Cum gândeşte omul – James Allen

cum-gandeste-omul_mCum gândeşte omul de James Allen, carte motivaţională şi de dezvoltare personală publicată la ACT şi Politon, reprezintă o profundă analiză spirituală a gândului omenesc. O viaţă conformată legii iubirii poate fi remediul pentru tristeţile şi suferinţele îndurate de către fiecare. Din sămânţa ascunsă a gândirii, oamenii se auto-modelează, ei făurind fie caractere nobile, fie caractere josnice şi sălbatice. Ca stăpân al propriilor gânduri, omul deţine puterea de a fortifica sau demola construcţia spirituală pe care este clădit. Cultivarea caracterului cu seminţe nefolositoare, va da naştere la o recoltă de buruieni şi alte seminţe nefolositoare. În schimb, dacă grădina minţii este îngrijită, iar gândurile greşite sunt aruncate precum buruienile, omul va descoperi că este grădinarul minţii sale.

James Allen afirmă în această carte de dezvoltare personală, faptul că oamenii au puterea de a-şi dezvolta singuri caracterul şi de a-şi crea astfel, propria fericire. Fiecare om a ajuns acolo unde se află datorită legii fiinţei sale. Omul este influenţat de circumstanţe atât timp cât va crede că el este produsul condiţiilor exterioare. Devine stăpânul de drept al propriei fiinţe abia atunci când înţelege că este o putere creatoare şi poate comanda el însuşi gândurile din care se dezvoltă circumstanţele.

Sufletul atrage ceea ce nutreşte în taină. Cele mai puternice emoţii, de iubire sau de teamă, aspiraţii sau dorinţe. Fiecare gând va rezulta mai devreme sau mai târziu, într-o acţiune. Schimbarea este necesară din interior, pentru că dorinţele pot fi îndeplinite doar atunci când acestea se armonizează cu gândurile şi acţiunile.

„Circumstanţa nu îl face pe om, îi dezvăluie lui însuşi cine este, deoarece el poate fi blestemat şi bogat, poate fi binecuvântat şi sărac.”

Pe măsură ce omul îşi schimbă gândurile faţă de lucruri şi faţă de ceilalţi, va exista o schimbare şi a celorlalţi faţă de el. De asemenea, gândurile influenţează corpul şi sănătatea, întrucât trupul este servitorul minţii. Gândurile bolnăvicioase îşi vor găsi exprimarea într-un corp bolnav. De cealaltă parte, gândurile puternice, pure şi fericite, clădesc corpul. Asemenea unei locuinţe care nu poate fi salubră şi plăcută dacă lumina soarelui şi aerul nu pătrund în ea, la fel şi o înfăţişare senină şi un corp puternic nu pot exista dacă în minte nu sunt gânduri de bucurie, bunăvoinţă şi serenitate.

Fără un scop central în viaţa sa, fără o dezvoltare personală, omul cade în prăpastia gândurilor temătoare, a grijilor mărunte şi ale autocompătimirii, acest lucru ducând inevitabil la eşec, nefericire şi pierdere. Îndoiala şi frica sunt marii inamici ai cunoaşterii.

În această carte de dezvoltare personală aflăm faptul că slabiciunea sau puterea, realizările sau insatisfacţiile, reprezintă rezultatul direct al propriilor gânduri. Niciun progres nu este posibil fără sacrificiu. Dacă primul gând al unui om se îndreaptă către plăcerile animalice, acesta nu poate să gândească limpede şi nici să plănuiască metodic. Dezvoltarea caracterului şi a vieţii sale, au de suferit, iar realizările sunt nesemnificative sau poate întâmplătoare. Toate realizările, fie că au loc în afaceri, în plan intelectual sau spiritual, sunt conduse de aceeaşi lege şi decurg din aceeaşi metodă.

Oricine îşi găseşte motivaţia şi îşi preţuieşte idealurile şi viziunea, va dezvolta din ele toate condiţiile încântătoare, întregul spaţiu paradiziac. Îndeplinirea visurilor este rezultatul gândurilor asupra acelor visuri. Chiar dacă circumstanţele sunt ostile, ele nu vor rămâne aşa, atât timp cand există un ideal şi o luptă interioară care se duce spre atingerea lui.

„Cu cât un om devine mai liniştit, cu atât mai mari sunt şansele lui, influenţa lui, puterea lui în slujba binelui…”

Calmul minţii este una dintre cele mai frumoase nestemate ale înţelepciunii. Omul ajunge să fie calm în măsura în care se înţelege pe sine ca fiinţă ce evoluează prin gândire. Omul puternic, calm este întotdeauna iubit şi respectat.

Această carte de dezvoltare personală, vă îndeamnă la a căuta în interiorul sufletului vostru, calea către succes şi fericire. Numai aşa, oamenii pot găsi aur şi diamante şi orice adevăr legat de fiinţa lor. Pot demonstra fără putință de tăgadă că sunt creatorii propriilor caractere, sculptorii vieţilor lor şi constructorii destinelor lor, dacă îşi supraveghează, îşi controlează şi îşi schimbă gândurile, urmărind efectele acestora asupra lor, asupra altora şi asupra vieţii şi circumstanţelor lor, făcând legătura dintre cauză şi efect prin practică şi investigaţie perseverente.

„Lumea exterioară a circumstanţelor se modelează după lumea interioară a gândirii, iar condiţiile exterioare, atât cele plăcute cât şi cele neplăcute, sunt factori care lucrează pentru binele suprem al individului.”

În cartea de dezvoltare personală Cum gândeşte omul, omenirea este prezentată ca fiind zguduită de patimă necontrolată, tulburată de durere nestăpânită, lovită de nelinişte şi îndoială. Numai omul înţelept, numai cel ale cărui gânduri sunt controlate şi purificate face vânturile şi furtunile sufletului să i se supună.

James Allen (1864, Leicester, Anglia – 1912, Ilfracombe, Anglia) a fost un apreciat scriitor și filozof britanic. Inspirat de scrierile lui Tolstoi, Allen și-a dezvoltat și expus concepțiile filozofice și a trăit conform principiilor sale, întemeiate pe o viață simplă, autodisciplină și muncă fizică. Deși teoretice în aparență, scrierile sale au un caracter profund pratic, fiind trecute prin filtrul experiențelor de viață ale autorului. Mesajul simplu și atemporal care se desprinde din cărțile lui James Allen este acela că omul este arhitectul și stăpânul absolut al propriului său destin, creat după chipul și asemănarea gândurilor sale. Multe lucruri nu s-au știut, și nu se știu nici astăzi, despre viața celui supranumit „literatul misterios” („literary mistery man”), cu toate că lucrările sale clasice au inspirat viețile a milioane de oameni.

Iată şi cuprinsul acestei cărţi:
Despre autor … 7
Cuvânt-înainte … 13

Introducere … 17
Capitolul 1. Gândire şi caracter … 21
Capitolul 2. Efectul gândirii asupra circumstanţelor … 29
Capitolul 3. Efectele gândurilor asupra sănătăţii şi corpului … 51
Capitolul 4. Gând şi scop … 59
Capitolul 5. Gândul, factor al realizării … 67
Capitolul 6. Viziuni şi idealuri … 77
Capitolul 7. Serenitate … 8

Mai jos găsiţi un scurt paragraf din această carte.

Efectele gândurilor asupra sănătăţii şi corpului

“Corpul este servitorul minţii. El se supune operaţiunilor minţii, fie că acestea sunt alese în mod deliberat sau exprimate automat. La porunca gândurilor nelegiuite, corpul se cufundă iute în boală şi ruină; la ordinul gândurilor vesele şi frumoase, se înveşmântează în tinereţe şi frumuseţe.

Boala şi sănătatea, asemenea circumstanţelor, îşi au rădăcina în gândire. Gândurile bolnăvicioase se vor exprima printr-un corp bolnav. Se ştie că gândurile dominate de frică omoară un om la fel de nepregetat ca un glonţ şi ucid fără încetare mii de oameni, la fel de sigur, deşi nu atât de rapid. Oamenii care trăiesc cu frica de boală sunt cei care se vor îmbolnăvi. Neliniştea slăbeşte repede întregul corp şi lasă deschisă uşa în faţa bolii; în vreme ce gândurile impure, chiar dacă nu vor avea consecinţe fizice, vor zdruncina curând sistemul nervos.

Gândurile puternice, pure şi fericite clădesc corpul, făcându-l viguros şi graţios. Corpul este un instrument delicat şi plastic, care răspunde rapid la gândurile de care este impresionat, iar obiceiurile de gândire îşi vor produce propriile efecte, bune sau rele, asupra lui.

Oamenii vor avea în continuare sânge impur şi otrăvit cât timp propagă gânduri necurate. Dintr-o inimă curată provin o viaţă curată şi un corp curat. Dintr-o minte întinată nu poate rezulta decât o viaţă întinată şi un corp viciat. Gândul este sursa acţiunii, vieţii şi manifestării; purifică izvorul, şi totul va fi pur.

Schimbarea regimului alimentar nu-l va ajuta pe omul care nu îşi va schimba gândurile.”

Editura: Act şi Politon
Dimensiuni: 11,5×16 cm
Numar pagini: 96
Data apariţiei: Februarie 2016

Pret: 8,90 RON

Cartea se poate achiziţiona de pe site-ul Editurii Act şi Politon, accesând acest link

Sursa: http://actsipoliton.ro