Dao: calea ca o curgere de apă – Alan Watts

dao-calea-ca-o-curgere-de-apa_micaAlan Watts – teolog, cercetător şi profesor, interesat în egală măsură de Zen, mistică şi filozofie – este un caz aparte între orientalişti: cărţile lui poartă amprenta unui spirit deschis, mereu în căutare, în fiecare dintre ele autorul izbutind să „scrie frumos de nescrisul“.

Cu Dao – Calea ca o curgere de apă, ultima lui scriere şi cea mai tradusă în lume, performanţa stilistului Watts atinge apogeul. Textul pare să se fi alcătuit ca de la sine: el curge liber, acompaniat în marginea paginii de caligrafia chineză, începe cu câteva note despre Lao Zi şi operele daoismului, se opreşte la limba chineză scrisă văzută ca mediul cel mai prielnic de apariţie a acestei filozofii, trece în revistă conceptele daoiste esenţiale – Yin, Yang, Dao şi De (Puterea). Pledează pentru simplitate, naturaleţe, firesc, intuiţie, nonimixtiune, pe scurt pentru valorile proprii Orientului, atât de străine mentalităţii noastre; dar fără ca autorul său să deplangă ori să acuze mentalitatea Occidentului.

Convins că adevăratul Dao rezidă în convergenţa benefică a celor două lumi, Alan Watts nu îi cere cititorului decât să descopere un nou mod de a fi, participând pur şi simplu, prin interacţia cu textul eseului său, la curgerea lui Dao.

Cartea este scrisă cu colaborarea lui Al Chung-Liang Huang, caligrafie suplimentară de Lee Chih-Chang

Cuprinsul cărţii este detaliat în continuare:

Notă asupra pronunţiei (Dinu Luca)
Cuvânt înainte, de AI Chung-Liang Huang
Prefaţă
Prolegomene
Pronunţia cuvintelor chinezeşti

1. LIMBA CHINEZĂ SCRISĂ
2. POLARITATEA YIN-YANG
3. DAO
4. WUWEI
5. DE-VIRTUALITATEA

Încă o dată: un nou început, de Al Chung-Liang Huang
Notă asupra caligrafiei mele, de Al Chung-Liang Huang
Bibliografie

Mai jos puteţi citi fragmente din această carte:

2. Polaritatea yin-yang

“La însăşi temelia gândirii si simţirii chineze se află principiul polarităţii, care nu trebuie să fie confundat cu ideile de opoziţie sau conflict. În metaforele altor culturi lumina este în război cu întunericul, viaţa cu moartea, binele cu răul şi pozitivul cu negativul, în mare parte din lume înflorind astfel idealul de a-l cultiva pe primul şi de a-l elimina pe cel de-al doilea. Pentru maniera tradiţională de gândire chineză, acest lucru este tot atât de greu de înţeles cum ar fi curentul electric fără ambii poli, pozitiv şi negativ, întrucât polaritatea este principiul conform căruia + şi -, nord şi sud, sunt aspecte diferite ale unuia şi aceluiaşi sistem, dispariţia oricăruia dintre ele însemnând dispariţia sistemului.

Oamenii care au fost crescuţi în aura aspiraţiilor iudaice sau creştine găsesc că acest lucru este frustrant, întrucât el pare a nega orice posibilitate de progres; iar progresul este idealul care decurge din însăşi perspectiva lor lineară (distinctă de cea ciclică) asupra timpului şi a istoriei. Într-adevăr, întregul demers al tehnologiei occidentale se rezumă la „a face din lume un loc mai bun” – să avem plăcere fără durere, bogăţie fără sărăcie şi sănătate fără boală. Dar, aşa cum devine acum din ce în ce mai evident, violentele noastre eforturi de a atinge acest ideal prin arme precum DDT-ul, penicilina, energia nucleară, transportul auto, calculatoarele, agricultura industrializată, îndiguirea, precum şi prin obligaţia impusă fiecărui individ să fie, prin lege, „bun şi sănătos” la suprafaţă, creează probleme mai numeroase decât cele pe care le rezolvă. Am intervenit asupra unui sistem complex de relaţii, pe care nu îl înţelegem, şi, cu cât îi studiem mai mult detaliile, cu atât el se eschivează mai mult, relevând si mai multe detalii de studiat. Pe măsură ce încercăm să pricepem şi să controlăm lumea, ea fuge de noi. În loc să se înfurie în faţa acestei situaţii, un daoist ar întreba care este sensul ei. Ce este acel ceva care se retrage mereu atunci când este urmărit? Răspunsul: tu însuţi. Idealiştii (în sensul moral al cuvântului) privesc universul ca şi cum ar fi diferit şi separat de ei înşişi – ca pe un sistem de obiecte externe care trebuie subjugat. Daoiştii văd universul ca fiind identic cu – sau inseparabil de – ei înşişi, astfel încât Lao zi a putut spune: „Fără a-mi părăsi casa, cunosc întregul univers.” [139a] Aceasta înseamnă că arta vieţii este mai aproape de navigaţie decât de război, pentru că ceea ce este important este să înţelegi vânturile, mareele, curenţii, anotimpurile şi principiile creşterii şi decăderii, astfel încât acţiunile tale să se folosească de ele, şi nu să lupte împotriva lor. În acest sens, atitudinea daoistă nu este opusă tehnologiei per se. Într-adevăr, scrierile lui Zhuang zi sunt pline de referinţe la meşteşuguri si îndemânări aduse la desăvârşire pe baza acestui principiu de „urmare a fibrei”. Ideea este deci că tehnologia este distructivă numai în mâinile celor care nu-şi dau seama că ei sunt înscrişi într-unul şi acelaşi proces cu universul. Supraspecializarea noastră în ceea ce priveşte atenţia conştientă şi gândirea lineară a dus la neglijarea sau la ignorarea principiilor de bază şi a ritmurilor acestui proces, din care cel mai important este polaritatea.

………………………….

Cea mai mare piedică în calea cunoaşterii obiective este însăşi prezenţa noastră subiectivă. Nu există deci altceva de făcut decât să avem încredere în Dao şi să-l urmăm, ca sursă şi pricină a propriei noastre făpturi, care „poate fi atinsă, dar nu poate fi văzută”.

Există oare vreo manieră clară de a distinge între regularitatea organică şi cea mecanică şi lineară, între natură şi artificiu, între creştere si facere? Evident, nici un animal şi nici o plantă nu sunt facute în acelaşi fel în care o masă este făcută din lemn. O creatură vie nu este un asamblaj de părţi bătute în cuie, înşurubate sau lipite laolaltă. Membrele şi organele sale nu sunt asamblate din surse îndepărtate şi nici nu sunt unite în jurul unui centru. Un copac nu este făcut din lemn; el este lemn. Un munte nu este făcut din stânci; el este stâncă. Sămânţa creşte si devine plantă printr-o expansiune care porneşte dinlăuntrul ei, iar părţile sau organele sale distincte se dezvoltă simultan pe măsură ce ea se extinde. Desigur, sămânţa în creştere îşi strânge hrana din mediul său înconjurător, dar procesul nu este o simplă alipire a elementelor nutritive, întrucât ea le absoarbe şi le transformă; nimic de acest fel nu se poate vedea în procesul de producere a unui motor electric sau a unui calculator. Deşi noi vorbim despre mecanismele organismelor, cu siguranţă că acest lucru nu este mai mult decât o simplă analogie. În studiul organismelor prin metoda analitică de diviziune în părţi componente, noi folosim doar o imagine mecanică a structurii lor. O asemenea analiză este în fapt metoda lineară, pas cu pas, a atenţiei conştiente, în timp ce, în organismul viu, aşa-numitele „părţi” ies la iveală simultan în întregul corp. Natura nu are „părţi”, cu excepţia celor pe care le disting sistemele umane de clasificare, şi numai printr-o chirurgie foarte elaborată se poate înlocui o întreagă parte a corpului. Corpul nu este un construct chirurgical, alcătuit cu ajutorul scalpelelor, menghinelor şi suturilor. Trebuie să facem distincţia între un organism, care este diferenţiat, şi o maşină, care este partitivă. Maşinile care generează alte maşini vor face întotdeauna acest lucru prin asamblare şi pe baza metodei lineare, deşi ne apropiem de clipa în care vom combina maşini precum calculatoarele cu elemente organice. De fapt calculatorul a fost întotdeauna combinat cu un element organic – omul însuşi, întrucât omul este stăpânul şi creatorul computerului.

Dao nu este însă considerat stăpânul şi creatorul universului nostru organic. El poate să domnească, dar nu stăpâneşte. El este regularitatea lucrurilor, dar nu şi legea impusă. Astfel, în cartea Han Fei zi (începutul secolului -3) putem citi:

Dao este acela prin care toate lucrurile sunt ceea ce sunt şi acela cu care toate principiile sunt pe potrivi. Principiile (li) sunt semnele (weri) lucrurilor împlinite. Dao este acela prin care toate lucrurile se împlinesc. De aceea se spune că Dao este acela care dă principii lucrurilor. Atunci când lucrurile îşi au principiile lor, un (lucru) nu poate fi şi altul. […] Toate lucrurile îşi au, fiecare, propriul principiu diferit, pe când Dao pune pe potrivă principiile tuturor lucrurilor. De aceea el poate fi atât un lucru, cât şi altul şi nu se află numai într-unui singur dintre ele.

Această teorie este, şi ea, analogă anarhismului lui Kropotkin. Dacă fiecare lucru îşi urmează propriul li, el va fi în armonie cu toate celelalte lucruri care îşi urmează şi ele, fiecare, li-ul, şi aceasta nu din pricina unei reguli impuse de deasupra, ci prin rezonanţa lor reciprocă (ying) şi prin interdependenţă.”

Editura: Humanitas
Dimensiuni: 13×20 cm
Număr pagini: 176
Data apariţiei: martie 2014

Preţ: 25 RON

Cartea se poate achiziţiona de pe site-ul Editurii Humanitas, accesând acest link

Sursa: http://www.libhumanitas.ro, http://www.eusunt.ro

În continuare găsiţi câteva detalii despre alte cărţi scrise de Alan Watts:

Calea Zen (Editura Humanitas) – link

„Din punct de vedere istoric, Zenul poate fi privit ca împlinirea unei lungi tradiţii de cultură indiană şi chineză, cu toate că, în fapt, este mai mult chinez decât indian şi că, începând din secolul al XII-lea, s-a înrădăcinat adânc şi extrem de creativ în cultura Japoniei. Ca o realizare a acestor mari culturi şi ca un singular şi cu deosebire instructiv exemplu de ceea ce înseamnă o cale de eliberare, Zenul este unul dintre cele mai preţioase daruri ale Asiei către omenire.“ (Alan WATTS)

Cartea despre acel tabu care te împiedică să afli cine eşti (Editura Herald) – link

„Această carte explorează un tabu nerecunoscut, dar foarte puternic – conspiraţia noastră tacită de a ignora cine, sau ce suntem cu adevărat. Pe scurt, doresc să arăt că impresia curentă care ne defineşte ca un eu separat închis într-un sac de piele este o halucinaţie aflată în dezacord atât cu ştiinţa occidentală, cât şi cu filosofiile-religiile experimentale din Orient, în special cu filosofia hindusă Vedanta. Această halucinaţie stă la baza folosirii greşite a tehnologiei în scopul de a subjuga violent mediul natural al omului, ceea ce, în cele din urmă, îl va împinge la distrugere.” – Alan Watts

Devino ceea ce eşti (Editura Herald) – link

Aşa cum sugerează şi titlul, Devino ceea ce eşti reprezintă o colecţie de scrieri ale lui Alan Watts care tratează dilema celui ce se caută pe sine, căutare pe care adeseori o facem sacrificându-ne capacitatea de a ne vedea viaţa „exact aşa cum este”. Detaşarea înseamnă să nu ai nici regrete legate de trecut, nici temeri legate de viitor; înseamnă să laşi viaţa să îşi urmeze cursul fără a încerca să intervii în felul în care ea curge şi se schimbă, neîncercând să prelungeşti momentele plăcute şi nici să grăbeşti trecerea celor neplăcute. Asta înseamnă să te mişti în pas cu viaţa, să fii în perfect acord cu muzica ei schimbătoare, asta se înţelege prin ceea ce numim Iluminarea. Pe scurt, înseamnă detaşarea atât de trecut, cât şi de viitor şi a trăi în eternul Acum.

Alte postări în categoria Spiritualitate:
Eu Sunt – Practica magică a prezenţei – Thich Nhat Hanh
Remediul suprem – Sri Nisargadatta Maharaj
Găseşte-l pe Dumnezeu pretutindeni – Anthony de Mello

De ce el? De ce ea? – Helen Fisher

de-ce-el-de-ce-ea_mica

Cartea De ce el? De ce ea?, având ca subtitlu Cum să găseşti dragostea adevărată înţelegându-ţi tipul de personalitate, scrisă de cercetătoarea Helen Fisher a apărut de curând în colecţia Practic a Editurii Humanitas.

Suntem un cocktail de hormoni. Peste acesta se depun achiziţiile datorate educaţiei şi culturii în care creştem, experienţele de viaţă, căutările personale, setul de valori adoptate, atâtea şi atâtea variabile care compun universul unic al fiecărui individ.

Rămâne însă definitorie pentru personalitatea unui om acea „compoziţie chimică” înnăscută, proprie fiecăruia în parte şi bazată pe un număr de patru sisteme: dopamina, testosteronul, serotonina şi estrogenul. În funcţie de aceşti hormoni se diferenţiază patru mari tipuri de personalitate, Exploratorul, Conducătorul, Constructorul şi Negociatorul, uşor de identificat în urma completării chestionarului propus de Helen Fisher în cartea de faţă.

Ce anume influenţează alegerea unui anumit partener de viaţă şi de ce unele relaţii pur şi simplu nu funcţionează? Răspunsurile aflate în urma studiului realizat de autoare şi-au găsit confirmarea în cei peste opt milioane de oameni din cele patruzeci de ţări unde a fost pus în aplicare, prin intermediul unor site-uri de servicii matrimoniale. Concluzia: ca să-ţi găseşti dragostea adevărată, este esenţial să te cunoşti pe tine însuţi şi să trăieşti în acord cu propria-ţi identitate.

„Nu-i de mirare că există atâţia oameni de ştiinţă, dar şi profani care consideră că «extremele se atrag». La fel, mulţi susţin ideea potrivit căreia «cine se-aseamănă se-adună». Ambele tipare există – şi totul depinde de tipul de personalitate principal al fiecăruia. Era ca şi cum m-aş fi strecurat în bucătăria mamei natură şi aş fi dat peste reţetele ei despre dragoste.“ (Dr. Helen FISHER)

„O carte fascinantă… Poate că v-aţi găsit deja partenerul de viaţă ideal, dar chiar şi aşa aceaste pagini vă vor provoca numeroase revelaţii cu privire la ştiinţa dragostei.“ (The Boston Globe)

Dr. HELEN FISHER, expert în studiul naturii iubirii şi atracţiei, este şeful consilierilor ştiinţifici ai site-ului Chemistry.com, una dintre diviziunile Match.com. Două dintre cărţile sale, The First Sex (Prima dată) şi The Anatomy of Love (Anatomia iubirii), au fost incluse pe lista cărţilor remarcabile de către New York Times. A fost cercetător în cadrul Muzeului de Istorie Naturală din Manhattan. În prezent este profesor cercetător la Secţia de antropologie a Universităţii Rutgers şi locuieşte la New York.

Cuprinsul cărţii este detaliat ai jos:

1. S-o ascultăm pe mama natură: De ce el? De ce ea?

2. Testul de personalitate conceput de dr. Helen Fisher

3. Înzestrarea naturală: cum ţi-e scris

4. Soarbe licoarea vieţii până la ultima picătură: Exploratorul

5. Stâlpul societăţii: Constructorul

6. Tot mai sus, către stele: Conducătorul

7. Regele-filozof: Negociatorul

8. Tovarăş de joacă, partener intelectual, camarad de întrajutorare, suflet-pereche. Atracţia reciprocă în cadrul întâlnirilor romantice

9. Cum ne îndrăgostim: pâlnia

10. Alesul/Aleasa inimii: cum iubim

11. Cum lăsăm atracţia să lucreze: sfatul dat de natură

Editura: Humanitas
Dimensiuni: 13×20 cm
Număr pagini: 320
Data apariţiei: octombrie 2013

Cartea se poate achiziţiona de pe site-ul Librăriei Humanitas, accesând acest link

Preţ: 37 RON

Sursa: http://www.humanitas.ro

Subliminal. Cum ne determină inconştientul comportamentul – Leonard Mlodinow

Subliminal mica

În colecţia Paşi peste graniţe a Editurii Humanitas a apărut recent cartea Subliminal. Cum ne determină inconştientul comportamentul, scrisă de fizicianul american Leonard Mlodinow.

Multă vreme, ipoteza existenţei unui nivel inconştient al minţii s-a bazat pe introspecţie şi pe supoziţii privind cauzele unor comportamente ce erau inexplicabile prin teoriile filozofice care puneau totul pe seama conştiinţei.

Apariţia psihologiei experimentale a tăiat aripile acestor speculaţii, nesusţinute de date observabile şi cuantificabile, provocând o adevărată fractură în domeniul psihologiei. În ultimele două decenii însă, dezvoltarea imagisticii cerebrale a făcut posibilă reluarea mai vechilor ipoteze în vederea testării lor empirice şi elaborării unor modele fiabile de funcţionare a psihicului uman.

Fascinat de aceste noi posibilităţi, Leonard Mlodinow a abandonat temporar  domeniul fizicii, dar nu şi exigenţele specifice lui, şi s-a aplecat asupra ultimelor evoluţii din psihologie. Coroborând informaţiile oferite de imagistica funcţională cu cercetarea „clinică” a unor atitudini şi comportamente, el arată că existenţa inconştientului nu mai poate fi tăgăduită astăzi, când au fost identificate structuri cerebrale răspunzătoare de activitatea nivelului subliminal.

Inconştientul se dovedeşte astfel mai puţin un „subsol“ al instinctelor şi refulărilor, cât un nivel creator, capabil să ne întregească percepţia şi memoria lacunare şi, totodată, să determine distorsiuni în atitudinile şi comportamentele noastre. Deşi aflată la primii paşi, cunoaşterea lui reprezintă un imens câştig pentru înţelegerea noastră de către noi înşine şi o adevărată provocare pentru viitor.

LEONARD MLODINOW este fizician la Institutul Tehnologic din California (Caltech). Este autorul mai multor bestselleruri şi coscenarist la serialul Star Trek: The Next Generation. Trăieşte în South Pasadena, California.

Cele mai importante repere din cuprinsul cărţii:

Partea I – CREIERUL CU DOUĂ NIVELURI

1. Noul inconştient
2. Simţuri plus minte egal realitate
3. Amintirea şi uitarea
4. Ce înseamnă să fii social

Partea a II-a INCONŞTIENTUL SOCIAL

5. Citirea oamenilor
6. Judecarea oamenilor după aspect
7. Clasarea oamenilor şi a lucrurilor
8. In-group şi out-group
9. Sentimentele
10. Sinele

Editura: Humanitas
Dimensiuni: 13×20 cm
Număr pagini: 328
Data apariţiei: septembrie 2013

Cartea se poate achiziţiona de pe site-ul Editurii Humanitas, accesând acest link

Preţ: 35 RON

Sursa: http://www.humanitas.ro

Se cunoaşte faptul că subconştientul uman adăposteşte o serie de amintiri, traume din trecut sau convingeri care ne influenţează vieţile fără ca măcar să ne dăm seama. Totodată, subconştientul ne poate deveni un aliat de încredere, dacă reuşim să accesăm puterea sa şi să o folosim în favoarea noastră. Iată câteva cărţi care se ocupă de acest subiect:

 Cum să folosim puterea subconştientului de Joseph Murphy (apărută la Editura Nicol) – apasă link

Bazată pe deceniile de căutări si nenumăratele conferinţe ale doctorului Joseph Murphy, această nouă lucrare vă va arata cum să vă mobilizati subconştientul ca să obtineti in carieră succesele pe care vi le doriţi.

Natura realităţii personale. O carte Seth de Jane Roberts (apărută la Editura Adevăr Divin) – apasă link

Noi nu ne aflăm în niciun caz la latitudinea subconştientului nostru şi nu suntem neajutoraţi în faţa forţelor pe care nu le putem înţelege. În această carte remarcabilă, Seth insistă asupra capacităţii omului de a acţiona conştient şi oferă o serie de exerciţii excelente care ne învaţă cum putem aplica această perspectivă inedită şi această putere în viaţa noastră de zi cu zi.

Mintea subconsşientă: Duhul tău fermecat de Harry W. Carpenter (apărută la Editura Daksha) – apasă link

Această carte este manualul tău de instrucţiuni. Mintea subconștientă: duhul tău fermecat nu este o colecţie de poveşti „pentru a te simţi bine” sau de banalităţi de genul „ai încredere”. Această carte îți prezintă în limbaj accesibil cum se foloseşte mintea subconştientă. Explică cum funcţionează, legile cărora i se supune şi oferă cincisprezece metode verificate pentru a o folosi uşor şi fără efort.

Alte postări în categoria Autocunoaştere:
Eliberează-te din temniţa emoţională – Augusto Cury
Corpul îşi aminteşte – Babette Rothschild
Creierul şi inteligenţa emoţională – Richard J. Davidson