Limbajul viselor – Wilhelm Stekel

limbajul-viselor_micaUn subiect de larg interes, şi anume simbolismul viselor, este abordat de către psihologul Wilhelm Stekel în cartea sa intitulată Limbajul viselor, recent publicată de Editura Trei în cadrul colecţiei Psihologia pentru toţi.

Scrisă clar şi bogată în exemple, cartea descifrează legăturile dintre scenele onirice, aparent lipsite de logică, şi cele mai intime dintre gândurile, dorinţele şi emoţiile noastre. Plecând de la relatările pacienţilor săi, Stekel descrie mecansimele psihice prin care trăirile refulate sunt condensate şi deplasate, clivate şi resimbolizate în scenarii care ascund pasiuni şi temeri de o forţă nebănuită. Deşi include o mulţime de simboluri onirice, de la trabuc, şarpe şi telefon până la înmormântare şi căderea în prăpastie, cartea de faţă nu oferă „chei” unice pentru „tălmăcirea” limbajului viselor. Din contră, demonstrează cât de nuanţată şi de diferenţiată trebuie să fie interpretarea psihanalistului, care are nevoie nu doar de răbdare, atenţie şi detaşare afectivă, dar şi de o solidă cultură generală.

Scris la un deceniu după Interpretarea viselor a lui Freud, prezentul volum a fost apreciat de către Jung ca o bine-venită „aplicaţie clinică sistematică a psihanalizei lui Freud”.

“Medicii, juriştii, specialiştii în sănătate publică, educatorii şi psihologii vor găsi în acest volum, fără îndoială, o anumită doză de inspiraţie, iar orizontul lor mental se va lărgi. Este timpul să dedicăm mai multă atenţie aspectelor ce aparţin vieţii noastre onirice. Acest domeniu ne oferă oportunitatea de a dobândi o înţelegere asupra celor mai profunde zone ale sufletului uman, permiţându-ne astfel să pătrundem adevăratul caracter al naturii umane.” – Stekel

“Scrierile lui Stekel conţin cea mai bogată colecţie de dezlegări de simboluri, care în parte pot fi considerate ingenioase şi s-au dovedit corecte după verificare… Din lucrările lui Stekel şi ale altora, am învăţat să apreciez mai corect anvergura şi importanţa simbolisticii în vis.” – Freud

Wilhelm Stekel, medic şi psiholog austriac, este unul dintre cei mai importanţi colaboratori ai lui Freud din perioada de început a psihanalizei. Dintre numeroasele sale cărţi, Editura Trei a publicat Psihologia eroticii feminine, Recomandări psihanalitice pentru mame, Psihologia eroticii masculine şi Profunzimile sufletului

Mai jos găsiţi cuprinsul detaliat al cărţii:

Prefaţă

I. Semnificaţia simbolismului:   
Ce este un simbol?
Visul despre femeia ucisă
Specia umană bolnavă de iubire
Visul tatălui gelos
Vis şi mit

II. Analiza unui vis simplu (visul cu telefonul)
Balada sărmanului arici
Părerea doamnei A. despre actul de a telefona

III. Aspecte superficiale ale interpretării viselor
Luna şi Pământul
Visul cu Sfatul Popular
Reprezentarea vieţii neînfrânate

IV. Simbolismul copacului ce se scufundă
Reprezentarea gliei-mamă
Teama de sine

V. Deformarea onirică (1)
Vise în care suntem urmăriţi
Visul politic în care apare Bismarck
Vila cea minunată
Visul în care apare cofetarul
Sensul contrar al cuvintelor străvechi
Psihologia tipologiei lui Don Juan
Livretul de economii şi iubirea
Gândurile malefice din copilărie
Gimnastul cel iscusit
Bărbatul brunet, un simbol al morţii

VI. Deformarea onirică (2)
Deplasarea de sus în jos şi din faţă în spate
Când politeţea maschează dispreţul
Un vis ce trebuie interpretat în sens invers
Cea de-a doua echivalentă simbolică
Simbolizarea iubirii dispreţuitoare
De ce strigă copilul „Papa!”
Un vis biografic

VII. Deformarea onirică (3)
Deplasare şi condensare
Servitorul cel curajos
Pulsiunile criminale (antisociale)

VIII. Clivajul personalităţii în vis
Visul unui judecător: vila şi închisoarea
Visul cu muzeul

IX. Transformări şi bisexualitate  
Semnificaţia celor cinci degete
Un vis vechi într-o nouă lumină
Simboluri ale bisexualitătii
Toate visele sunt bisexuale
Căutarea laturii masculine a femeilor

X. Simbolismul dreptei şi al stângii în vise
Verişoara ca substitut al incestului
Tatăl trebuie să plece
Simbolismul spiralei
Visul cu gestul diplomat

XI. Visele unui om nehotărât
Visul cu bomboane
Visul în care apar cărţi furate
O altă versiune

XII. Simbolismul vieţii şi al morţii
Visul cu sabia lungă
Masturbarea ca bagaj de mână
Ideea matricidului
Sângele ca lichid seminal

XIII. Discuţiile din vise
Simbolismul conversaţiei
Simbolismul culorilor în cazul domnului S.

XIV. Reprezentarea emoţiilor în vis
Visul despre „pregătire”
Visul unui cleric
Originile fetişizării picioarelor
Triumful asupra tatălui
Idei şi imagini obsesionale în vise
Originile infantile ale fobiei de atingere
De ce „se miră” visătorul

În continuare puteţi citi câteva fragmente din carte:

„Dar ce putem spune despre caracterul visului? Este o dorinţă sau un avertisment, dacă ţinem seama de forţa (pulsiunea sau inhibiţia) care îl domină? Visul caută soluţia unor probleme irezolvabile. Este o îmbinare a trecutului cu prezentul şi o prefigurare a viitorului. Domeniul său este inepuizabil şi nu poate fi încastrat între limitele înguste ale unei formule. De fapt, visul este inepuizabil, precum e şi enigma pe care o reprezintă omul, şi totuşi la fel de transparent cum este omul, cu condiţia să nu pornim cu niciun fel de idei preconcepute. Gândurile unei persoane aflate în stare de veghe pot fi reduse la o formulă unică? Gândim doar în termenii împlinirii dorinţelor? Această întrebare devine superfluă dacă luăm în considerare fie şi numai elementul cugetului moral. Visul este fluxul vieţii noastre mentale în curgerea sa ce vine din profunzimi neexplorate, trecând prin filtrul conştiinţei şi ajungând până la nivelul conştientizării.

De fiecare dată când adormim, murim la sfârşitul zilei respective. Fiecare trezire este o renaştere. Gândul morţii ni se înfăţişează în vis prin imagini ciudate. Deşi uităm de realitatea morţii pe durata zilei, deşi freamătul vieţii cotidiene poate acoperi vocea conştiinţei morale, visul ne readuce în minte eternul memento morii Fiecare dintre noi aude vocea dojenitoare: „E ora 12 fără un sfert!” Şi o auzim atunci când dorinţele ne prind în mrejele lor — auzim cântecul de lebădă atunci când suntem cuprinşi de cele mai uşuratice pofte. Şi, astfel, murim de mai multe ori şi trebuie să dăm socoteală în mod decisiv iar şi iar — astfel, ne examinăm trecutul în mod critic, evaluându-l, cuprinşi de temeri şi regrete, în fiecare noapte, multitudinea de gânduri pe care le avem trece printr-un purgatoriu purificator. În interiorul nostru sunt şi paradisul, şi iadul — înlăuntrul nostru se află şi judecătorul, şi acuzatul. E ca şi când idealul pe care l-am proiectat spre infinit găseşte din nou drumul de întoarcere spre noi în timpul nopţii, ca şi când am încerca în fiecare noapte să învingem încă o dată demonii care ne îmboldesc să ne satisfacem plăcere după plăcere şi care ne umplu inimile candide de invidie şi sentimente răzbunătoare, de interese…

…………………………

SIMBOLISMUL DREPTEI ŞI AL STÂNGII ÎN VISE

Adevăratul simbolism este reprezentarea întregului prin parte, nu în chip de vis sau umbră, ci ca revelaţie lucidă şi fulgurantă a incognoscibilului. – Goethe

Adeseori, constatăm că este important dacă persoana care visează se îndreaptă spre stânga sau spre dreapta în vis. Drumul care coteşte spre dreapta este întotdeauna calea cea bună; iar cel ce coteşte spre stânga duce la înfăptuirea răului. Stânga ar putea însemna incest, homosexualitate, perversiune, în timp ce dreapta înseamnă căsătorie etc. Valorile subînţelese reproduc întotdeauna propria scală a pacientului privind standardele morale. De exemplu, actul sexual cu o prostituată poate fi simbolizat prin alegerea cărării din stânga în cazul unui preot evanghelist, în timp ce, în cazul unui liber-cugetător care îşi reprimă fantasmele incestuoase, acelaşi contact ar putea fi reprezentat de drumul către dreapta. Simbolismul poziţionării este cunoscut de multă vreme. În balada în care îngerul este reprezentat stând la dreapta, iar diavolul, în stânga, Burger spune: „Ascultă povaţa îngerului şi nu te lăsa ispitit de cel rău”. „Cine coboară din pat cu stângul va avea parte de ghinion”, spune credinţa populară, referindu-se, desigur, la membrum virile înclinat în acea direcţie. Soţia legitimă stă la dreapta, stânga semnifică o liaison ilicită. Am descoperit întotdeauna că vertijul nevroticilor este îndreptat fără excepţie spre stânga şi consider că acesta este un detaliu important în cadrul diagnosticului diferenţial. Senzaţia de ameţeală îndreptată spre dreapta ridică suspiciunea unei tulburări organice. Auzim adeseori nevroticii plângându-se că se simt atraşi într-o anumită direcţie. Întrebaţi-i în care dintre ele şi vor răspunde invariabil: spre stânga. La stângaci, simbolismul dreptei şi al stângii ar putea fi inversat, după cum am avut ocazia să descopăr. Urmează să fie întreprinse cercetări ulterioare pentru a afla dacă acesta ar putea fi într-adevăr un factor ce condiţionează psihic preponderenţa utilizării mâinii stângi în sine, fiind necesar ca stângacii să se supună analizei pentru a elucida acest aspect.

…………………………….

REPREZENTAREA EMOŢIILOR ÎN VIS

Ofrandă nopţii este viaţa noastră Şi la plăcere visează orice biet om treaz. Nu te lăsa răpit de niciun vag miraj: Uşor de zis, dar câţi pot oare s-o săvârşească? – Feuchtersleben

În realitate, nu există vise lipsite de afecte. Nu ne amintim visele neînsoţite de afecte sau având doar un colorit afectiv discret. Faptul că procesul oniric începe în momentul în care închidem ochii mi se pare evident. Mai târziu, voi da câteva exemple atunci când vom discuta despre imaginile din stările hipnagogice. Visăm tot timpul atunci când dormim. Când afectul devine atât de puternic încât ne stimulează conştiinţa, ne trezim. În mod similar, ne amintim doar de visele puternic nuanţate afectiv. Doar aceste vise ne stârnesc atenţia. De fapt, atenţia este o stare afectivă, după cum a demonstrat Bleuler în mod convingător. Visul este un ansamblu de imagini care servesc afectelor noastre.

Afectele care vor ieşi la suprafaţă în mod limpede prin intermediul visului au o semnificaţie aparte, pentru că sunt exact afectele refulate.

(83) O femeie visează că soţul ei o înşală. Se repede la el cu un cuţit. Îi aruncă injurii şi cuvinte urâte.

În vis, femeia dă frâu liber unui imens sentiment de ură. Când se trezeşte, e fericită că „n-a fost decât un vis”. Dar visul ne dezvăluie faptul că este neîncrezătoare şi că-şi urăşte soţul. Mai mult, încă. Ea caută o justificare pentru această ură. Această femeie i-a spus odată soţului ei: „Dacă aş afla vreodată că nu-mi eşti credincios, m-aş răzbuna imediat”. Visul reprezintă o justificare a urii ei şi îi acordă o scuză să-şi poată urma imboldurile sexuale.

Astfel, ori de câte ori un afect se face simţit în mod evident, ne permite de fiecare dată să pătrundem adânc viaţa psihică a cuiva.

Dar şi afectele sunt înşelătoare. Şi afectele pot fi transformate; substituirea joacă un rol semnificativ: respect în locul dispreţului, supraevaluare în locul subestimării, iubire în locul urii. Profit de această ocazie pentru a evidenţia faptul că visele trebuie să fie simplu de citit chiar şi fără transformare. Cele două tendinţe emoţionale coexistă. Nevroticul — asemenea oricărei fiinţe umane — este impresionat de contrarii. Toate simptomele, toate manifestările cogniţiilor şi emoţiilor umane sunt bipolare. Ura şi iubirea, respectul şi dispreţul, încrederea şi îndoiala merg mână în mână. Orice afect poate apărea fie sub formă pozitivă, fie negativă — fie cu semnul plus, fie cu semnul minus.”

Editura: Trei
Dimensiuni: 13×20 cm
Număr pagini: 232
Data apariţiei: ianuarie 2014

Preţ: 29 RON

Cartea se poate achiziţiona de pe site-ul Editurii Trei, la preţul de 27,55 lei (5% reducere), accesând acest link

Preţul de pe site se poate modifica ulterior.

Sursa: http://www.edituratrei.ro, http://divin.ro

Pentru cei interesaţi de subiectul interpretării şi simbolismului viselor din timpul nopţii, iată şi alte câteva cărţi în care puteţi găsi informaţii interesante:

Interpretarea jungiană a viselor de James A. Hall (Editura Herald) – link

Lucrul cu visele în terapia analitică înseamnă capacitatea de a lucra cu structura simbolică prezentă în crearea visului, în imageria acestuia, în personajele care fac sau nu fac parte din experienţa curentă a celui care a visat, în acţiunile sau conţinuturile dialogurilor şi, nu în ultimă instanţă, în felul cum sunt trăite, resimţite emoţional visele. Faptul că sunt profund individuale, ne atrage atenţia asupra necesităţii de a explora experienţa şi asociaţiile celui care visează, dar şi simbolistica prezentă în modul cum psihicul uman s-a proiectat în basme, legende şi mitologie, imageria alchimică etc. Fiecare imagine sau simbol trebuie cercetate ca având înţeles pentru cel care a visat-o, „circumambuland” imageria până când i se descifrează pe cât de clar posibil înţelesul specific; abia atunci te poţi situa în poziţia de a înţelege ce înseamnă visul…

Magia viselor. Dicţionar de mituri şi simboluri onirice de Francesco Monte (Editura Paralela 45) – link

Visele reprezintă expresia părţii celei mai intime şi mai ascunse a personalităţii umane. Prin urmare, interpretarea lor ne poate ajuta să ne cunoaştem mai bine şi, adesea, să găsim soluţii pentru nişte conflicte interioare grave. Orice om visează, în medie, o durată de timp echivalentă cu o doisprezecime din propria existenţă, dar ne amintim doar o mică parte dintre aceste vise. Cu toate acestea, se poate spune că ne petrecem câţiva ani din viaţă în „dimensiunea-vis”. De aici rezultă ideea importanţei pe care înţelegerea viselor o poate avea pentru echilibrul nostru psiho-fizic. Prin intermediul lucrării de faţă, autorul dezvăluie semnificaţia simbolurilor care apar în vise cu frecvenţa cea mai mare, ajutându-ne să facem trecerea către căile mai profunde ale inconştientului nostru şi să-i înţelegem limbajul secret.

Alte postări în categoria Astrologie, numerologie, previziuni:
Casele astrologice închise – Rodica Purniche
Călăuzire zilnică de la îngerii tăi. Cărţi oracol – Doreen Virtue
Ciclicitate, tipare şi evoluţie – Barbara Băcăuanu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.