Limbajul viselor – Wilhelm Stekel

limbajul-viselor_micaUn subiect de larg interes, şi anume simbolismul viselor, este abordat de către psihologul Wilhelm Stekel în cartea sa intitulată Limbajul viselor, recent publicată de Editura Trei în cadrul colecţiei Psihologia pentru toţi.

Scrisă clar şi bogată în exemple, cartea descifrează legăturile dintre scenele onirice, aparent lipsite de logică, şi cele mai intime dintre gândurile, dorinţele şi emoţiile noastre. Plecând de la relatările pacienţilor săi, Stekel descrie mecansimele psihice prin care trăirile refulate sunt condensate şi deplasate, clivate şi resimbolizate în scenarii care ascund pasiuni şi temeri de o forţă nebănuită. Deşi include o mulţime de simboluri onirice, de la trabuc, şarpe şi telefon până la înmormântare şi căderea în prăpastie, cartea de faţă nu oferă „chei” unice pentru „tălmăcirea” limbajului viselor. Din contră, demonstrează cât de nuanţată şi de diferenţiată trebuie să fie interpretarea psihanalistului, care are nevoie nu doar de răbdare, atenţie şi detaşare afectivă, dar şi de o solidă cultură generală.

Scris la un deceniu după Interpretarea viselor a lui Freud, prezentul volum a fost apreciat de către Jung ca o bine-venită „aplicaţie clinică sistematică a psihanalizei lui Freud”.

“Medicii, juriştii, specialiştii în sănătate publică, educatorii şi psihologii vor găsi în acest volum, fără îndoială, o anumită doză de inspiraţie, iar orizontul lor mental se va lărgi. Este timpul să dedicăm mai multă atenţie aspectelor ce aparţin vieţii noastre onirice. Acest domeniu ne oferă oportunitatea de a dobândi o înţelegere asupra celor mai profunde zone ale sufletului uman, permiţându-ne astfel să pătrundem adevăratul caracter al naturii umane.” – Stekel

“Scrierile lui Stekel conţin cea mai bogată colecţie de dezlegări de simboluri, care în parte pot fi considerate ingenioase şi s-au dovedit corecte după verificare… Din lucrările lui Stekel şi ale altora, am învăţat să apreciez mai corect anvergura şi importanţa simbolisticii în vis.” – Freud

Wilhelm Stekel, medic şi psiholog austriac, este unul dintre cei mai importanţi colaboratori ai lui Freud din perioada de început a psihanalizei. Dintre numeroasele sale cărţi, Editura Trei a publicat Psihologia eroticii feminine, Recomandări psihanalitice pentru mame, Psihologia eroticii masculine şi Profunzimile sufletului

Mai jos găsiţi cuprinsul detaliat al cărţii:

Prefaţă

I. Semnificaţia simbolismului:   
Ce este un simbol?
Visul despre femeia ucisă
Specia umană bolnavă de iubire
Visul tatălui gelos
Vis şi mit

II. Analiza unui vis simplu (visul cu telefonul)
Balada sărmanului arici
Părerea doamnei A. despre actul de a telefona

III. Aspecte superficiale ale interpretării viselor
Luna şi Pământul
Visul cu Sfatul Popular
Reprezentarea vieţii neînfrânate

IV. Simbolismul copacului ce se scufundă
Reprezentarea gliei-mamă
Teama de sine

V. Deformarea onirică (1)
Vise în care suntem urmăriţi
Visul politic în care apare Bismarck
Vila cea minunată
Visul în care apare cofetarul
Sensul contrar al cuvintelor străvechi
Psihologia tipologiei lui Don Juan
Livretul de economii şi iubirea
Gândurile malefice din copilărie
Gimnastul cel iscusit
Bărbatul brunet, un simbol al morţii

VI. Deformarea onirică (2)
Deplasarea de sus în jos şi din faţă în spate
Când politeţea maschează dispreţul
Un vis ce trebuie interpretat în sens invers
Cea de-a doua echivalentă simbolică
Simbolizarea iubirii dispreţuitoare
De ce strigă copilul „Papa!”
Un vis biografic

VII. Deformarea onirică (3)
Deplasare şi condensare
Servitorul cel curajos
Pulsiunile criminale (antisociale)

VIII. Clivajul personalităţii în vis
Visul unui judecător: vila şi închisoarea
Visul cu muzeul

IX. Transformări şi bisexualitate  
Semnificaţia celor cinci degete
Un vis vechi într-o nouă lumină
Simboluri ale bisexualitătii
Toate visele sunt bisexuale
Căutarea laturii masculine a femeilor

X. Simbolismul dreptei şi al stângii în vise
Verişoara ca substitut al incestului
Tatăl trebuie să plece
Simbolismul spiralei
Visul cu gestul diplomat

XI. Visele unui om nehotărât
Visul cu bomboane
Visul în care apar cărţi furate
O altă versiune

XII. Simbolismul vieţii şi al morţii
Visul cu sabia lungă
Masturbarea ca bagaj de mână
Ideea matricidului
Sângele ca lichid seminal

XIII. Discuţiile din vise
Simbolismul conversaţiei
Simbolismul culorilor în cazul domnului S.

XIV. Reprezentarea emoţiilor în vis
Visul despre „pregătire”
Visul unui cleric
Originile fetişizării picioarelor
Triumful asupra tatălui
Idei şi imagini obsesionale în vise
Originile infantile ale fobiei de atingere
De ce „se miră” visătorul

În continuare puteţi citi câteva fragmente din carte:

„Dar ce putem spune despre caracterul visului? Este o dorinţă sau un avertisment, dacă ţinem seama de forţa (pulsiunea sau inhibiţia) care îl domină? Visul caută soluţia unor probleme irezolvabile. Este o îmbinare a trecutului cu prezentul şi o prefigurare a viitorului. Domeniul său este inepuizabil şi nu poate fi încastrat între limitele înguste ale unei formule. De fapt, visul este inepuizabil, precum e şi enigma pe care o reprezintă omul, şi totuşi la fel de transparent cum este omul, cu condiţia să nu pornim cu niciun fel de idei preconcepute. Gândurile unei persoane aflate în stare de veghe pot fi reduse la o formulă unică? Gândim doar în termenii împlinirii dorinţelor? Această întrebare devine superfluă dacă luăm în considerare fie şi numai elementul cugetului moral. Visul este fluxul vieţii noastre mentale în curgerea sa ce vine din profunzimi neexplorate, trecând prin filtrul conştiinţei şi ajungând până la nivelul conştientizării.

De fiecare dată când adormim, murim la sfârşitul zilei respective. Fiecare trezire este o renaştere. Gândul morţii ni se înfăţişează în vis prin imagini ciudate. Deşi uităm de realitatea morţii pe durata zilei, deşi freamătul vieţii cotidiene poate acoperi vocea conştiinţei morale, visul ne readuce în minte eternul memento morii Fiecare dintre noi aude vocea dojenitoare: „E ora 12 fără un sfert!” Şi o auzim atunci când dorinţele ne prind în mrejele lor — auzim cântecul de lebădă atunci când suntem cuprinşi de cele mai uşuratice pofte. Şi, astfel, murim de mai multe ori şi trebuie să dăm socoteală în mod decisiv iar şi iar — astfel, ne examinăm trecutul în mod critic, evaluându-l, cuprinşi de temeri şi regrete, în fiecare noapte, multitudinea de gânduri pe care le avem trece printr-un purgatoriu purificator. În interiorul nostru sunt şi paradisul, şi iadul — înlăuntrul nostru se află şi judecătorul, şi acuzatul. E ca şi când idealul pe care l-am proiectat spre infinit găseşte din nou drumul de întoarcere spre noi în timpul nopţii, ca şi când am încerca în fiecare noapte să învingem încă o dată demonii care ne îmboldesc să ne satisfacem plăcere după plăcere şi care ne umplu inimile candide de invidie şi sentimente răzbunătoare, de interese…

…………………………

SIMBOLISMUL DREPTEI ŞI AL STÂNGII ÎN VISE

Adevăratul simbolism este reprezentarea întregului prin parte, nu în chip de vis sau umbră, ci ca revelaţie lucidă şi fulgurantă a incognoscibilului. – Goethe

Adeseori, constatăm că este important dacă persoana care visează se îndreaptă spre stânga sau spre dreapta în vis. Drumul care coteşte spre dreapta este întotdeauna calea cea bună; iar cel ce coteşte spre stânga duce la înfăptuirea răului. Stânga ar putea însemna incest, homosexualitate, perversiune, în timp ce dreapta înseamnă căsătorie etc. Valorile subînţelese reproduc întotdeauna propria scală a pacientului privind standardele morale. De exemplu, actul sexual cu o prostituată poate fi simbolizat prin alegerea cărării din stânga în cazul unui preot evanghelist, în timp ce, în cazul unui liber-cugetător care îşi reprimă fantasmele incestuoase, acelaşi contact ar putea fi reprezentat de drumul către dreapta. Simbolismul poziţionării este cunoscut de multă vreme. În balada în care îngerul este reprezentat stând la dreapta, iar diavolul, în stânga, Burger spune: „Ascultă povaţa îngerului şi nu te lăsa ispitit de cel rău”. „Cine coboară din pat cu stângul va avea parte de ghinion”, spune credinţa populară, referindu-se, desigur, la membrum virile înclinat în acea direcţie. Soţia legitimă stă la dreapta, stânga semnifică o liaison ilicită. Am descoperit întotdeauna că vertijul nevroticilor este îndreptat fără excepţie spre stânga şi consider că acesta este un detaliu important în cadrul diagnosticului diferenţial. Senzaţia de ameţeală îndreptată spre dreapta ridică suspiciunea unei tulburări organice. Auzim adeseori nevroticii plângându-se că se simt atraşi într-o anumită direcţie. Întrebaţi-i în care dintre ele şi vor răspunde invariabil: spre stânga. La stângaci, simbolismul dreptei şi al stângii ar putea fi inversat, după cum am avut ocazia să descopăr. Urmează să fie întreprinse cercetări ulterioare pentru a afla dacă acesta ar putea fi într-adevăr un factor ce condiţionează psihic preponderenţa utilizării mâinii stângi în sine, fiind necesar ca stângacii să se supună analizei pentru a elucida acest aspect.

…………………………….

REPREZENTAREA EMOŢIILOR ÎN VIS

Ofrandă nopţii este viaţa noastră Şi la plăcere visează orice biet om treaz. Nu te lăsa răpit de niciun vag miraj: Uşor de zis, dar câţi pot oare s-o săvârşească? – Feuchtersleben

În realitate, nu există vise lipsite de afecte. Nu ne amintim visele neînsoţite de afecte sau având doar un colorit afectiv discret. Faptul că procesul oniric începe în momentul în care închidem ochii mi se pare evident. Mai târziu, voi da câteva exemple atunci când vom discuta despre imaginile din stările hipnagogice. Visăm tot timpul atunci când dormim. Când afectul devine atât de puternic încât ne stimulează conştiinţa, ne trezim. În mod similar, ne amintim doar de visele puternic nuanţate afectiv. Doar aceste vise ne stârnesc atenţia. De fapt, atenţia este o stare afectivă, după cum a demonstrat Bleuler în mod convingător. Visul este un ansamblu de imagini care servesc afectelor noastre.

Afectele care vor ieşi la suprafaţă în mod limpede prin intermediul visului au o semnificaţie aparte, pentru că sunt exact afectele refulate.

(83) O femeie visează că soţul ei o înşală. Se repede la el cu un cuţit. Îi aruncă injurii şi cuvinte urâte.

În vis, femeia dă frâu liber unui imens sentiment de ură. Când se trezeşte, e fericită că „n-a fost decât un vis”. Dar visul ne dezvăluie faptul că este neîncrezătoare şi că-şi urăşte soţul. Mai mult, încă. Ea caută o justificare pentru această ură. Această femeie i-a spus odată soţului ei: „Dacă aş afla vreodată că nu-mi eşti credincios, m-aş răzbuna imediat”. Visul reprezintă o justificare a urii ei şi îi acordă o scuză să-şi poată urma imboldurile sexuale.

Astfel, ori de câte ori un afect se face simţit în mod evident, ne permite de fiecare dată să pătrundem adânc viaţa psihică a cuiva.

Dar şi afectele sunt înşelătoare. Şi afectele pot fi transformate; substituirea joacă un rol semnificativ: respect în locul dispreţului, supraevaluare în locul subestimării, iubire în locul urii. Profit de această ocazie pentru a evidenţia faptul că visele trebuie să fie simplu de citit chiar şi fără transformare. Cele două tendinţe emoţionale coexistă. Nevroticul — asemenea oricărei fiinţe umane — este impresionat de contrarii. Toate simptomele, toate manifestările cogniţiilor şi emoţiilor umane sunt bipolare. Ura şi iubirea, respectul şi dispreţul, încrederea şi îndoiala merg mână în mână. Orice afect poate apărea fie sub formă pozitivă, fie negativă — fie cu semnul plus, fie cu semnul minus.”

Editura: Trei
Dimensiuni: 13×20 cm
Număr pagini: 232
Data apariţiei: ianuarie 2014

Preţ: 29 RON

Cartea se poate achiziţiona de pe site-ul Editurii Trei, la preţul de 27,55 lei (5% reducere), accesând acest link

Preţul de pe site se poate modifica ulterior.

Sursa: http://www.edituratrei.ro, http://divin.ro

Pentru cei interesaţi de subiectul interpretării şi simbolismului viselor din timpul nopţii, iată şi alte câteva cărţi în care puteţi găsi informaţii interesante:

Interpretarea jungiană a viselor de James A. Hall (Editura Herald) – link

Lucrul cu visele în terapia analitică înseamnă capacitatea de a lucra cu structura simbolică prezentă în crearea visului, în imageria acestuia, în personajele care fac sau nu fac parte din experienţa curentă a celui care a visat, în acţiunile sau conţinuturile dialogurilor şi, nu în ultimă instanţă, în felul cum sunt trăite, resimţite emoţional visele. Faptul că sunt profund individuale, ne atrage atenţia asupra necesităţii de a explora experienţa şi asociaţiile celui care visează, dar şi simbolistica prezentă în modul cum psihicul uman s-a proiectat în basme, legende şi mitologie, imageria alchimică etc. Fiecare imagine sau simbol trebuie cercetate ca având înţeles pentru cel care a visat-o, „circumambuland” imageria până când i se descifrează pe cât de clar posibil înţelesul specific; abia atunci te poţi situa în poziţia de a înţelege ce înseamnă visul…

Magia viselor. Dicţionar de mituri şi simboluri onirice de Francesco Monte (Editura Paralela 45) – link

Visele reprezintă expresia părţii celei mai intime şi mai ascunse a personalităţii umane. Prin urmare, interpretarea lor ne poate ajuta să ne cunoaştem mai bine şi, adesea, să găsim soluţii pentru nişte conflicte interioare grave. Orice om visează, în medie, o durată de timp echivalentă cu o doisprezecime din propria existenţă, dar ne amintim doar o mică parte dintre aceste vise. Cu toate acestea, se poate spune că ne petrecem câţiva ani din viaţă în „dimensiunea-vis”. De aici rezultă ideea importanţei pe care înţelegerea viselor o poate avea pentru echilibrul nostru psiho-fizic. Prin intermediul lucrării de faţă, autorul dezvăluie semnificaţia simbolurilor care apar în vise cu frecvenţa cea mai mare, ajutându-ne să facem trecerea către căile mai profunde ale inconştientului nostru şi să-i înţelegem limbajul secret.

Alte postări în categoria Astrologie, numerologie, previziuni:
Casele astrologice închise – Rodica Purniche
Călăuzire zilnică de la îngerii tăi. Cărţi oracol – Doreen Virtue
Ciclicitate, tipare şi evoluţie – Barbara Băcăuanu

Casele astrologice închise – Rodica Purniche

Casele-astrologice-inchiseDe multe ori în viaţă suntem confruntaţi cu situaţii în care, oricât de mult ne-am strădui, nu reuşim să realizăm un anumit lucru pe care îl dorim foarte mult şi nu ştim din ce cauză. Cartea Casele astrologice închise – Scurtătura către realizarea spirituală supremă, scrisă de astrologul Rodica Purniche, ne poate oferi răspunsul căutat.

Din practica astrologică directă reiese faptul că o Casă închisă este adeseori manifestarea directă a Graţiei Divine, dar într-o formă care nouă nu ne place.

Ori de câte ori tindem să acţionăm într-un moment nepotrivit, într-o manieră greşită ori urmând o direcţie care nu ne este necesară, Dumnezeu blochează prin ceva sau prin cineva acţiunea, maniera ori direcţia respectivă. Acest lucru se repetă până când noi nimerim calea dreaptă, maniera corectă sau direcţia necesară de evoluţie, chiar dacă acest lucru durează ani sau zeci de ani. Lecţia fundamentală de viaţă este aceea de a deveni capabili să subordonăm voinţa noastră individuală Voinţei Divine, obţinând o relaţie cât mai curată posibil cu Dumnezeu, El devenind apoi (în mod conştient pentru noi) călăuza noastră directă pentru tot restul existenţei actuale.

O planetă neaspectată sau o Casă închisă poate deveni oricând testul major al vieţii pe care să-l picăm cu seninătate sau scurtătura către realizarea spirituală supremă.

„Scopul cel mai înalt al astrologiei este acela de a‐l face pe om să devină conştient de evoluţia sa spirituală şi de a‐l ajuta să se integreze în Ordinea Cosmică a desfăşurării evenimentelor, astfel încât să evite greşelile spirituale – adică acele greşeli care îl îndepărtează de Dumnezeu.”

„Ştim deja că orice problemă de sănătate este o foarte gravă limitare, indiferent care ar fi limitarea aceea. Absolut orice problemă de sănătate, fizică sau psihică, este o suspendare a noastră – fie ea şi temporară – dintr‐un anumit tip de activitate. Nu putem învăţa, călători, acţiona, munci, face dragoste câtă vreme suntem bolnavi. Şi, în acest fel, problemele de sănătate devin, ele însele, urgenţele noastre spirituale ce trebuie remediate prin diverse procedee.

Alături de acestea, convingerile noastre mentale, credinţele noastre religioase, căutările noastre spirituale tind să fie limitări severe dacă, însuşite şi manifestate egotic, le considerăm adevăruri ultime. Fanatismul, autoritarismul, dogma dar şi suspiciunea, îndoiala, exclusivismul, perfecţionismul, criticismul fac din ideile şi valorile spirituale pe care le dorim şi le căutăm, din adevărurile spirituale autentice, limitări incredibile, adeseori chiar distructive. Luciditatea, discernământul, intuiţia spirituală, bunul‐simţ, credinţa fermă ne pot ajuta să evităm aceste pericole.”

„Este bine să ne amintim clipă de clipă că Dumnezeu ne priveşte de la nivelul motivaţiilor noastre subconştiente reale, şi nu de la nivelul conştient, al mentalului inferior, de natură senzorială, care ne serveşte clipă de clipă scuze şi menajamente egotice.

De fiecare dată când coborâm într‐o nouă încarnare, ne asumăm o menire, o anumită lecţie majoră sau o anumită misiune spirituală, indiferent cât de anonimă este ea. Aceasta trebuie îndeplinită şi Dumnezeu ne veghează ca să ne amintim permanent de ea.”

„Viaţa noastră există cu adevărat dacă şi numai dacă este pusă în slujba unei idei, a unui ideal. Ne referim aici la idealurile benefice, de bun‐simţ, chiar şi în cazul celor obişnuite sau foarte comune. Ele devin, în timp, coloana noastră vertebrală, forţa portantă, puterea care ne înalţă sau care ne mişcă spre înainte sau spre în sus. Ne dedicăm lor şi, deşi fac parte din viaţa noastră, ele depăşesc în anumite condiţii chiar nivelul destinului personal.

Privite cu un ochi extrem de critic, idealurile ne condiţionează. Spiritual vorbind însă, ele dau existenţei splendoare şi fiinţei umane o anumită forţă divină. E adevărat, nu mai suntem liberi să renunţăm sau să murim când vrem, să ne luăm lumea în cap sau să schimbăm direcţia când ne‐am plictisit de ea sau când am ajuns la o răspântie. Ne plac sau nu, ele sunt ale noastre şi nu ne permit să regresăm. După ce obstacolul a fost trecut, după ce idealul a prins contur sau chiar a fost împlinit, realizăm şi noi cât de mult ne‐a salvat şi cât de mult din saltul nostru spiritual îi datorăm.

Asemeni planetei neaspectate, Casa închisă nu reprezintă doar o energie conflictuală, o dificultate sau un eventual pericol. E adevărat că semnificaţia karmică este uşor de înţeles: în anumite vieţi anterioare, nativul a fost atât de preocupat de domeniul respectiv de viaţă, încât l‐a dezvoltat sau s‐a preocupat în mod excesiv de el; atât de „excesiv”, încât acum se confruntă cu excesul pe care l‐a creat şi pe care, iată, nu‐l poate controla. Probabil că aceasta chiar este una dintre lecţiile actualei încarnări – să rezolve această energie perturbatoare, s‐o ia în stăpânire, s‐o controleze şi s‐o armonizeze.

Dacă, însă, el chiar rezolvă această energie perturbatoare, atunci Casa închisă, asemeni planetei neaspectate, este chiar „scurtătura” lui spirituală către Dumnezeu. De aceea am afirmat mai devreme că aceste configuraţii devin testul pe care nativul tinde să‐l pice cu seninătate sau scurtătura lui către un destin spiritual chiar excepţional.”

Jurnalist TV şi de formaţie profesor, Rodica Purniche este însă cunoscută publicului larg mult mai mult ca astrolog.

Dacă activitatea educaţională şi jurnalistică i-au adus diferite premii de-a lungul anilor, activitatea astrologică s-a concretizat în 10 cărţi de specialitate până în momentul de faţă, alte câteva fiind deja în lucru. Orientarea clară către cercetarea astrologică autentică, de ţinută ştiinţifică, precum şi munca susţinută, i-au adus o dublă recunoaştere internaţională: din 2010 membru ISAR (Internaţional Society of Astrological Research), iar din 2012 colaborator constant la Saptarishis Astrology Magazine şi student al unor astrologi de prim nume din India. Din aprilie 2013 este membră a asociaţiei profesionale Quantum Astrologicum din România (printre ai cărei fondatori se şi numără).

Iată şi cuprinsul cărţii:

Introducere

Capitolul 1. Definiţie şi identificare

Capitolul 2. Casele închise
Casa I închisă – „a transforma numele în re-nume”
Casa II închisă – „bogaţii cei săraci”
Casa III închisă – „demiurgul singuratic”
Casa IV închisă – „comorile îngropate”
Casa V închisă – „iubirile închise”
Casa VI închisă – „eroarea de diagnostic”
Casa VII închisă – „bunurile tale sunt iubirea mea”
Casa VIII închisă – „eu pot singur”
Casa IX închisă – „eu, supremul”
Casa X închisă – „faţa nevăzută a destinului”
Casa XI închisă – „toată lumea e a mea”
Casa XII închisă – „prizonierii anonimi”

Capitolul 3. Forţa de acţiune a casei închise
1. Forţa de acţiune a Casei închise în funcţie de semnificaţia ei majora
2. Forţa de acţiune a Casei închise în funcţie de locul pe care îl ocupă raportat la horoscopul pasiv
3. Forţa de acţiune a Casei închise în funcţie de calitatea sa vibratorie

Capitolul 4. Planetele şi casele închise

Capitolul 5. Casele închise în astrologia medicală

Capitolul 6. Casele închise în astrologia relaţională

Capitolul 7. Câteva cuvinte despre tranzite

Capitolul 8. Glosar

Editura: Mix
Dimensiuni: 13×20 cm
Număr pagini: 204
Data apariţiei: noiembrie 2013

Preţ: 25 RON

Cartea se poate achiziţiona la preţul de 22,50 RON (10% reducere) de pe site-ul Editurii Mix, accesând acest link

Preţul de pe site se poate modifica ulterior.

Alte cărţi scrise de Rodica Purniche, publicate de Editura Lux Sublima, găsiţi mai jos:

Nodurile lunarelink

Pentru fiecare dintre noi, Nodul Nord este localizat într-un Semn zodiacal si într-o Casa astrologică. Semnul în care se află Nodul Nord indică ce trebuie să transformăm major în fiinţa noastră în această viaţă, iar Casa astrologică indică experienţele care ne permit să dobândim o nouă dimensiune a personalităţii şi a conştiinţei.

Astrologie relaţionalălink

Lucrarea de faţă nu adună şi nu sintetizează tot ceea ce există în materie de compatibilitate relaţională până în prezent, ci prezintă anumite Legi din perspectiva unui timp viitor în care relaţiile umane vor fi cu totul altele sau se vor desfăşura sub patronajul spiritual al unei alte ordini, sigur divină şi cu mult superioară momentului de acum.

Puterea secretă a ascendentuluilink

Ştii zodia în care te-ai născut? E doar primul pas. Dacă vrei să înţelegi complet cine eşti şi să-ţi modelezi destinul la superlativ trebuie să-ţi cunoşti ascendentul astrologic. Soarele din astrograma ta dezvăluie lumea ta interioară – sufletul. Dar ascendentul reflectă cum eşti în exterior, chipul pe care îl arăţi celorlalţi. Este ceea ce afli despre tine pe măsură ce te maturizezi.

Sursa: http://www.edituramix.ro, http://www.luxsublima.ro

Alte postări în categoria Astrologie, numerologie, previziuni:
Călăuzire zilnică de la îngerii tăi. Cărţi oracol – Doreen Virtue
Ciclicitate, tipare şi evoluţie – Barbara Băcăuanu

Călăuzire zilnică de la îngerii tăi. Cărţi oracol – Doreen Virtue

calauzire-zilnica-de-la-ingerii-tai-carti-oracol_micaPentru momentele din viaţa noastră în care avem nevoie de inspiraţie şi călăuzire sau de ajutor în luarea unei decizii, scriitoarea Doreen Virtue ne oferă un instrument care ne poate fi de ajutor: 44 de cărţi-oracol, împreună cu un ghid de folosire şi interpretare.

În continuare, ea explică ce reprezintă şi cum putem folosi aceste cărţi-oracol:

Fiecare carte are o imagine splendidă a unui înger şi un mesaj ori un răspuns pentru tine. Ghidul vă arată paşii pe care trebuie să-i parcurgeţi pentru a face o „citire” cu ajutorul cărţilor-oracol cu îngeri pentru tine şi pentru alţii şi prezintă semnificaţiile extinse ale fiecărei cărţi.

Îngerii tăi păzitori îţi sunt întotdeauna alături, chiar şi atunci când nu eşti conştient de prezenţa lor. Aceşti îngeri doresc să te ajute în fiecare aspect al vieţii tale. Totuşi, datorită liberului arbitru, îngerii te pot ajuta numai dacă le ceri ajutorul.

Îngerii sunt mesageri divini puternici şi plini de iubire, care nu sunt limitaţi în timp şi în spaţiu, deci te pot ajuta permanent, indiferent de mărimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de făcut. Din nou, însă, trebuie să ceri ajutorul îngerilor pentru ca ei să ţi-l poată oferi. Am cercetat şi am experimentat să văd dacă există o altă cale de împlinire a acestei legi divine. De exemplu, le-am dat îngerilor mei „carte albă” să mă ajute în toate privinţele de-a lungul zilei. Dar metoda nu a dat rezultate, deoarece îngerii au nevoie să le cerem exact ceea ce dorim. Acum am învăţat să vorbesc mereu cu îngerii mei, ca şi cum am face parte dintr-o echipă bine închegată.

Când îi inviţi pe îngeri să te ajute, în orice aspect al vieţii, totul devine mai fericit, mai sănătos şi mai uşor. În loc să lupţi din răsputeri să obţii ceea ce ai nevoie, vei resimţi sincronicităţi şi vindecări magice, dar şi multă linişte lăuntrică.

Am conceput acest set de cărţi oracol pentru a-ţi aminti zilnic prezenţa şi iubirea îngerilor tăi. Mulţi oameni îmi spun că uită să ceară ajutorul îngerilor. Aceste cărţi oracol îţi oferă o soluţie minunată. Poţi alege în fiecare dimineaţă o carte, pe care trebuie să o ţii cu tine de-a lungul întregii zile, pentru a putea să meditezi la călăuzirea îngerilor şi pentru a-ţi aminti să le ceri ajutorul.

Acest set uşor de folosit de cărţi oracol este potrivit atât pentru începători, cât şi pentru cei experimentaţi în folosirea cărţilor divinatorii.

Cărţile oracol sunt o cale străveche, confirmată de vreme, de a lua legătura cu îngerii şi cu călăuzitorii spirituali. Cărţile oracol cu îngeri sunt pe deplin sigure, fiindcă ele atrag doar energia cerească plină de iubire a mesagerilor lui Dumnezeu. Ele se bazează pe Legea Atracţiei. Cărţile pe care le tragi au aceeaşi vibraţie cu întrebarea pusă sau cu solicitarea făcută ori cu tiparul gândirii tale. Iată de ce tinzi să tragi de mai multe ori aceeaşi carte.

Îmi place să lucrez cu cărţile oracol, deoarece ele nu greşesc niciodată. Când avem cel mai mult nevoie de călăuzirea îngerilor, uneori este mai greu să auzim clar, din cauză că stresul ne blochează. Cărţile oracol, fiind o legătură directă cu îngerii tăi, te ajută să depăşeşti aceste blocaje emoţionale. Şi oricine poate face o „citire” corectă pentru sine şi pentru alţii!

Cuprinsul Ghidului îl găsiţi detaliat în continuare:

Cum să lucrezi cu cărţile oracol pentru călăuzire zilnică de la îngerii tăi
Semnificaţia cărţilor
Acceptare
A dărui şi a primi
Aer proaspăt
Ai încredere
Ascultă
Belşug
Binecuvântări travestite
Bucurie
Călăuzire de încredere
Ce doreşti?
Cere
Chakra inimii
Continuă tot aşa
Copil
Cupidon
Curăţare şi detoxifiere
E timpul să pleci
Elibereză-te şi lasă-te în voie
Familie
Fii cinstit cu tine însuți
Focalizare asupra slujirii altora
Gândire pozitivă
Inocenţă
Împământare
Întreprinzător
Joacă-te
Lasă trecutul în urmă
Legea atracţiei
Misiunea personală
Nu ai de ce să îți faci griji
Nuntă
Observă semnele
Oceanul
Oportunitatea de a ierta
Progres neîntrerupt
Proiecte creatoare
Răsplătește-te
Relaţii
Schimbare de direcţie
Sincronizare perfectă
Tratamente energetice
Un nou partener
Vezi doar iubire
Vis cu ochii deschişi
Informații privind comanda lucrărilor de artă
Despre autoare

Editura: Adevar Divin
Dimensiuni: 10×13,5 cm
Număr pagini: 121 pagini ghid + 44 carduri
Data apariţiei: noiembrie 2013

Preţ:  40 RON

Cartea se poate achiziţiona de pe site-ul Editurii Adevăr Divin, la preţul de 36 RON (10% reducere), accesând acest link

Preţul de pe site se poate modifica ulterior.

Capacitatea cărţilor-oracol de a ne oferi ghidare şi ajutor nu trebuie pusă la îndoială, întrucât ele ne ajută să intrăm în contact cu înţelepciunea profundă din noi înşine şi să vedem mai clar energia care înconjoară o anumită situaţie. Mai jos găsiţi şi alte seturi de cărţi-oracol pe care le puteţi folosi:

Geometria sacră. Cărţi oracol de Francene Hart (Editura Dao Psi) – link

Folosind într-un mod splendid întreaga paletă de culori şi formele naturale blânde, artista Francene Hart a creat imagini puternice, convingătoare, accesibile atât novicilor, cât şi persoanelor cu o experienţă mai mare în arta divinaţiei. Textul care însoţeşte cărţile include o interpretare detaliată a fiecărei cărţi, exemple de etalări şi o introducere excelentă în ştiinţa geometriei sacre. Lucrul cu aceste imagini echilibrează câmpurile energetice umane, permiţându-le cititorilor să acceseze niveluri mai înalte ale conştiinţei, să privească în profunzime încercările pe care le aduce viaţa si să îşi restabilească conexiunea cu lumea.

Oracolul cristalelor de apă de Masaru Emoto (Editura Adevăr Divin) – link

Dr. Masaru Emoto, autorul cărţii best-seller Mesajele ascunse din apă, a descoperit că moleculele de apă pot fi influenţate de gândurile, cuvintele şi sentimentele noastre. Când apa este îngheţată, cristalele formate relevă gândurile concentrate ce au fost îndreptate asupra apei. Oracolul Cristalelor de Apă conţine 48 de fotografii excepţionale ale cristalelor de apă. Toate au menirea de a ne înnobila sufletul, de a ne amplifica gândurile şi trăirile pozitive şi de a aduce în viaţa noastră pacea lăuntrică şi starea firească de bine.

• Cărţi oracol Mesaje de la îngerii tăi de Doreen Virtue (Editura Adevăr Divin) – link

Acest set de cărţi facilitează preluarea surprinzător de exactă a mesajelor de la îngeri pentru dumneavoastră sau pentru alte persoane. Fiecare carte reprezintă o minunată imagine a unui înger, împreună cu un mesaj format dintr-o propoziţie sau două. Conţine cărticică de instrucţiuni (72 pagini) şi 44 de lamele color cu fotografii minunate ale îngerilor. Doreen şi-a alcătuit cărţile oracol bazându-se pe mesaje reale preluate de ea de la îngeri folosind cele mai obişnuite întrebări formulate şi pe răspunsurile îngerilor, pentru a crea acest set atât pentru cititorii începători de cărţi oracol, cât şi pentru cei avansaţi.

Sursa: http://www.divin.ro

Alte postări în categoria Astrologie, numerologie, previziuni:
Ciclicitate, tipare şi evoluţie – Barbara Băcăuanu

Ciclicitate, tipare şi evoluţie – Barbara Băcăuanu

ciclicitate-tipare-si-evolutie_mica

Cartea Ciclicitate, tipare şi evoluţie. Mecanismele Astro-Numerologiei previzionale de Barbara Băcăuanu este un instrument extrem de util pentru cei interesaţi de domeniile astrologiei şi numerologiei, întrucât ne ajută să înţelegem impactul pe care acestea îl au asupra vieţilor noastre şi cum putem să le folosim pentru a înţelege mai bine provocările şi problemele cu care ne confruntăm.

Lucrul cu ajutorul ciclurilor planetare asigură o perspectivă amplă asupra evoluţiei în timp a unei persoane sau a unui eveniment. A cunoaşte şi a decodifica mesajul vibraţional al fiecărui ciclu personal în parte reprezintă o armă foarte puternică pentru acela care doreşte să trăiască în armonie cu ritmurile naturale ale vieţii, pentru acela care ştie când trebuie să actioneze sau când să aştepte şi să planifice, astfel încât evoluţia sa şi drumul spre mai bine să nu întâmpine dificultăţi.

Legile cosmice, geometria sacră, numărul de aur şi vibraţiile numerice sunt concepte foarte vechi, pe care oamenii le cunoşteau şi le aplicau în viaţa de zi cu zi cu naturaleţe. Agitaţia lumii moderne, haosul şi îndepărtarea de fiinţa noastră spirituală, au facut din ele idei abstracte, puerile sau de neconceput. Este bine să ni le aducem aminte şi să le integrăm în sistemul nostru de conştientizare, deoarece nimic nu poate fi mai firesc decât armonia, iar armonia nu poate fi creată decât prin respectarea legilor de bază.

Există astfel anumite legi şi tipare astrale ce se adresează unei întregi generaţii, unui întreg popor sau numai unei persoane în parte. Există anumite evenimente care se desfaşoară în mod repetat sau care se întind pe perioade mai lungi de timp, în cicluri, după cum există şi vibraţii ce ne înlănţuie zi de zi. Cunoscând aceste vibraţii, precum şi semnificaţia ciclului în care ne aflăm, devenim practic conştienţi de fiecare moment pe care îl trăim. Ni se dezvăluie o hartă ce conţine traseul nostru trecut sau viitor.

Cuprinsul cărţii:

Cuvânt înainte
Matematici sau Astro Numerologie?
Legătura dintre Numere, Zodii si Planete

I.Ciclicitate
Ciclurile Lunare
Ciclurile Solare
Steaua de dimineaţa şi Steaua de Seara
Ciclurile planetei Mercur
Ciclurile planetei Venus
Ciclurile planetei Marte
Ciclurile planetei Jupiter
Ciclurile planetei Saturn
Ciclurile de şapte ani
Scurte exemple
Cei şapte ani de acasa
Legea cosmică şi ciclurile de nouă ani
Ciclurile Numărului de aur
Metoda 1
Metoda 2
Exemplu – La ce dată se va schimba regimul politic din România?

II.Tipare – Metode de calcul în tehnica previzională
Prima metodă – Piramide sau pinacluri
A doua metodă – Din zece în zece
A treia metodă – Tranzite numerice
Graficele cu patru, cinci sau şase coloane
A patra metodă – Luni şi zile

III.Simbolistica numerelor in tehnica previzională
Numerele de la Unu la Nouă
Vibraţia Unu
Vibraţia Doi
Vibraţia Trei
Vibraţia Patru
Vibraţia Cinci
Vibraţia Şase
Vibraţia Şapte
Vibraţia Opt
Vibraţia Nouă
Vibraţia Zero
Numerele maestre
Vibraţia Unsprezece
Vibraţia Douăzeci şi doi
Numerele karmice
Vibraţia Treisprezece
Vibraţia Paisprezece
Vibraţia Şaisprezece
Vibraţia Nouăsprezece

IV.Exemple comentate
Exemplu
Elvis Presley
Mahatma Ghandi
Mark Zuckerberg
Stephen Hawking
Mircea Eliade
Florin Piersic
Traian Băsescu
Ilie Năstase
Brad Pitt şl Angelina Jolie

V.Importanţa numelui în tehnica previzională
Literele de tranzit
Categorii şi semnificaţii ale literelor

VI.Evoluţie

Anexă. Cuvinte cheie pentru Zodii şi Planete
Bibliografie

Editura: Beta Aquarii
Dimensiuni: 14×20 cm
Număr pagini: 200
Data apariţiei: septembrie 2013

Preţ: 25 RON

Cartea se poate achiziţiona accesând acest link sau acest link

Sursa: http://www.cartifrumoase.ro, http://imyou.me/ro

Pentru cei interesaţi de subiectele astrologiei şi numerologiei, mai puteţi găsi informaţii utile şi în următoarele cărţi:

Astrologie orară de Mihaela Dicu (Editura Polirom) – apasă link

Cartea se adresează atât astrologilor profesionişti dornici să se specializeze în această ramură, cât şi începătorilor în domeniu. Pentru orice întrebare concretă, din orice domeniu, se poate întocmi o hartă astrologică. Studiul acestei hărţi, axat în principal pe interpretarea relaţiilor dintre planete şi a amplasării acestora în zodii şi în casele astrologice, conduce la descrierea cu o exactitate uimitoare a cursului evenimentelor legate de întrebarea pusă.

Numerologie practică de Mihaela Dicu (Editura Polirom) – apasă link

Numerologia este o metodă de analiză şi divinaţie ce oferă indicaţii cu privire la personalitate şi destin. Numele, data naşterii şi aproape toate elementele care au legătură cu viaţa noastră de zi cu zi (adresa, numărul de telefon, denumirea firmei la care lucrăm etc.) pot fi transpuse într-o formă numerică simplă. Ea descrie personalitatea, motivaţiile, scopurile, talentele şi limitările noastre, felul cum relaţionăm cu mediul înconjurător, compatibilitatea cu alte persoane sau chiar momentele în care este cel mai bine să acţionăm pentru a avea succes

Numerologia în viaţa fiecăruia de Anatol Basarab (Editura Miracol) – apasă link

Numerologia este o ştiinţă foarte veche, şi îşi are originea în negura timpului. Foarte mult timp aceasta ştiinţă despre numere a fost ţinută în mare taină de restul oamenilor şi era destinată unui cerc restrâns de iniţiaţi.  În această lucrare veţi face o incursiune în acest domeniu necunoscut şi veţi afla multe lucruri utile pentru a le aplica cu folos în viaţa de toate zilele.