Inteligenţa şi dinamica energiei – Viktor Schauberger, Callum Coats

inteligenta-si-dinamica-energiei_micaEditura Vidia a publicat de curând cartea intitulată Inteligenţa şi dinamica energiei. Valorificarea forţelor naturale pentru obţinerea energiei gratuite, scrisă de Viktor Schauberger şi Callum Coats.

Ce trăim astăzi nu este o criză, ci mai degrabă moartea întregului, adică degenerarea calitativă şi fizică a tuturor organismelor, realizată prin perturbarea echilibrului apei din natură. În pas cu această involuţie merge prăbuşirea morală, mentală şi spirituală a omenirii, care a ajuns deja într-o stare atât de avansată încât, în ciuda tuturor semnelor de avertizare, oamenii nu conştientizează gravitatea situaţiei.

Decizia, dacă alegem să pierim sau dacă în ultimul ceas ne putem proteja de propria mutilare, este doar a noastră. Sau poate fi a acelor oameni de ştiinţă şi a statului care îşi asumă o responsabilitate înspăimântătoare când, din interes personal, fără să ţină deloc seama de gravitatea situaţiei şi fiind incapabili să dea o soluţie eficientă, continuă să rămână loiali punctului de vedere actual.

Aflându-ne în pragul unei noi ere, primii zori ai unei noi epoci, există o atmosferă de aşteptare a unor lucruri iminente şi noi. Într-un anume sens, asta ne-a programat psihologic tendinţa de a adopta, a începe şi a accepta schimbarea amplă. Aşadar, pare oportun ca schimbarea radicală de direcţie din domeniul conceptelor energetice, prezentată în această carte, să fie pusă la dispoziţie acum, când cursul dezvoltării umane se transformă. Mai ales într-o perioadă în care activităţile omenirii sunt tot mai mult considerate ca aflându-se pe o direcţie de coliziune frontală cu procesele naturii, o creştere alarmantă a anvergurii şi violenţei aşa-numitelor „dezastre naturale” ne obligă să conştientizăm că viitorul nu mai este garantat, că trebuie găsite rapid alte soluţii, pe lângă cele propuse acum, pentru a remedia actuala stare a lucrurilor. Acestea vor fi în mare măsură ineficiente dacă toate contribuţiile importante aduse de Viktor Schauberger la producerea de energie practic gratuită şi de apă potabilă de înaltă calitate – temelia vieţii sănătoase – nu sunt luate în considerare a priori.

Cuprinsul cărţii este detaliat mai jos:

INTRODUCERE
SURSE

1. CÂTEVA ASPECTE FILOSOFICE DESPRE ENERGIILE NATURALE
Din Ediţia specială a Mensch und Technik, vol. 2, 1993, paragraful 7.4
Din Ediţia specială a Mensch und Technik, vol. 2, 1993, paragraful 3.1
Concluzii
Vidul biologic – Propulsia optimă pentru mecanisme
Catalizatorii
Otravă de cadaverină sub formă de radiaţie (radiaţia cu ptomaină)
Turbina de presiune
Turbina de sucţiune

2. NOI FORME DE TEMPERATURĂ
O scurtă descriere a descoperirii mele
Extras din Biotehnologia: temperaturile active şi reactive
Curentul vital din aer şi apă

3. NOI FORME DE MIŞCARE ŞI ENERGIE
Economia combustibilului reactiv
Aplicarea practică a mişcării în curbă spaţial-cicloidală care rezultă din procesele de oxidare la rece
Economia bazată pe energie produsă reactiv ca sursă naturalistică de putere mecanică
Explozia şi implozia (expansiunea şi impansiunea) din punct de vedere ştiinţific şi biologic

4. NOI PERSPECTIVE ASUPRA ELECTROMAGNETISMULUI
Magnetismul – electricismul
Magnetismul = funcţia levitismului şi a electricismului = funcţia gravitismului

5. NATURA APEI, CONDUCEREA Şl UTILIZAREA EI PENTRU TRANSPORT
Scrisoare către Werner Zimmermann, 20 iunie 1936
Înnobilarea apei
Transportul minereului în conducte cu curgere dublu-spiralată
Lichefierea cărbunelui cu ajutorul curgerii la rece
Brevet pentru: Conductă pentru medii lichide şi gazoase
Brevet pentru: Procedee şi echipamente pentru transportarea mediilor lichide, gazoase sau aeriforme

6. TURBINA CU AER
Scrisoare către Werner Zimmermann
Turbina cu vacuum
Formarea şi compoziţia apei de râu
Re: Turbina cu aer (brevet austriac nr. 145 141 – 15.03.1935)
Un brevet pentru turbina cu aer

7. PRIMELE ÎNCERCĂRI ÎN DOMENIUL MAŞINILOR CU IMPLOZIE
Din Ediţia specială a Mensch und Technik, vol. 2,1993, paragraful 7.4
Maşina de transformare a atomului
7.7.1: Notiţe din 15 iulie 1936
7.7.2: Notiţe din 24 iulie 1936
7.7.3: Notiţe din 25 iulie 1936
7.7.4: Notiţe din 27 iulie 1936
7.7.5: Notiţe din 1 august 1936
7.7.6: Notiţe din 11 august 1936
7.7.7: Notiţe din 13 august 1936
7.7.8: Notiţe din 14 august 1936
7.7.9: O relatare a unui martor ocular
7.7.10: Relatarea vizitei lui Arnold Hohl, 14 – 17 august 1936 (Arnold Hohl)
Maşina cu implozie: O colecţie de extrase din revista Implosion, nr. 45, 56, 57, 58, 60 şi 83
Turbina cu energie spaţială

8. ÎNNOBILAREA APEI
Producerea artificială a apei de izvor
Scrisoare către Dr. W. Biisselberg
Circulaţia sângelui şi a sevei ca model pentru înnobilarea apei
Benzină din apă

9. MAŞINI DE TIPUL REPULSATOR
Producţia şi avantajele maşinilor cu implozie
Producerea apei nobile şi a apei potabile: o colecţie de date pertinente din revista Implosion
Un dispozitiv de înnobilare a apei trebuie să îndeplinească următoarele criterii: Tratarea apei în prepararea apei nobile
Instrucţiuni din date furnizate de Viktor Schauberger
Ingrediente necesare pentru aproximativ 10 litri de apă

10. KLIMATORUL
Maşini reci şi calde – maşini de răcire-încălzire
Klimatorul – o nouă formă de curent de sinteză produs de un generator de energie spaţială
Tehnologie şi biotehnologie
Ur-generarea naturalistică a energiei, căldurii şi luminii

11. MAŞINI DE TIPUL REPULSINE
Repulsine
Turbina de sucţiune
Detalii privind turbina de sucţiune
Mişcarea nenaturală – Moartea embrionară
Cerere de brevet nr. 146 141

12. ULTIMELE SCRISORI DE LA VIKTOR SCHAUBERGER
Extras din scrisoarea care însoţeşte cererea de brevet către Oficiul de Brevete din Munchen
Extrase din scrisoarea nr. 1 către Josef Brunnader
Extrase din scrisoarea nr. 2 către Josef Brunnader
Extrase din scrisoarea nr. 3 către Josef Brunnader
Extrase din scrisoarea nr. 4 către Josef Brunnader
Extrase din scrisoarea nr. 5 către Josef Brunnader
Extrase din scrisoarea nr. 6 către Josef Brunnader
Extrase din scrisoarea nr. 7 Gătre Josef Brunnader
Scrisoare către domnul „R”

13. RAPORTUL POPEL
Investigaţia preliminară a conductelor elicoidale: Cuvânt-înainte
Raport privind investigaţia preliminară a conductelor elicoidale cu diferite forme ale pereţilor
Procesul de curgere înfăşurat, cu răsuciri multiple spre interior
Influenţa formei şi a materialului conductei asupra dezvoltării unor procese de curgere cu răsucire spre interior
Modificarea structurală a apei ca urmare a mişcării de curgere cu răsuciri multiple spre interior
Prevenirea incrustaţiei

Observaţii finale privind raportul
Index

Iată în continuare şi un scurt fragment:

“În natură există numai structuri şi orificii. Din acestea iau naştere toate formele de materializare şi dematerializare dacă orificiile şi vasele sunt organizate într-o configuraţie invers simetrică şi în interiorul lor substanţele gazoase sunt dozate corect. Presiunea şi sucţiunea şi, cel mai important dintre toate, gradientul de temperatură ar trebui aliniate în sensul potrivit (+, nu -), prin care este eliberată energia dorită la punctul de intersecţie. Aceasta poate fi acumulată dacă obiectul este răcit în timpul mişcării sale, căpătând o structură omogenă pe parcursul procedeului, în felul acesta este posibil chiar să descompunem aerul obişnuit în esenţe electrice animalice sau să producem o furtună artificială ale cărei esenţe transformatoare se descarcă în conductori metalici, dând viaţă unui vid fizic cu care se poate produce în tub o furtună cu o putere mai mare decât a unui ciclon.

Deşi încă este necesar să se folosească mici cantităţi de substanţe terestre la producerea artificială a benzinei, nu este nevoie de niciun fel de combustibili pentru a opera turbina cu aer. Acest lucru va evita criza care va urma inevitabil dacă omenirea înstrăinată de natură va continua să ardă în aparatele sale substanţe predestinate de natură pentru asigurarea hranei.

Comportamentul de-a dreptul remarcabil al lichidelor sub influenţa luminii este condiţia permanentă complet naturală a eternului „început” şi „Sfârşit”, a evoluţiei de la mic la mare şi invers, a cărei armonie vitală Goethe ne-a explicat-o deja atât de frumos încât e suficient să îi citim operele pentru a crea interacţiunea perpetuă de care au nevoie toate moleculele pentru a exista într-o stare de ordine şi armonie.

Spaţiul şi volumul sunt contrarii dispuse invers care se consumă sau se animă unul pe altul în funcţie de care este făcut să ardă de către celălalt sau este el însuşi înnobilat în mod intrinsec prin această intensificare şi polarizare reciproce. Tehnologia de astăzi a ales în mod greşit primul dintre cele două procese şi, prin urmare, nu este de mirare că pretutindeni cancerul face ravagii.

Goethe spunea: „Roţile de acţionare ale naturii sunt polaritatea şi intensificarea şi cine înţelege destule ca să dezlege, ştie destule şi ca să lege”. Ce se naşte în lumină se dezintegrează în răceala solului. Se ridică şi se întoarce iar sub formă de rază de energie pentru a grăbi ce este gata să devină o nouă viaţă la graniţa dintre spaţiu şi volum.

Fiecare frunză este un magnet animalistic de formă monoplanară care atrage şi radiază – dacă soarele străluceşte peste ea, respectiv dacă o mângâie frigul. Această importantă lege a reciprocităţii acţionează şi în apă, care se restructurează mereu, modificându-şi spaţiul şi volumul. Spaţiul este modelat de lumină şi căldură. Volumul este un produs al întunericului şi frigului. Dacă înţelegem cum să distribuim relaţia de opoziţie dintre spaţiu şi volum şi cum să îi organizăm structura intrinsecă, atunci substanţa – apa – va deveni „Spaţiul”, iar volumul lipsit de formă va fi realizarea sa, care e transformată instantaneu cu presiune calorică, creând astfel mişcarea care umple interspaţiul de deasupra.

Dacă omenirea înstrăinată de natură inversează însă acest proces plin de semnificaţie şi arde tocmai acele substanţe care contribuie la apariţia vieţii, nu ar trebui să ne mirăm când soarele arde complet ceea ce îi serveşte drept spaţiu intermediar şi care foloseşte omenirii pentru menţinerea vieţii.

Viaţa se desfăşoară în trei sfere:
1. în carbonosferă (carbones-sphere);
2. în atmosferă;
3. în stratosferă.”

Editura: Vidia
Dimensiuni: 13×20 cm
Număr pagini: 384
Data apariţiei: martie 2014

Preţ: 35 RON

Cartea se poate achiziţiona cu reducere, la preţul de 31 lei, accesând acest link

Preţul de pe site se poate modifica ulterior.

Iată şi alte cărţi scrise de Viktor Schauberger, publicate tot la Editura Vidia:

Vrăjitorul apeilink

În fiecare picătură de apă de izvor se află mai multă energie decât poate produce în prezent o centrală electrică de dimensiune medie. APA – fundamentul vieţii. Totuşi, cât de des ne oprim pentru a observa adevărata sa importanţă, adevărata sa natură? Viktor Schauberger a fost un geniu care a combinat spiritul său de observaţie a Naturii cu intuiţia sa briliantă şi cu inteligenţa sa ascuţită. El a studiat apa toată viaţa – de la izvoarele de munte până la cursurile râurilor, şi de la sursele de apă din gospodărie până la centralele hidroelectrice – dezvoltând teorii profunde şi diferite radical de curentul general, despre această formă de energie, ceea ce i-a adus şi numele de Vrăjitorul apei.

Natura ca profesorlink

În prezent, Natura ca profesor este singura carte care reuşeşte să prezinte elocvent şi corect pericolele la care ne expunem deteriorând mediul înconjurător şi acţiunile pe care le putem întreprinde pentru a preveni efectele dezastruoase şi a reveni la starea de echilibru natural. În volumul de faţă e descris şi modul în care tehnologiile moderne distrug ritmurile vitale ale naturii. Utilajele ecologice pe care Schauberger le-a construit lăsându-se ghidat de intuiţie şi de înţelegerea superioară la care a ajuns petrecând mult timp în mijlocul naturii sunt, şi ele, prezentate în lucrarea Natura ca profesor.

Pământul fertillink

În ce constă esenţa unui copac? Cum creşte firul de iarbă? Ce înţelegem în fond despre evenimentele interne şi despre forţele răspunzătoare de tendinţa lor de a se înălţa spre cer şi care sunt condiţiile de care depind aceste energii? De unde vin şi cum interacţionează ele? Ce inhibă interacţiunea lor adecvată şi ce o favorizează? Pe măsură ce parcurge paginile cărţii de faţă, cititorul va avea ocazia nu doar să descopere contribuţia la zestrea umanităţii a operei de-o viaţă a lui Viktor Schauberger, ci şi să preia percepţia lui progresistă şi pătrunzătoare privind fenomenele energetice aflate la baza manifestărilor fizice şi să o aplice pentru a-şi proteja viitorul.

Sursa: http://www.eusunt.ro/, http://www.vidia.ro

 

 

Reclame

Un gând despre „Inteligenţa şi dinamica energiei – Viktor Schauberger, Callum Coats

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.