Calea energiei – Synthia Andrews

calea-energiei_micaUltima apariţie editorială a Editurii Cartea Daath, care ne oferă unele dintre cele mai profunde şi frumoase cărţi în materie de spiritualitate, este Calea energiei, scrisă de Dr. Synthia Andrews N.D.

Iată ce spun despre această autoare câţiva autori cunoscuţi, precum şi autoarea însăşi:

„Dacă aţi avut dintotdeauna convingerea că reprezentaţi mai mult decât ceea ce aţi învăţat din manualele de biologie însă v-a intimidat limbajul ştiinţific, atunci aceasta este cartea-minune pe care o aşteptaţi! În douăzeci şi unu de capitole concise, Synthia Andrews, ND, se inspiră din cei treizeci de ani de experienţă personală atunci când descrie tipul relaţiilor pe care-l avem cu noi înşine şi cu lumea în ansamblu. Rezumate într-un ghid responsabil, bine documentat şi practic pe care veţi dori să-l ţineţi la îndemână pe parcursul practicii individuale, tehnicile uşor de aplicat şi descrise pas cu pas oferă tuturor posibilitatea de a experimenta cu propriul câmp cuantic, pentru a descoperi care dintre aceste tehnici funcţionează mai bine pentru fiecare persoană în parte.” — Gregg Braden, autor al cărţilor The Divine Matrix şi Fractal Time

„Synthia Andrews a creat ceva foarte special în Calea energiei, şi anume un îndrumar bogat în detalii şi conceput cu toată consideraţia, pentru parcurgerea şi explorarea extraordinarelor universuri de energie subtilă. Când, cu aproape douăzeci de ani în urmă, am cunoscut-o pe Synthia şi ea a făcut minuni în ceea ce mă priveşte, mi-am dat imediat seama că era un terapeut corporal talentat care înţelegea universul tiparelor de energie subtilă şi efectele acestora asupra organismului uman. Îndelungata sa experienţă profesională în lucrul cu energia, i-a dăruit o înţelegere profundă a modului în care aceste forţe vitale şi inteligente pot cu adevărat modifica percepţiile şi experienţele noastre din realitatea fizică şi non-fizică. În Calea energiei, Synthia ne dezvăluie o înţelegere extrem de valoroasă şi foarte bine documentată despre forţele care sunt în joc, pe măsură ce conduce cititorul spre niveluri superioare de conştiinţă cu ajutorul exerciţiilor practice descrise cu claritate şi al îndrumărilor despre cum să acţionăm, cu toată încrederea, pe teritoriul pasionant, nou şi în acelaşi timp străvechi, al minţii şi al energiei. În procesul transformării conştiinţei, cartea ei ne ajută să intrăm în contact cu energiile pe care le utilizăm, de altfel, cu toţii, pentru a ne crea propria realitate. Indiferent de calea spirituală pe care suntem angajaţi, semnele timpului ne impun să ne aplecăm cu încă şi mai multă atenţie asupra potenţialului deţinut de sistemul energiilor umane, pentru a ne susţine, întreţine şi îmbunătăţi viaţa. Întrebuinţând aceste cunoştinţe, vom contribui la înflorirea conştiinţei noastre, ceea ce va duce la o înţelegere mai deplină a activităţii umane şi a locului nostru în univers. ” – Barbara Marciniak,  autoarea cărţilor Path of Empowerment, Earth, Family of Light şi Bringers of the Dawn

“Dispuneţi de toate instrumentele necesare. Corpul şi mintea voastră sunt echipate cu tot ce aveţi nevoie. Energia care vă menţine corpul în forma actuală, este accesibilă. Ştiţi cum poate fi accesată, numai că aţi uitat acest lucru. Activările energetice din această carte vă pot împrospăta memoria. Nu v-aţi născut cu un manual de utilizare despre cum să faceţi uz de corpul vostru energetic şi nimeni nu vă poate oferi unul. Tot ce puteţi face, este să vă reamintiţi cum să-l folosiţi, exersând efectiv acest lucru. “ – Synthia Andrews, ND

Mai jos găsiţi cuprinsul cărţii:

Cuvânt înainte
Introducere
Modul de utilizare a cărţii

Partea I: Transformarea şi arta deplasării energiei

Capitolul 1: Terenul de acţiune
Capitolul 2: Instrumentele
Capitolul 3: Tipare de lumină
Capitolul 4: Soluţionarea problemelor

Partea a II-a: Oceanul forţei vitale

Capitolul 5: Extinderea conştiinţei
Capitolul 6: Înţelegerea energiei subtile
Capitolul 7: Sistemele energetice umane
Capitolul 8: Pământul şi forţa vitală celestă
Capitolul 9: Descifrarea limbajului energiei

Partea a III-a: Consolidarea puterii propriei vieţi

Capitolul 10: Dezvoltarea puterii personale: împământarea, centrarea, prezenţa şi stabilirea barierelor energetice
Capitolul 11: Perceperea energiei subtile
Capitolul 12: Folosirea energiei de protecţie
Capitolul 13: Purificarea spaţiului
Capitolul 14: În armonie cu planeta vie
Capitolul 15: Atitudinea în faţa provocărilor şi eliminarea limitărilor
Capitolul 16: Relaţii dinamice
Capitolul 17: Crearea şi manifestarea viziunii personale
Capitolul 18: Dezvoltarea intuiţiei şi a percepţiei extrasenzoriale
Capitolul 19: Vindecarea: Reconectare şi Remediere
Capitolul 20: Asimilarea conştiinţei în permanentă schimbare

Încheiere: închiderea cercului

Anexe
Anexa A: Provenienţa meditaţiilor
Anexa B: Resurse
Note
Despre autoare

În continuare puteţi citi câteva fragmente din cartea Calea energiei:

Introducere

“Ştiţi deja că în spatele întâmplărilor, evenimentelor şi al stărilor de fapt din viaţa voastră, se află energia. Dacă nu aţi fi aflat acest lucru, nu aţi mai citi cartea de faţă. Pentru a vă schimba viaţa, trebuie mai întâi să modificaţi tiparele de energie care ţin fixate condiţiile actuale. S-ar putea să aveţi impresia că ştiţi cum se face acest lucru dar că, din motive necunoscute, nu reuşiţi să vă amintiţi paşii necesari. Cartea de faţă este instrumentul care vă va ajuta să vă reamintiţi.

Lumea în care trăim este alcătuită din mult mai mult decât din ceea ce vedem, simţim şi auzim cu cele cinci simţuri ale noastre; ea cuprinde un ocean de energie din care iau naştere circumstanţele şi evenimentele vieţii. În momentul de faţă, este în curs de desfăşurare o schimbare a paradigmei: are loc conştientizarea faptului că energia subtilă este substanţa care alcătuieşte realitatea şi care constituie vehiculul conştienţei. Trupul vostru este special conceput pentru a naviga prin acest ocean al forţei vitale, iar voi dispuneţi de tot ce aveţi nevoie pentru a vă avânta în el şi a vă schimba viaţa.

Chiar în acest moment, simţurile voastre interioare vibrează pe măsură ce tot mai mulţi oameni devin conştienţi de energia primordială a vieţii. Mulţi dintre ei experimentează niveluri ale conştiinţei care, înainte, le erau accesibile doar iniţiaţilor. Poate că şi voi trăiţi experienţe pe care nu le-aţi mai avut până acum şi pe care nu le înţelegeţi pe deplin. Simţiţi, cumva, energia deplasându-se prin corp? Ştiţi instinctiv cine este la capătul celălalt al firului când sună telefonul? Vă gândiţi la anumite persoane, iar acestea vă ies în cale pe neaşteptate? Vedeţi lumini pe cer şi aure în jurul oamenilor?

Cartea de faţă îşi propune să vă sprijine în înţelegerea, dezvoltarea şi utilizarea energiei pe care o conştientizaţi, pentru descoperirea de soluţii inedite la probleme personale şi globale. În ultimă instanţă, această schimbare reprezintă trezirea la o legătură mai profundă cu esenţa voastră spirituală. Această carte nu este, însă, nicidecum o încercare de definire a acestei legături; îi revine fiecăruia sarcina de a decide asupra sursei şi legăturii sale spirituale. Conţinutul cărţii poate fi adaptat la diferite sisteme de convingeri şi fiecare sugestie sau exerciţiu din cuprinsul său au fost mai întâi verificate personal şi şi-au dovedit eficienţa. Prin conştientizare, puteţi străbate universul energiei subtile, vă puteţi extinde conştienţa şi puteţi genera în mod creator evenimentele din viaţa voastră.

…………………….

Energia şi materia se exprimă de-a lungul unui continuum electromagnetic.
Nivelul inferior al spectrului vibrează mai lent decât nivelul superior. Vibraţiile mai joase îmbracă o expresie mai materială.

Energia şi materia fac permanent schimb între ele.
Influenţarea uneia dintre ele are efect asupra celeilalte. Puteţi acţiona asupra oricăruia din capetele spectrului: fie asupra celui fizic, fie asupra celui energetic.

Tot ce există în lumea fizică are un tipar energetic, inclusiv corpul uman.
Tiparul uman este creat încă înainte de naştere şi are înregistrat în el karma personală şi modelul originar al sănătăţii perfecte şi al desăvârşirii. El mai conţine instrucţiuni în vederea atingerii scopului, urmării căii şi despre planul de viaţă în general. Acest tipar este accesibil prin procesul de conştientizare.

Tiparul energetic este denumit „aură”.
Acest tipar se manifestă ca o lumină radiantă în jurul corpului şi se numeşte aură. Rolul său este acela de a structura şi de a însufleţi o formă fizică. Tot ce există are o aură: oamenii, animalele, plantele, pietrele, planeta Pământ. Puteţi accesa informaţiile conţinute în aură pentru a face să se manifeste starea de sănătate, evoluţia spirituală, conştientizarea şi expansiunea; toate acestea permiţându-vă să trăiţi o viaţă mai autentică.

Între mintea, corpul, sufletul şi aura voastră se poartă un dialog.
În aură se păstrează înregistrat trecutul personal şi direcţia în care se îndreaptă viitorul vostru. Tot ce gândiţi, simţiţi şi experimentaţi este păstrat în aură şi influenţează modul de manifestare a tiparului original. Interacţiunea dintre tiparul original şi experienţa personală reprezintă marja voastră de dezvoltare.

Energia implicată se numeşte energie vitală sau forţă vitală.
În toate culturile se regăseşte un concept care o defineşte, şi acestea au denumit energia: prana, chi, ki, pneuma, mana, ruan sau orgon.

Principalele aspecte, calităţi şi funcţii ale energiei vitale sunt următoarele:
• Este principiul organizator din spatele materiei.
• Este coezivă, ţinând materia fixată într-o formă.
• Este unificatoare; este reţeaua interconectoare a vieţii.
• Este cea care hrăneşte, alimentează şi susţine.
• Conţine informaţie codificată, pe care o reţine şi o transmite.
• Este vehiculul conştientei.

Energia se răspândeşte în materie prin canale ordonate.
Energia vitală circulă pe Pământ prin canale de energie denumite linii Ley. Circulă prin corp prin canale denumite meridiane energetice. Informaţia este codificată şi este conţinută de energia care circulă prin aceste canale. Se poate interacţiona cu liniile Ley şi cu meridianele energetice în vederea îmbunătăţirii echilibrului şi armoniei interioare sau a stării de sănătate.

Centrii de energie îşi fac apariţia la intersecţia traiectoriei canalelor energetice.
Centrii de energie sunt zone cu înaltă vibraţie sau frecvenţă. În cazul Pământului, aceşti centri se numesc vortexuri sau locuri sacre. În cazul corpului uman, se numesc chakre. Chakrele şi locurile sacre colectează şi amplifică energia. Centrii de energie pot, de asemenea, să modifice frecvenţa energiei.

Mişcarea este o caracteristică a energiei.
Energia în mişcare alimentează şi întreţine viaţa. Energia stagnantă poate cauza îmbolnăviri, tulburări emoţionale, durere, lipsă de motivaţie, deziluzie, teamă şi numeroase alte suferinţe. Stagnarea energiei terestre duce la apariţia unui mediu nociv.”

Editura: Cartea Daath
Dimensiuni: 15×23 cm
Număr pagini: 494
Data apariţiei: februarie 2014

Cartea se poate achiziţiona de pe site-ul Editurii Cartea Daath, accesând acest link

Preţ: 55 RON

Sursa: http://www.edituracarteadaath.ro, http://www.eusunt.ro

Alte postări în categoria Vindecare spirituală:
Doctorul cuantic – Amit Goswami
Secretele energiei – Alla Svirinskaya
Despre cancer – Lise Bourbeau

3 gânduri despre „Calea energiei – Synthia Andrews

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.