţile civile
Despre raţionalism, materialism, înviere şi nemurire
Cele mai importante porunci ale credinţei. Felurile relaţiei dintre om şi Dumnezeu. Cum să cultivăm în noi iubirea de Dumnezeu
Lucrurile care nu-l lasă pe om să-I slujească lui Dumnezeu cu adevărat
Despre judecata lui Dumnezeu şi îndelunga Lui răbdare
Urmările păcatului în viaţa omului
Lăcomia de câştiguri materiale — sursă de nefericire în viaţa omului
Însemnătatea Sfintei Euharistii
Despre rugăciune şi încrederea în voia lui Dumnezeu
Despre credincioşie şi mărturisire
Învinuirile mincinoase împotriva Mântuitorului şi mărturii despre El
Despre lepădarea de Hristos, despre smerenie şi pocăinţă
Urmările înăbuşirii glasului conştiinţei. Pilda răbdării lui Hristos
Însemnătatea jertfei Mântuitorului
Puterea nădejdii creştine
Însemnătatea învierii Mântuitorului

Sfântul Vasile al Kinesmei (în lume Veniamin Sergheevici Preobrajenski) s-a născut în oraşul Kinesma din gubernia Kostromei, într-o familie de preot. A primit o educaţie laică excelentă, a studiat la Moscova, în Anglia, cunoştea la perfecţie câteva limbi străine, avea un talent literar deosebit, însă a lăsat totul pentru a sluji lui Dumnezeu si aproapelui.

În anul 1920, la vârsta de 45 de ani, a fost hirotonit preot, iar după un an a primit tunderea în monahism cu numele de Vasile şi a fost hirotonit episcop al Kinesmei.

Încă din timpul vieţii, mulţi îl ştiau de nevoitor adevărat, de bineplăcut al lui Dumnezeu. Viaţa lui era simplă şi modestă, slujea cu evlavie neîntrecută. La predicile lui se adunau mulţimi întregi de oameni. Cu rugăciunile lui se săvârşeau vindecări de boli atât trupeşti, cât şi sufleteşti.

În anul 1923, a fost arestat şi exilat în Urali, în 1928 a fost arestat din nou şi a petrecut o jumătate de an în închisoare, după care a fost condamnat la trei ani de exil. A fost trimis în lagăr de către comunişti pentru cinci ani.

Dupa ce a ieşit din lagăr, episcopul, deja în vârstă, n-a petrecut decât doi ani în libertate. A urmat un nou arest, în închisoarea din Iaroslav, apoi Butarka din Moscova. După opt luni de închisoare a fost exilat iarăşi, pentru cinci ani, în Siberia.

A murit pe 31 iulie 1945,  iar în octombrie 1985 sfintele sale moaşte au fost aflate si mutate la Moscova. În august 2000 a fost canonizat.

Iată câteva pasaje din carte:

“…nestatornicia este unul dintre păcatele de moarte ale firii poporului nostru.

Ne pasionăm uşor de orice lucru nou, ne avântăm cu încântare la orice lucrare nouă, mai ales dacă poartă pecetea idealismului, însă pasiunile acestea se răcesc la fel de repede cum apar, iar cele dintâi piedici ne potolesc ardoarea, încordarea voinţei ne oboseşte repede şi, în faţa unei căi lungi, pe care se vede un şir nesfârşit de greutăţi, pe noi pune stăpânire descurajarea.

Ne lăsăm păgubaşi chiar fară a fi încercat să ne luptăm. Deosebit de funest se face simţită această lipsă a statorniciei în viaţa duhovnicească. Câţi tineri n-au pierit duhovniceşte din pricina lipsei de răbdare!

Dacă am putea înconjura cu privirea întregul câmp al luptei duhovniceşti din această lume, ni s-ar părea ca un cimitir acoperit de cadavrele nădejdilor nedate în pârg şi al avânturilor pierite înainte de vreme.

Statornicia până la capăt, până la moarte, este indispensabilă. Nu ajunge doar să porneşti pe calea creştină, ci trebuie să şi ajungi la ţintă – şi dacă viaţa creştină, după cum zice Sfântul Apostol Pavel, e ca o alergare în arenă, în care toţi luăm parte la întrecere, este limpede că premiul îl primesc doar cei care aleargă până la finiş.

Atletul care la jumătatea cursei încetează să mai alerge se elimină singur de pe lista pretendenţilor la victorie, şi oricât de rapid ar fi alergat prima jumătate a cursei, asta nu îi va aduce nici un folos: e un efort zadarnic.”

Editura: Sophia
Dimensiuni: 13×20 cm
Număr pagini: 344
Data apariţiei: noiembrie 2013

Cartea se poate achiziţiona de pe site-ul Editurii şi librăriei Sophia accesând acest link

Preţ: 20 RON

De acelaşi autor mai puteţi citi şi primul volum al acestei cărţi, Evanghelia pentru omul modern – Volumul 1, apărut în iunie 2013 tot la Editura Sophia (apasă link)

În acest prim volum autorul ne învăţă, printre altele, despre: cum dobândim puterea duhovnicească, lupta cu slava deşartă şi ascunderea vieţii lăuntrice, educarea perseverenţei şi a răbdării, bogăţia, sărăcia și onestitatea în viaţa creştinului, despre orbirea duhovnicească, lucrarea demonică în sufletul omenesc, mijloacele de întărire a credinţei, formalismul și răcirea duhovnicească, cum putem găsi liniştea sufletească, calea lepădării de sine şi a supunerii, regulile luptei cu patimile.

Sursa: http://www.cartifrumoase.ro, http://www.sophia.ro, http://www.crestinortodox.ro

Alte postări în categoria Religie:
Minunile icoanei Maica Domnului de la Tihvin
Minunile Sfântului Efrem cel Nou în viaţa noastră

Minunile icoanei Maica Domnului de la Tihvin

Minunile icoanei MD de la Tihvin

Fiecare dintre noi am simţit, în anumite momente ale vieţii, prezenţa binefăcătoare şi iubitoare a Maicii Domnului, ajutându-ne să trecem cu bine prin împrejurări dificile. Deşi orice rugăciune din inimă este cu siguranţă ascultată şi primită, totuşi rugăciunea în faţa unei icoane pare să sporească puterea cu care încredinţăm divinităţii dorinţele şi necazurile noastre. De multe ori, rugându-ne unei icoane, simţim că îi vorbim unui prieten drag, care doreşte şi poate să ne uşureze povara şi să ne ofere soluţia pe care o căutăm.

Icoana Maicii Domnului de la Tihvin este una dintre cele mai cinstite icoane de pe întreg cuprinsul Rusiei şi se păstrează la Mănăstirea Adormirii Maicii Domnului din oraşul Tihvin.

După o veche tradiţie, aceasta este zugrăvită de către Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, iar Maica Domnului a spus espre ea: „Darul meu să fie cu această icoană!”

Icoana a ajuns din Bizanţ în Rusia, după mărturia mai multor cronici ruseşti, în anul 1383, „purtată fiind de către o mână nevăzută prin văzduh şi strălucind asemenea soarelui”.

La rugăciunile făcute înaintea acestei icoane s-a săvârşit încă din vremurile de demult mulţime de minuni şi tămăduiri. Ajutorul dat de Maica Domnului prin icoana sa de la Tihvin nu a încetat însă nici în zilele noastre. Mărturiile consemnate în această carte sunt o dovadă în acest sens.

Tihvin este un orăşel întins pe ambele maluri ale râului Tikhvinka, în estul districtului Leningrad, la 230 de kilometri est de Sankt Petersburg. Numele oraşului este compus din două cuvinte, şi anume „drum” si „piaţă”, împreună însemnând „drumul ce duce la piaţă”. Oraşul a fost întemeiat pe ruta unui important drum comercial.

Icoana Maicii Domnului din această mănăstire este prăznuită în data de 26 iunie. În această zi, icoana este împodobită cu ghirlande de flori albe. Printre flori şi feracătura de aur se zăreşte minunatul chip al Maicii Domnului, dar şi al Pruncului Iisus, zugrăvite de Sfântul Apostol Luca.

Editura: Sophia
Dimensiuni: 11×20 cm
Număr pagini: 104
Data apariţiei: iulie 2013

Cartea se poate achiziţiona de pe site-ul Editurii Sophia, accesând acest link

Preţ: 7 RON

Sursa: http://www.sophia.ro, http://www.crestinortodox.ro

Numeroase alte icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului sunt răspândite în mănăstiri atât de la noi din ţară, cât şi în ţări ca Rusia, Grecia, Polonia. Iată alte cărţi care vorbesc despre minunile săvârşite de unele dintre aceste icoane:

Icoanele facatoare de minuni ale Maicii Domnului de Arhimandrit Teofilact Marinakis – apasă link

Minunile icoanei „Maica Domnului de la Kazan” – apasă link

Minunile icoanei Maica Domnului din Vladimir – apasă link

Minunile icoanei „Maica Domnului de la Poceaev“ – apasă link

Alte postări în categoria Religie:
Minunile Sfântului Efrem cel Nou în viaţa noastră

Minunile Sfântului Efrem cel Nou în viaţa noastră

minunile-sfantului-efrem-cel-nou-in-viata-noastra

Cartea Minunile Sfântului Efrem cel Nou în viaţa noastră a fost publicată în luna iulie 2013 la Editura Sophia.

Sfântul Efrem cel Nou este cinstit ca un mare Tămăduitor, fiind cunoscut drept ocrotitor al celor dependenţi de droguri, al celor cuprinşi de depresie şi al celor deznădăjduiţi.

Sfantul Efrem cel Nou, numit Mare Mucenic şi Tămăduitor, s-a născut în data de 14 septembrie 1384, în ziua prăznuirii Sfintei Cruci. La vârsta de numai 14 ani, el va intra ca monah în Mănăstirea Buna Vestire, mănăstire zidită pe locul numit „Colina Neprihăniţilor”, undeva în Atica, Grecia. Sfântul Efrem cel Nou a adormit în Domnul în ziua de 5 mai 1426, într-o zi de joi, în jurul orei 09.00, dupa neînchipuite torturi, în varstă fiind de numai 42 de ani. Sfintele lui Moaşte au fost descoperite în data de 3 ianuarie 1950.

Mergând înspre Insula Evia, drumul trece prin Nea Makri, prin regiunea Atica, pe lângă locul numit „Colina Neprihăniţilor”, unde se află Mănăstirea Buna Vestire. Aici se află Moaştele întregi şi frumos mirositoare ale Sfântului Efrem cel Nou, Mucenicul si Tămăduitorul, mare făcător de minuni şi grabnic ajutător întru nevoi.

Prezentarea cărţii:

Cu inima si cu toata făptura sa îndumnezeită, Sfântul Efrem a sorbit şi soarbe suspinurile noastre şi îsi face trup din toate suferinţele şi lacrimile, din toate neputinţele, bolirile şi sfâşierile noastre lăuntrice.

Aceasta e natura cea nouă a trupului său duhovnicesc – dragostea cea pentru noi, dragostea care ne uneşte pe toţi şi ne face să nu mai fim fragmentaţi, risipiţi, dezbinaţi.

El soarbe toată revărsarea păcatelor, a urâciunilor şi a suferinţelor noastre şi, făcându-le trup al său, se aduce pe sine înaintea lui Dumnezeu, care este întru el prin împărtăşirea firii. Şi astfel, păcatele noastre sunt iertate, bolile sunt vindecate, suspinul se preface în surâs, iar lacrima, în nădejde şi zâmbet. Minunata şi iarăşi minunata mistuire a păcatelor şi a morţii dintru noi!

Uimitoare iconomie şi bunătate dumnezeiască săvârşită pentru om! Îti multumim, Doamne, pentru negrăita Ta smerenie şi dragoste pe care ni le descoperi prin Sfântul Efrem cel Nou şi prin toţi Sfinţii Tăi!

Editura: Sophia
Format: 13×20 cm
Număr pagini: 328
Data apariţiei: iulie 2013

Preţ: 20 RON

Cartea se poate achiziţiona de pe site-ul editurii, accesând acest link

Sursa: http://www.sophia.ro, http://www.crestinortodox.ro