Doctorul cuantic – Amit Goswami

doctorul-cuantic_micaCu puţin timp în urmă a fost reeditată cartea Doctorul cuantic. Ghidul unui fizician pentru sănătate şi vindecare, publicată la Editura Orfeu 2000 pentru prima dată în anul 2008.

Această carte oferă o nouă şi curajoasă interpretare a metodelor medicinei alternative – homeopatia, medicina chineză şi acupunctura, precum şi Ayurveda – dar şi ale medicinei convenţionale, din perspectiva fizicii cuantice.

Pentru Amit Goswami, specialist în fizica cuantică, medicina este un domeniu propice pentru aplicarea noii paradigme a ştiinţei bazate pe întâietatea conştiinţei. Aceasta nouă ştiinţă are capacitatea extraordinară de a integra ştiinţa convenţională, spiritualitatea şi vindecarea. Dacă există vreun domeniu care să necesite integrare, afirmă Goswami, acela este medicina şi vindecarea.

Cartea de faţă demonstrează că aceste modele aparent diferite pot fi integrate într-un sistem nou, complex, bazat pe noua „ştiinţă în interiorul conştiinţei”.

La baza tuturor bolilor şi a leacurilor stă conştiinţa, afirmă Goswami. Doctorul cuantic le oferă medicilor şi pacienţilor o modalitate cu totul nouă de a aplica medicina, cu şanse mult mai mari de vindecare. Goswami o numeşte Medicină Integrativă şi afirmă: „Aceasta este o abordare foarte nouă, ce poate servi drept bază legitimă pentru o schimbare de paradigmă în medicină.”

Amit Goswami este profesor şi membru al Institutului de Fizică Teoretică al Universităţii din Oregon şi autor a numeroase lucrări. Cercetările sale s-au axat pe cosmologia cuantică, teoria măsurătorilor cuantice şi aplicaţii ale mecanicii cuantice în problemele minte-corp. Goswami a devenit bine-cunoscut în toată lumea ca unul din oamenii de ştiinţă intervievaţi în filmul „What the Bleep do we Know”. De asemenea Goswami apare în filmul documentar despre Dalai Lama intitulat „Renaşterea lui Dalai Lama”.

Mai jos găsiţi un cuprins detaliat al acestei cărţi:

Partea întâi. Cine este doctorul cuantic

   1. Nu vă temeţi, doctorul cuantic este aici
Definiţii
Principiile diferite care stau la baza practicilor medicale convenţionale şi alternative
   2. Povestea mea: cum a ajuns un expert în fizica cuantică să se preocupe de sănătate şi vindecare
Obstacole conceptuale
Planul cărţii
   3. Integrarea principiilor
Redescoperirea principiilor
Ce poate face doar corpul vital, nu şi corpul fizic?
   4. Niveluri ale bolii şi niveluri ale vindecării
Argument împotriva dualismului
Boala şi starea de rău
Cum se produc reprezentările
Nivelurile bolii şi ale vindecării
Este Medicina Integrală o ştiinţă?
   5. Noua gândire paradigmatică a câtorva medici contemporani
Neajunsurile gândirii bazate pe fizica clasică
Gândirea cuantică în medicină
   6. Mai multe despre fizica cuantică şi contribuţia acesteia în domeniul medicinei
Cauzalitatea descendentă
Discontinuitatea
Nonlocalitatea
Importanţa cauzalităţii descendente
Caracterul nonlocal al conştiinţei
Nonlocalitatea cuantică şi vindecarea de la distanţă
„Ierarhie încurcată”: apariţia simultană dependentă a subiectului şi obiectului
Distincţia dintre conştient şi inconştient
Procesarea inconştientă şi creativitatea
Măsurare, memorie şi condiţionare
Contribuţii cuantice aduse medicinei
   7. Locul medicinei alopate în Medicina Integrală
Situaţiile medicale de urgenţă
Corespondenţa dintre paradigma veche şi paradigma nouă
Medicină alternativă sau complementară?
Alte întrebuinţări ale medicinei alopate
Ascensiunea şi decăderea medicinei alopate
Biologia în interiorul conştiinţei
Pe scurt

Partea a doua. Medicina corpului vital

   8. Corpul vital
Corpul vital şi paralelismul psihofizic
Argumente care susţin natura cuantică a corpului vital
Poate fi măsurată energia vitală cu instrumente fizice?
Ce tip de organism aveţi?
   9. Ayurveda şi armonizarea dezechilibrelor energiei vitale
Ayurveda şi corpul vital
De ce trei tipuri de dosha?
De unde provine prakriti?
Dosha şi poziţionarea organelor
Caracteristicile unei persoane în funcţie de cele trei dosha
Dezechilibrele dosha
Legătura dintre dosha şi anotimpuri
Dezechilibrul vata şi corectarea acestuia
Dezechilibrul pitta şi corectarea acestuia
Dezechilibrul kapha şi corectarea acestuia
Panchakarma şi leacurile pe bază de plante, pentru care prezenţa medicului este necesară!
Pe scurt
   10. Dezechilibrele energiei vitale şi corectarea acestora în medicina tradiţională chineză
Reprezentarea organelor în sistemul chinez
Boala şi vindecarea
Principiile acupuncturii
Există vreo posibilitate de a integra Ayurveda şi medicina tradiţională chineză?
Un rezumat al celor mai importante idei în medicina tradiţională chineză
   11. Medicina chakrelor
Ce sunt chakrele?
Ştiinţa chakrelor
Medicina chakrelor
Ce trebuie reţinut din acest capitol
   12. Putem vorbi de homeopatie?
Problema individualităţii
Legea vindecării stabilită de Hering
Homeopatia clasică versus homeopatia modernă
Concluzii

Partea a treia. Medicina minte-corp

   13. Minte cuantică, înţeles şi medicină
Creativitatea cuantică
Înţeles şi medicină
   14. Mintea ca „distrugător”
Cum poate fi mintea „distrugător”
Psihoneuroimunologia
Molecule de emoţie
Comportament sau mai mult decât atât?
Guna mentale şi dosha fizice create de minte
Reacţia la emoţii
Reprimarea sentimentelor
Personalitatea predispusă la îmbolnăvire
Mentalizarea inutilă a sentimentelor poate dăuna sănătăţii
Recapitulare
Importanţa înţelesului
Pe scurt
   15. Explicarea din perspectivă cuantică a tehnicilor medicinei minte-corp
Hipnoza şi biofeedback-ul
Eliberarea memoriei
Psihologia chakrelor
Meditaţia
Yoga
Ştiinţa Creştină şi vindecarea prin credinţă

Partea a patra. Inteligenţa supramentală

   16. Vindecarea cuantică
Saltul cuantic al lui Chopra
Dossey – noţiunea de nonlocalitate în procesul vindecării
Creativitatea: cauzalitatea descendentă în procesul vindecării
„Ierarhie încurcată”
   17. Îmbolnăvirea şi vindecarea – două căi de acces la inteligenţa supramentală
Boala ca prilej de autocunoaştere
Îmbolnăvirea corpului vital şi vindecarea cuantică
Creativitatea corpului vital-fizic pentru o persoană sănătoasă
Sănătate pozitivă
O perspectivă sănătoasă asupra morţii
Vindecarea ca mijloc de redobândire a integrităţii
Strategii pentru dobândirea sănătăţii pozitive
Vindecarea miraculoasă: creativitate la nivel fizic?
   18. Ghidul pentru sănătate şi vindecare al unui specialist în fizică cuantică
Epilog. Trupul nemuritor – mit sau ştiinţă
Încotro se îndreaptă evoluţia umană?
Ce înseamnă realizarea unei hărţi a supramentalului?
Care este legătura dintre evoluţie şi nemurire?
Se va petrece această evoluţie în viitorul apropiat?

Bibliografie
Index

Iată şi un scurt paragaf din această carte:

Meditaţia

„La următorul nivel de subtilitate, dacă nu suntem materialişti rigizi, putem analiza cauzele comportamentului nostru drept sursă a îmbolnăvirii. La acest nivel, suntem pregătiţi să abordăm cauzele comportamentului nostru, şi anume dosha minte-creier: intelectualism excesiv şi hiperactivitate excesivă.

Cum putem corecta intelectualismul excesiv? Intelectualismul ne îndepărtează de trup, de manifestarea sentimentelor. În schimb, sentimentele devin o povară, ceva de care ne este ruşine şi nu dorim decât să le suprimăm cu orice preţ. Remediul este, bineînţeles, satisfacerea unor nevoi ale trupului. Exerciţiile fizice sunt eficiente, masajul este eficient, îmbrăţişarea celor de lângă noi ajută, de asemenea.

Îmbrăţişarea celor de lângă noi dă rezultate. Cu mulţi ani în urmă, eram un raţional. În anii ’80, pe când practicam intens exerciţii spirituale, dosha minte-creier a intelectualismului, deşi nu devenise încă o problemă de sănătate, îmi afecta capacitatea de deschidere spirituală. Îmi amintesc că am participat la un seminar, iar coordonatorul acestuia (medicul Richard Moss) mi-a prescris „contact fizic”, administrat sub forma îmbrăţişării colegilor mei de seminar. A funcţionat.

O tehnică complementară este meditaţia ce are drept scop conştientizarea sentimentelor, pentru a evita suprimarea acestora, ca rezultat al unei atitudini defensive sau strict raţionale. Raţionalii deţin o bună capacitate de concentrare. De aceea, meditaţia pe bază de concentrare (repetarea în gând a unei mantre, de exemplu) nu necesită un efort pentru aceştia. Pentru a-şi conştientiza propriul tip de dosha minte-creier, raţionalii trebuie să practice, în plus, observarea relaxată – conştientizarea obiectivă a tuturor fenomenelor ce se petrec în jur, aşa cum procedează un jurat, de pildă, cu probele de judecată.

Cum putem corecta hiperactivitatea excesivă? Obiectivul principal, în acest caz, este adoptarea unui ritm mai lent. Ce rezultate are „un ritm mai lent”?

Faceţi un experiment. Luaţi o pauză de cafea chiar acum, când citiţi această carte. Nu vă grăbiţi, cartea nu pleacă nicăieri. Faceţi cafeaua (sau ceaiul) ca pe un ritual, acordând atenţie fiecărei etape. Când cafeua este gata, luaţi ceaşca şi aşezaţi-vă. Ridicaţi uşor ceaşca la gură şi luaţi o înghiţitură. Observaţi reacţia pe care o aveţi. „Ahhh….” Vă simţiţi relaxat; vă simţiţi fericit.

Este simplu să anihilăm, folosindu-ne de raţiune, sentimentul fericirii, identificându-l cu plăcerea pe care ne-o oferă cafeaua. Însă dacă observăm cu atenţie, nu cafeaua însăşi este sursa fericirii, ci extinderea temporară a conştiinţei. Adoptarea unui ritm mai lent este, în primul rând, o modalitate de extindere a conştiinţei, ce generează fericire.

Înţelegeţi acum ce pierdeţi, fiind un hiperactiv – fericirea. Cu cât faceţi mai mult loc hiperactivităţii, cu atât mai mult veţi duce lipsa fericirii. La început, apare insomnia. Somnul înseamnă fericire, deoarece conştiinţa este neîntreruptă.”

Editura: Orfeu 2000
Dimensiuni: 16,5×23,5 cm
Număr pagini: 298
Data apariţiei: 2008, republicare februarie 2014

Preţ: 39 RON

Cartea se poate achiziţiona de pe site-ul Editurii Orfeu 2000, cu reducere, la preţul de 35 RON, accesând acest link

De acelaşi autor, tot la Editura Orfeu 2000 a mai fost publicată cartea Universul conştient de sine. Conştiinţa creează lumea materială (link).

În această carte stimulantă şi actuală, Amit Goswami, Ph.D., aruncă în aer convingerea împărtăşită de ştiinţa occidentală, conform căreia materia este „elementul” fundamental al creaţiei, propunând, în schimb, ideea că adevăratul fundament al tot ceea ce noi cunoaştem şi percepem este conştiinţa.

Modul în care Goswami explică fizica cuantică pentru cititorii laici, considerat un model de claritate, pregăteşte calea pentru o călătorie a descoperirii prin tărâmul comun al ştiinţei şi al religiei, al naturii comune a minţii şi a trupului, precum şi al relaţiei pe care noi o avem cu întreaga creaţie.

Sursa: http://www.orfeu2000ki.ro, http://www.eusunt.ro

Alte postări în categoria Vindecare spirituală:
Medicina virtuală – Keith Scott-Mumby
Vindecarea cu ajutorul minţii – Lissa Rankin
Teorii despre sistemul chakrelor – Hiroshi Motoyama

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.