La marginea realităţii – Colin Andrews, Synthia Andrews

La marginea realitatii micaUna dintre cele mai “fierbinți” noutăți editoriale este cartea La marginea realităţii de Colin Andrews și Synthia Andrews, publicată de Editura Cartea Daath, iar expresia “fierbinte” nu se referă doar la apariția sa recentă, ci mai ales la subiectele neconvenționale abordate.

Se desfӑşoarӑ o expansiune globalӑ a conştiinţei. Aşa cum a fost prezis de profeţiile strӑvechi, vechile moduri de gândire şi de ȋnţelegere a lumii se schimbӑ. Noi fenomene bulverseazӑ mintea şi pun serioase probleme realitӑţii curente. Noi frontiere ale ştiinţei descoperӑ o conexiune ȋntre conştienţa noastrӑ şi realitatea fizicӑ.

„Putem influenţa lumea prin intenţia trӑitӑ din inimӑ. Aceasta are nevoie de douӑ elemente. Mai ȋntâi, trebuie sӑ ȋncepem sӑ lucrӑm asupra problemelor noastre interioare şi a polaritӑţii pentru a atinge claritatea asupra motivaţiei noastre, a nevoilor şi intenţiei noastre. Apoi, trebuie sӑ abordӑm aceastӑ lucrare cu onestitate deplinӑ şi cu iubire. Având aceste realizӑri, vom putea sӑ ne cӑlӑuzim liderii. Faptul că oamenii simt nevoia de a sprijini schimbarea viitorului este un semn bun. Şi mai bune sunt rezultatele care dovedesc cӑ acest proces funcţioneazӑ.” – Synthia şi Colin Andrews

Iată și alte opinii despre această carte:

„Din toate lecturile şi cercetӑrile mele de-a lungul vieţii, nu am ȋntâlnit niciodatӑ o prezentare mai comprehensivӑ, logicӑ şi echilibratӑ a fenomenelor supra-normale. Aceasta este cea mai bunӑ ȋncercare de a ȋnţelege originea acestor fenomene şi semnificaţia lor pentru omenire. Este o mare realizare pentru autorii cӑrţii care şi-au dobândit respectul şi recunoaşterea autoritӑţii lor ȋn acest domeniu, ajutându-ne sӑ avansӑm pe calea ȋnţelegerii realitӑţii conştiinţei superioare şi a imensului sӑu potenţial.” – Dan Aykroyd, actor, scenarist

„Synthia şi Colin Andrews sunt printre puţinii autori contemporani care înţeleg cu adevărat toate implicaţiile schimbărilor profunde care afectează lumea în care trăim. În conceperea acestei uimitoare cărţi care abordează o mare diversitate de subiecte, dar care rămâne, totodatӑ, şi foarte accesibilă, autorii au îmbinat perceperea intuitivă a istoriei cu cele mai recente descoperiri ale ştiinţei. Dacă nu vă temeţi să aruncaţi o privire lucidă în direcţia spre care se îndreaptă vertiginos planeta Pământ şi societatea noastră, atunci vă îndemn să citiţi această carte chiar acum.” – Dr. Simeon Hein, PhD, fondator al Institutului Mount Baldy

„Dacă l-am compara pe Colin Andrews cu contemporanii Paul Revere sau Charles Fort, ar fi puţin spus. Colin este cel care a făcut cunoscut lumii pentru prima oară, când nu apăruseră încă imitaţiile în domeniu, fenomenul cercurilor în lanurile de cereale. Tot el este cel care nu numai că a dezvăluit, plin de curaj, imitaţiile din ultimii ani, dar a avut şi inspiraţia de a pătrunde în intimitatea fenomenului şi de a-i înţelege semnificaţia mai profundă. Din această cauză a fost ostracizat şi înfierat de numeroşi cercetători, tributari sistemului lor de convingeri personale. În cartea pe care a scris-o în colaborare cu nu mai puţin talentata sa soţie Synthia, Colin ne oferă încă un exemplu excepţional de punere în slujba adevărului, de profundă intuiţie, integritate şi talent. Când am început s-o citesc, nu am mai putut să las cartea din mână, atât de cucerit am fost de cursivitatea stilului său şi de maniera excepţională în care Colin ne face cunoscut ce se întâmplă, de fapt, în această lume. El parcă uneşte, efectiv, punctele unei imagini pentru a dezvălui tabloul uimitor a ceea ce deja există şi a ceea ce abia urmează, însoţindu-l de un vast material documentar care-i susţine opiniile. La marginea realităţii este o lectură absolut necesară pentru cei pregătiţi să întâmpine schimbarea de paradigmă şi care-şi doresc cu sinceritate ca umanitatea să evolueze pe un nivel superior.” – Dr. Jean-Noel Aubrun, PhD, specialist în domeniul aerospaţial

„Colin şi Synthia Andrews poartă cititorul într-o călătorie prin realităţile uluitoare şi de netăgăduit ale universului complex al paranormalului. Autorii, abordând o multitudine de domenii în care se manifestă o schimbare de paradigmă, de la cercurile din lanurile de cereale şi OZN-uri, la vederea la distanţă (RV – remote viewing) şi progresele medicale din sfera vindecării, sunt interesaţi inclusiv de schimbările climatice şi de transformarea spirituală. La marginea realităţii oferă o lectură pasionantă şi inspirată oricărui cititor care va deschide această carte, care va contribui cu siguranţă la aprofundarea înţelegerii lumii în care trăim.” – Marc J. Seifer, PhD, autorul cărţii TESLA. Biografia unui geniu

„Cartea aceasta este o experienţă incitantă şi deschizătoare de minte, precum şi un sinopsis al multor descoperiri senzaţionale din cercetarea parafizică. ” – J. J. Hurtak, PhD, The Academy For Future Science

„Perspectivele vizionare ale lui Colin şi Synthia, expuse în La marginea realităţii, ne deschid spre un nou mod de gândire. Această carte ne va schimba pentru totdeauna modul în care percepem realitatea.” – Julian Richardson, creator de cercuri în lanuri

„În cea mai recentă carte a sa, La marginea realităţii, receptivul Colin Andrews şi soţia sa Synthia, ne arată că din investigaţiile lor în domeniul stranietăţii extreme, adică acele evenimente şi interacţiuni care sfidează legile convenţionale ale fizicii şi ne redefinesc realitatea, reiese convingerea incontestabilă că lumea, aşa cum o ştim – fie că este pregătită sau nu – se apropie cu repeziciune de o schimbare spectaculoasă a paradigmei. Ne aflăm cu toţii la o răspântie de drumuri, într-un moment al deciziei în care putem accepta procesul de integrare cu o Inteligenţă Superioară şi pătrundere într-o realitate nouă, a conştientizării superioare sau putem rămâne în urmă, în lumea veche, cea care refuză să depăşească limitele din trecut.” – Brad Steiger, autorul cărţii Mysteries of Time and Space

„La marginea realitӑţii ne face conştienţi de noua realitate care urmeazӑ sӑ ne cӑlӑuzeascӑ ȋnţelegerea locului nostru ȋn univers şi cӑ noi cu toţii suntem una, inclusiv extratereştrii care ne-au observat de mii de ani. Fizica cuanticӑ deschide ȋncetul cu ȋncetul poarta misterelor universului şi pe cea a ȋnţelegerii locului nostru ȋn univers. Ne aratӑ ca universul este mai misterios decât ne-am imaginat şi mult mai misterios decât ne putem imagina.” – Dr. Jesse Marcel, JR, MD, ofiţer militar, autorul cӑrţii Roswell Legacy

Cuprinsul cărții La marginea realității este detaliat mai jos:

Introducere

Partea I: La răspântie
Capitolul 1: În ce constã schimbarea paradigmei
Capitolul 2: Vârful sãgeţii
Capitolul 3: Frontierele conştiinţei
Capitolul 4: Schimbarea paradigmei personale

Partea a II-a: Cercuri conştiente
Capitolul 5: Prezenţa misterioasã
Capitolul 6: Paradoxul farselor
Capitolul 7: Câmpuri şi forţe

Partea a III-a: Puntea de trecere: Realitatea neobişnuitã din viaţa obişnuitã
Capitolul 8: OZN-uri interactive
Capitolul 9: Globuri luminoase (orbs)
Capitolul 10: Fenomene de frontierã
Capitolul 11: Sunetul schimbãrii
Capitolul 12: Dialoguri cu cealaltã lume

Partea a IV-a: Tehnologia ascunsã
Capitolul 13: Chemtrail-uri
Capitolul 14: Ionosfera: Noua frontierã a tehnologiei ascunse
Capitolul 15: Anomalii pe radarele australiene
Capitolul 16: Jocurile minţii

Partea a V-a: Podul dintre margini
Capitolul 17: Alte minţi, alte inteligenţe
Capitolul 18: Homo noeticus: Omul conştient

Încheiere: Noua frontierã
Note
Despre autori
Anexa A: Resurse

Colin Andrews s-a născut în 7 martie 1946 în Anglia, “în euforia sfârşitului de război”. Evenimente deosebite s-au petrecut în viaţa sa încă din copilărie, pe unele dintre acestea reuşind să le înţeleagă de-abia mulţi ani mai târziu.

Inginer electrician ca profesie, Colin lucra pentru autorităţile locale în Test Valley, din Hampshire County, conducând departamentul de inginerie electricã, când a descoperit pentru prima dată nişte cercuri aflate în câmpul cultivat de lângă şoseaua pe care conducea. Era 30 iunie 1983 şi…

“A 272 este o şosea aglomerată, iar traficul intens de la ora de vârf se desfãşura cu viteză. La o curbă am aruncat o privire în stânga mea, privind spre amfiteatrul natural de la Cheesefoot Head. În câmpul cultivat cu grâu şi adăpostit de dealuri am fost uluit sã vãd cum erau aliniate, în lanuri, cinci cercuri perfecte. Împreunã, cele cinci cercuri alcãtuiau o cruce. Încremenit de uimire la observarea perfectei simetrii şi neputând vedea niciun fel de urme care sã ducã înspre sau sã vinã dinspre acea porţiune de câmp, am simţit nevoia imperioasã sã mã opresc chiar în acel loc. Eram doar unul dintre miile de oameni care conduceau maşina, în acea zi, pe şoseaua aceea. Mai mult ca sigur, eram unul dintre sutele de oameni care priviserã în lateral şi observaserã acea formaţiune; cu toate acestea, am fost singurul care a oprit, a coborât în câmp şi a examinat cercurile din lanuri. Am fost singurul care am revenit în aceeaşi searã şi am vorbit cu fermierul care deţinea acea porţiune de teren, Peveral Bruce. Pentru cã am fãcut aceste lucruri, din acel moment toatã viaţa mea s-a schimbat. M-aţi putea întreba de ce am fãcut asta. Ce forţã din interiorul meu m-a fãcut sã reacţionez diferit faţã de nenumãraţii şoferi care trecuserã pe acolo? Eram „programat” sã fiu implicat în evenimentele care aveau sã urmeze? Aşa cum am mai spus, nu cunosc rãspunsurile la aceste întrebãri, însã doresc sã vã împãrtãşesc povestea mea.

Părinţii mei se numeau Elsie Lorraine Waite şi Gordon Ronald  Andrews. Sunt al treilea copil din cei patru ai acestei familii. Fratele meu cel mai mare, David, s-a nãscut înainte de începerea celui de-al doilea Rãzboi Mondial şi s-a stins din viaţã în anul 2012; sora mea, Valerie, s-a nãscut în 1944, în timpul rãzboiului şi în prezent  locuieşte în Wales, iar fratele meu cel mic, Peter, s-a nãscut în 1948  la Andover, Anglia, unde şi locuieşte. Eu am fost copilul nãscut în euforia sfârşitului de rãzboi, în 1946, pe 7 martie, într-o casã cu acoperiş de stuf din secolul al XVII-lea din mica localitate Enham Alamein, Anglia. Localitatea este situatã în inima regiunii central-sudice a Angliei, la vreo patru kilometri de Andover.” (Capitolul 4 – La marginea realităţii)

Din Anglia, Colin Andrews a ajuns să locuiască în America, împreună cu soţia sa, Synthia Andrews, doctor naturist şi intuitiv energetic şi să-şi dezvolte cercetările în domeniul fenomenelor neobişnuite, de înaltă stranietate, care se dovedeau din ce in ce mai frecvente.

A devenit un binecunoscut cercetător în domeniile fenomenelor care ies din sfera obişnuitului, la graniţa dintre ordinar şi non-ordinar, fenomene precum: crop circles –    formaţiunile circulare apărute în lanurile de cereale pe care chiar  el le-a denumit astfel; apariţii ale unor aparate zburӑtoare şi a interacţiunilor dintre acestea şi oameni – UFO-OZN; fenomene  de naturӑ meteorologicӑ şi climaticӑ; orice alte fenomene  deosebite ce au apӑrut oriunde in lume, cel puţin ȋn ultimii 30 de ani. De asemenea, autorul cerceteazӑ domeniul conştiinţei şi conştienţei umane, precum şi interacţiunea dintre mintea umanӑ şi realitate.

A scris şi a publicat mai multe cărţi, inclusiv Circular Evidence (1989), ȋmpreunӑ cu Pat Delgado, o carte ce a fost selectatӑ de Majestatea Sa Regina Elisabeta pe lista lecturilor sale.

De altfel, Colin Andrews a informat autoritӑţile engleze  cu privire la fenomenul cercurilor din lanurile de cereale atât ca angajat al Departamentului de inginerie electricӑ, meseria sa de bazӑ fiind aceea de inginer electrician, ori in calitate de ataşat de presӑ al guvernului Marii Britanii, supervizând aspectele legate de comunicare ȋn planificarea şi pregӑtirea populaţiei pentru situaţii de urgenţӑ, dar şi prin Circles Phenomenon Research, organizaţie ȋnfiinţatӑ de autor şi care deţine cea mai mare bazӑ de date despre fenomenul crop circles.

A susţinut numeroase prezentӑri in multe alte ţӑri ȋn afarӑ de Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii, fiind invitat ȋn Japonia, Australia, Canada, Germania, Finlanda, Brazilia, Italia, Mexic, Olanda, Taiwan, chiar şi ȋn România.

Premiile şi aprecierile ce i-au fost acordate reflectӑ nu doar profesionalismul cercetӑrilor sale, dar şi integritatea moralӑ şi reala dedicare ȋn cӑutarea adevӑrului pentru binele ȋntregii omeniri.

Site-ul oficial al autorului: http://www.colinandrews.net

Editura: Cartea Daath
Dimensiuni: 15×22,5 cm
Număr pagini: 460
Data apariţiei: octombrie 2014

Preţ: 49 RON

Cartea se poate achiziţiona de pe site-ul Editurii Cartea Daath, accesând acest link

Synthia Andrews a scris, de asemenea, cartea Calea Energiei, publicată tot la Editura Cartea Daath. Despre această carte puteți afla mai multe detalii pe blog aici.

Sursa: http://www.edituracarteadaath.ro/

Alte postări în categoria Teorii neconvenționale:
Karma şi taina reîncarnării – Florin Gheorghiţă
Codul divin al vieţii – Kazuo Murakami
Provocarea anti-gravitaţiei – Marcel Pages

 

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.