La Ceruri şi înapoi – Mary C. Neal

la_ceruri_si_inapoiCea mai recentă carte publicată de Editura Adevăr Divin, intitulată La Ceruri şi înapoi. Relatarea extraordinară a unui medic despre moarte, ceruri, îngeri şi revenirea la viaţă, descrie experiența trăită de autoarea Mary C. Neal în timpul morții clinice.

Un accident de caiac, în timpul unei aventuri în America de Sud, a trimis o femeie la ceruri, unde ea a trăit pacea şi bucuria lui Dumnezeu, a simţit îngerii şi a revenit la viaţă.

În 1999, în regiunea Los Ríos din Chile, dr. Mary Neal, chirurg ortoped, soţie devotată şi mamă iubitoare, s-a înecat într-un accident de caiac. În timp ce cobora o cascadă, caiacul ei s-a blocat la fundul apei şi ea a fost complet acoperită. În ciuda eforturilor de salvare, Mary a rămas prea mult timp sub apă şi, drept urmare, a murit.

La Ceruri şi înapoi este povestirea remarcabilă a călătoriei sale spirituale şi descrie ce s-a întâmplat în trecerea de la viaţă la moarte, la viaţa eternă şi înapoi la viaţa pământeană. Prezentând în detaliu sentimentele ei, mediul ceresc, comunicarea cu îngerii şi tristeţea profundă când şi-a dat seama că nu-i venise vremea, Mary ne împărtăşeşte experienţa captivantă a unui miracol din zilele noastre.

Viaţa lui Mary s-a schimbat definitiv prin înţelegerea misiunii ei personale pe Pământ, prin conştientizarea lui Dumnezeu, prin relaţia apropiată cu Iisus Hristos, iar călătoria ei spirituală a fost brusc întărită de experienţa directă din ceruri. La ceruri şi înapoi vă va refamiliariza cu speranţa, cu uimirea şi cu promisiunea cerurilor, îmbogăţindu-vă credinţa şi calea proprie cu Dumnezeu.

Mary C. Neal a studiat la Facultatea de Medicină Los Angeles a Universităţii din California, a urmat rezidenţa în ortopedie la Universitatea Californiei de Sud şi a beneficiat de o bursă de specializare în chirurgie vertebrală şi spinală. A condus secţia de chirurgie vertebrală a Universităţii Californiei de Sud şi este partener fondator al Asociaţiei ortopedice din Jackson Hole.

Experienţa ei „de după viaţă” a fost prezentată în mass-media naţională, inclusiv WGN, Dr. Oz şi Fox and Friends.

A slujit ca supraveghetor bisericesc, în conducerea unor organizaţii non-profit, şi a creat Fondul Willie Neal pentru conştientizarea problemelor mediului.

Dr. Neal locuieşte cu familia în Jackson Hole, WY.

Iată și cuprinsul acestei cărți:

Mulţumiri XI
Prolog XIII
Introducere XVII
Capitolul 1 Primii ani 1
Capitolul 2 Ieşirea de sub control 7
Capitolul 3 Mexic 11
Capitolul 4 Retrezirea spirituală 15
Capitolul 5 Dumnezeu este statornic 21
Capitolul 6 O atitudine de bucurie 25
Capitolul 7 Dumnezeu strigă atunci când e nevoie 29
Capitolul 8 Ruperea legăturilor 37
Capitolul 9 Aventură în Chile 41
Capitolul 10 Moartă pe râu 47
Capitolul 11 Salvarea mea 51
Capitolul 12 Drumul înapoi acasă 57
Capitolul 13 Îngeri pe malul râului 65
Capitolul 14 Întoarcerea la Wyoming 69
Capitolul 15 Puterea rugăciunii 73
Capitolul 16 Claritatea viziunii 77
Capitolul 17 Conversaţie cu un înger 83
Capitolul 18 Secția de tratament intensiv 89
Capitolul 19 Recuperarea mea fizică 93
Capitolul 20 Bob 105
Capitolul 21 Dragul meu George 111
Capitolul 22 Inspiraţie pentru alţii 117
Capitolul 23 Dumnezeu rostogoleşte piatra 123
Capitolul 24 Willie 127
Capitolul 25 Bill 133
Capitolul 26 Chad 137
Capitolul 27 Nevoia de a scrie 139
Capitolul 28 Cea mai lungă zi din an 145
Capitolul 29 Frumosul meu fiu 149
Capitolul 30 Cealaltă latură a timpului 153
Capitolul 31 Darurile compasiunii 157
Capitolul 32 Sincronizare perfectă 163
Capitolul 33 Concluzii logice 171
Să dăm înapoi 179
Întrebări şi răspunsuri cu dr. Neal 181
Despre autoare 189

Mai jos puteți citi un scurt fragment:

“În timp ce trupul îmi era scos lent din caiac de forţa apei, aveam senzaţia că sufletul meu „se despuia” încet de corpul meu. În cele din urmă mi-am simţit corpul cum a fost eliberat din caiac şi apoi luat de curent. Aceasta a fost ultima senzaţie fizică pe care am avut-o în legătură cu corpul meu. Nu-mi amintesc cum mă loveam de fundul râului, cum m-am izbit de corpul lui Chad sau cum am fost trasă pe malul râului.  În momentul în care corpul meu a fost eliberat din caiac de forţa apei şi a fost dus la vale, am simţit un pocnet. Am simţit ca şi cum aş fi înlăturat stratul exterior, greu, eliberându-mi sufletul.

M-am înălţat şi am ieşit din râu, iar când sufletul meu a ieşit la suprafaţa apei, am întâlnit un grup de cincisprezece până la douăzeci de suflete (spirite omeneşti trimise de Dumnezeu) care m-au primit cu cea mai copleşitoare bucurie pe care am trăit-o şi mi-o puteam imagina vreodată. Era o bucurie la cel mai pur nivel al inimii. Era un fel de comitet de primire sau un nor mare de martori, aşa cum este descris în Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei (12:1): „Astfel că şi noi, având împrejuru-ne atâta nor de martori, să lepădăm tot ceea ce îngreuiază şi tot păcatul ce cu uşurinţă ne împresoară şi cu stăruinţă să alergăm la întrecerea ce ne stă înainte.” Acest comitet de primire părea să mă ovaţioneze din ce în ce mai tare pe măsură ce mă apropiam de „linia de sosire”.

Deşi nu puteam să identific fiecare fiinţă spirituală pe nume (de exemplu, Paul, răposatul meu bunic, doamna Sivits, bătrâna mea dădacă, Steven, vecinul meu, sau alte persoane), le cunoşteam bine pe fiecare, ştiam că sunt trimise de Dumnezeu şi le ştiam de o veşnicie. Eram şi eu printre ele şi ştiam că au fost trimise pentru a mă călăuzi prin timpul şi spaţiul care desparte lumea noastră de lumea lui Dumnezeu. De asemenea, înţelegeam dincolo de cuvinte că fuseseră trimise nu doar să mă întâmpine şi să mă călăuzească, ci să mă şi protejeze în timpul călătoriei mele.

Acele fiinţe aveau contur, dar nu aveau limite foarte clare aşa cum au corpurile fizice de pe Pământ. Aveau contururi neclare, pentru că fiecare fiinţă spirituală era orbitoare şi radiantă.  Prezenţa lor îmi cuprinsese toate simţurile, ca şi cum puteam să le văd, să le aud, să le simt, să le miros şi să le gust în acelaşi timp. Strălucirea lor era atât orbitoare, cât şi revigorantă.  Nu vorbeam efectiv, însă comunicam cu uşurinţă într-o formă foarte pură. Ne transmiteam simultan gândurile şi emoţiile şi ne înţelegeam perfect unii cu alţii, deşi nu foloseam limbajul.

Cuvântul lui Dumnezeu nu este desigur limitat la o singură limbă şi am dobândit o nouă înţelegere a descrierii biblice despre Pogorârea Sfântului Duh. În consemnarea din Faptele Sfinţilor Apostoli (2:5-11), putem citi: „Şi locuiau în Ierusalim iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Şi când s-a făcut vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei grăind în limba sa. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau, zicând: «Iată, nu sunt oare galileeni toţi aceştia care vorbesc? Şi cum de auzim noi, fiecare, limba noastră în care ne-am născut?»” Acum am înţeles pe deplin cum se putea aşa ceva. Dumnezeu nu are nevoie de limbaj verbal pentru comunicare.

Sosirea mea a fost sărbătorită cu multă bucurie şi aveam o senzaţie de iubire absolută în timp ce acele fiinţe spirituale şi eu ne îmbrăţişam, dansam şi ne salutam. Intensitatea, profunzimea şi puritatea acestor sentimente şi senzaţiile erau mult mai mari decât aş putea descrie vreodată sau decât aş fi putut resimţi pe Pământ.

Să nu mă înţelegeţi greşit… am fost foarte binecuvântată în viaţa mea şi am resimţit multă bucurie şi multă iubire aici pe Pământ. Îmi iubesc soţul şi pe fiecare dintre copiii mei din tot sufletul, iar iubirea este reciprocă. Doar că lumea lui Dumnezeu este mult mai plină de culoare şi mai intensă. Era ca şi cum aş fi resimţit o explozie de iubire şi de bucurie în esenţa lor absolută, pură. Singurul lucru de pe Pământ cu care pot compara această diferenţă este televiziunea; comparaţi imaginile de pe vechile ecrane cu tub catodic cu imaginile de pe noile televizoare cu înaltă definiţie; imaginile HD sunt înfiorător de limpezi în relativa lor strălucire şi claritate.

Oricum, îmi este imposibil să descriu cât mai exact ceea ce am văzut şi am simţit. Când încerc să-mi reamintesc experienţele, acum, descrierea mi se pare foarte palidă. Mă simt de parcă aş încerca să descriu o experienţă tridimensională trăind într-o lume bidimensională. Cuvintele, descrierile şi conceptele potrivite nici măcar nu există în limbajul nostru obişnuit. Ulterior am citit relatările altor oameni despre experienţele lor în apropierea morţii şi descrierile lumilor cereşti şi am putut să văd în descrierile şi vocabularul lor aceleaşi limitări pe care le văd în descrierea şi vocabularul meu.

În relatarea lui Ned Dougherty despre experienţa în apropierea morţii din cartea sa Cale rapidă către ceruri (Fast Lane to Heaven), el scrie: „Deodată, am fost cuprins de o lumină aurie strălucitoare. Lumina era mai strălucitoare decât lumina soarelui, de multe ori mai puternică şi mai radiantă decât soarele. Totuşi, nu eram orbit şi nici ars de ea. În schimb, lumina era o sursă de energie care îmi cuprindea fiinţa.” Descrierea lui, la fel ca a mea, poate părea probabil lipsită de sens cuiva care nu a avut parte de o astfel de experienţă, dar este într-adevăr foarte exactă.

Chiar şi scriitorii unor cărţi din Biblie au descris cu dificultate întâlnirile lor cu îngerii lui Dumnezeu. Apostolul Matei descrie întâlnirea lui cu un înger al Domnului astfel: „Şi înfăţişarea lui era ca a fulgerului, iar îmbrăcămintea lui albă ca zăpada” (Matei, 28:3). Profetul Daniel scria: „Şi mi-am ridicat ochii şi m-am uitat; şi iată un bărbat îmbrăcat în veşmânt de in; iar mijlocul îi era încins cu aur de Ofir, trupul îi era ca de topaz, faţa lui ca fulgerul, ochii lui ca nişte făclii de foc, braţele şi coapsele lui ca arama sclipitoare, iar sunetul cuvintelor lui ca un freamăt de mulţime” (Daniel, 10:5-6).

Eu şi însoţitorii mei am început să plutim de-a lungul potecii şi eu ştiam că mă duc acasă. Casa mea veşnică. Ne întorceam la Dumnezeu şi eram toţi foarte emoţionaţi. Însoţitorii mei abia puteau să-şi stăpânească entuziasmul dezlănţuit şi erau nerăbdători să-mi anunţe întoarcerea, sărbătorind-o cu toţi locuitorii cerurilor. În timp ce sorbeam frumuseţea şi bucuria cu însoţitorii mei, am aruncat o privire către scena de pe malul râului. Corpul meu semăna cu „cochilia” unui vechi prieten şi am simţit o caldă compasiune şi recunoştinţă pentru utilizarea lui.

M-am uitat la Tom şi la fiii săi, iar ei păreau cumplit de trişti şi de vulnerabili. I-am auzit strigându-mă şi implorându-mă să respir. Îi iubeam şi nu doream să fie trişti, încât i-am rugat pe însoţitorii mei cereşti să mă aştepte până mă întorc în trupul meu, să stau întinsă şi să respir. Gândindu-mă că erau satisfăcuţi, mi-am părăsit corpul apoi şi mi-am reluat călătoria înapoi spre casă.

Mergeam pe o potecă ce ducea către o sală măreaţă şi strălucitoare, mai mare şi mai frumoasă decât orice puteam concepe să văd pe Pământ. Strălucea în toate culorile. Cred că atunci când oamenii care au trecut prin experienţe în apropierea morții descriu „vederea luminii albe” sau „deplasarea către lumina albă” ei descriu, de fapt, deplasarea către strălucirea acestei săli. Vocabularul nostru nu este destul de bogat pentru a descrie experienţa într-un mod inteligibil. Poate din această cauză Iisus vorbea adesea în parabole.

Mi-am simţit sufletul atras către intrare şi, pe măsură ce mă apropiam, absorbeam emisia de lumină şi simţeam iubirea pură, deplină, absolut necondiţionată care emana din acea sală. Era cel mai frumos şi mai fascinant lucru pe care îl văzusem vreodată.  Ştiam cu siguranţă profundă că reprezintă ultima ramificaţie a vieţii, poarta prin care trebuie să treacă fiecare fiinţă umană. Era clar că acea sală era locul în care fiecăruia dintre noi i se dă ocazia de a-şi revedea viaţa şi alegerile făcute în viaţă şi unde ni se oferă oportunitatea finală de a-l alege pe Dumnezeu sau de a ne depărta de el – pentru veşnicie. M-am simţit pregătită să intru în sală şi am fost cuprinsă de dorul profund de a mă reuni cu Dumnezeu.

Nu au fost obstacole notabile faţă de reunirea mea cu Dumnezeu. Tom Long şi băieţii lui continuau să-mi facă semne. De fiecare dată când mă implorau să mă întorc şi să respir, eu mă simţeam obligată să revin în corpul meu şi să mai respir o dată, înainte de a-mi relua călătoria. Acest lucru a devenit obositor şi am ajuns chiar să mă simt iritată de chemarea lor continuă.  Ştiam că ei nu înţelegeau ce se întâmplase, însă mă deranja că nu mă lăsau în pace. Aş asemăna senzaţia mea cu iritarea resimţită de un părinte căruia copilul îi tot cere o mulţime de lucruri înainte de a se culca: o poveste, un pahar cu apă, aprinderea sau stingerea luminii, aranjarea aşternutului, încă o sărutare etc.

Am ajuns la intrarea în sală şi am putut vedea multe spirite umblând de colo colo în interior. Toate spiritele se întorceau să ne privească în timp ce intram şi ne transmiteau compasiune şi iubire. Înainte de a apuca să intrăm, totuşi, o senzaţie apăsătoare de mâhnire şi de tristeţe a coborât asupra însoţitorilor mei spirituali şi atmosfera a devenit sumbră. Ei s-au întors spre mine şi mi-au explicat că nu venise vremea să intru în sală; nu-mi terminasem călătoria pe Pământ, mai aveam multe de făcut şi trebuia să mă întorc în corpul meu. Am protestat, dar mi-au fost oferite mai multe motive să mă întorc şi mi s-a spus că mi se vor da curând mai multe informaţii.

Ne-am împărtăşit părerile de rău, în timp ce mă însoţeau înapoi pe malul râului. M-am aşezat în corpul meu şi am trimis priviri pline de dor acestor fiinţe cereşti, care veniseră cu mine să mă călăuzească, să mă protejeze şi să mă îmbărbăteze, înainte de a mă întinde şi a reveni în corpul meu.”

Editura: Adevăr Divin
Dimensiuni: 13×20 cm
Număr pagini: 210
Data apariţiei: octombrie 2014

Preţ: 21 RON

Cartea se poate achiziţiona de ps site-ul Editurii Adevăr Divin, cu reducere, la prețul de 18,90 RON, accesând acest link

Prețul de pe site se poate modifica ulterior.

Sursa: http://www.divin.ro

Alte postări în categoria Lumea de dincolo:
Experimente privind viaţa de după moarte – Gary E. Schwartz, William L. Simon
Cum să îți descoperi viețile anterioare – Ted Andrews
Aventuri în viaţa de dincolo – William Buhlman

 

 

 

 

 

Recenzie: Depresia. Evadare din infern – Sorin Ene

depresia_micaÎn cartea Depresia. Evadare din infern, publicată la Editura Herald în colecția Terapia, autorul își propune să prezinte într-un limbaj simplu, pe înțelesul tuturor, fenomenul temut al depresiei, care afectează din ce în ce mai mulți oameni în zilele noastre. Citind această carte, orice om obișnuit își poate face o idee despre ce înseamnă acest fenomen nefericit, pentru a se putea înțelege și ajuta mai bine, fie pe sine, fie pe apropiații săi care suferă de depresie.

Aflăm din carte că există numeroase feluri de depresie, cu diverse cauze și forme de manifestare, însă toate constituie o imensă sursă de nefericire pentru cei afectați, care practic sunt în imposibilitatea de a-și mai putea trăi viața așa cum o făceau înainte. Ei se trezesc prinși ca într-o capcană, în care de multe ori nici nu știu cum au ajuns, și din care simt că nu le este posibil să se elibereze.

Prezentarea tipurilor de depresie sub forma unor interviuri cu persoane afectate este o idee foarte utilă, întrucât le dă posibilitatea cititorilor să își dea seama dacă ceea ce simt ei, sau cei dragi lor, se încadrează într-una din aceste categorii. Odată ce poți identifica ceea ce simți și înțelegi despre ce este vorba, lucrurile capătă oarecum o altă turnură, întrucât „dușmanul” își arată fața, devine unul cunoscut, abordabil, și, poate, mai ușor de combătut.

„Toate capitolele din carte sunt structurate astfel: inițial discuția dintre psihiatru și pacient, interpretarea cazului cu posibilele complicații și riscuri, precum și posibilele căi de evoluție în funcție de tratamentul urmat.

Fenomenul depresiv are, precum mitologicul Prometeu, foarte multe fețe. De aceea în carte vor fi mai multe personaje, fiecare cu propriile trăiri și senzații, cu propriile mecanisme de apărare. Punctul comun este prezența depresiei care planează asupra tuturor ca un nor întunecat.”

Indiferent dacă episoadele depresive apar în mod izolat sau sunt o stare resimțită în permanență, suferința este la fel de intensă și e clar că persoana respectivă are nevoie de ajutor. Autorul insistă foarte mult asupra ajutorului psihiatric de specialitate, care presupune tratamente specifice, eventual internare și psihoterapie. Acestea pot într-adevăr să fie decisive în ameliorarea depresiei, salvând chiar viața persoanei, întrucât mulți încearcă să-și ia viața pentru a nu mai simți această durere profundă.

Personal, cred însă că nu ar trebui să lăsăm vindecarea noastră doar în seama medicamentelor și ajutorului exterior. E necesară și o doză mare de sinceritate cu propria persoană, de introspecție, pentru a înțelege ce simțim și de ce simțim în acest fel. Până la urmă, depresia este de fapt o stare de nemulțumire dusă la extrem, datorată discrepanței între ceea ce ne-am dori să fie și modul în care stau lucrurile în realitate, precum și imposibilității de a ne focaliza asupra aspectelor pozitive ale vieții. Însă negarea prezentului și a realității noastre nu este o soluție. Este imperios necesar să putem găsi acele lucruri din viețile noastre pentru care putem fi recunoscători și să ne concentrăm atenția pe aprecierea pentru acestea. De ce să așteptăm să pierdem ceea ce avem pentru a aprecia?

Energia recunoștinței poate face adevărate minuni și putem astfel ajunge să înțelegem că fiecare dintre noi este de fapt binecuvântat de Divinitate și, oricât de dificilă ar fi situația noastră, ea este doar o experiență de care avem nevoie pentru a învăța ceva despre noi, pentru a ne dezvolta și a merge înainte cu o cunoaștere care altfel ar fi fost imposibil de obținut.

Poate cel mai dificil de gestionat într-o depresie este sentimentul că nu poți controla ceea ce ți se întâmplă, că nu te poți opri în nici un fel de a simți sentimentele negative și disperarea. Însă descrierile pertinente ale autorului ne fac să înțelegem că ceea ce simțim este cunoscut, a mai fost trăit și de alții înainte și că există specialiști care știu cu ce se confruntă și cum să abordeze aceste sentimente copleșitoare.

Oricum, e cert faptul că dacă suntem cuprinși de o depresie profundă, care poate conduce și la gânduri de sinucidere, ajutorul unui specialist e absolut necesar.

Una dintre cele mai neplăcute senzații pe care le generează un episod depresiv, este, cred eu, nevoia de a evada din momentul prezent, acel sentiment de “nu eu, nu acum, nu aici”. E dificil să-ți dorești mereu să fugi din propria viață și, pentru a depăși această atitudine, e nevoie în primul rând de o împăcare și acceptare a propriei persoane, cu bune și cu rele, cu unicitatea care constituie farmecul fiecăruia. De asemenea, e necesar să putem manifesta compasiune pentru alegerile nefericite făcute în trecut care ne-au adus în situația prezentă, concomitent cu disponibilitatea de a face noi alegeri, pentru a obține rezultate diferite.

Până la urmă, faptul de a ne găsi aici, în această situație și nu în alta, este, din punctul de vedere al vieții, corect și benefic, pentru că viața nu greșește niciodată și tot ceea ce se întâmplă are potențialul de a ne conduce spre binele nostru suprem. Această conștientizare poate ajuta mult, iar acceptarea situației de viață sau a propriei persoane așa cum este poate conduce efectiv la eliberarea de sub o povară distructivă.

Așadar, după cum putem concluziona din această carte, a apela la ajutorul specializat atunci când ne confruntăm cu stări pe care nu le mai putem gestiona singuri este necesară, pentru că tratamentul ne ajută să ne recuperăm resursele interioare pierdute și să învățăm noi și eficiente moduri de a face față situației. Însă ar fi bine să nu lăsăm vindecarea noastră doar pe seama medicamentelor și să încercăm atât cât putem să facem acea muncă interioară care depinde numai de noi. Altfel, vindecarea poate fi doar una temporară, iar depresia ne poate ataca din nou atunci când ne manifestăm din nou tiparele negative de gândire și comportament. În definitiv, nimeni din exterior nu ne poate ajuta cu adevărat dacă în primul rând nu ne ajutăm chiar noi. Așa după cum spune și autorul, nu există medicamente care să poată schimba gândurile oamenilor.

Editura: Herald
Număr pagini: 192
Format: 13×20 cm
Data apariţiei: 2011

Preţ: 19 RON

Cartea se poate achiziţiona de pe site-ul Editurii Herald cu reducere, la preţul de 16 RON, accesând acest link

Stocul este limitat!

Alte postări în categoria Articole şi recenzii:
Recenzie: Terapia destinului de Vasile Andru
Recenzie: Conversaţii cu tine – Daniela Andreescu
Jnana Yoga – Swami Vivekananda

Compulsiunile: prieteni sau duşmani? – Mary O’Malley

compulsiunile-prieteni-sau-dusmani_micaAceasta este ultima carte publicată de Editura For You, care constituie un ajutor foarte util pentru autocunoașterea noastră și ameliorarea comportamentelor prin care chiar noi ne facem rău.

Toţi suntem compulsivi, într-o oarecare măsură. Bătăliile pe care le dăm zi de zi includ de la îngrijorare şi muncă excesivă la supraalimentare şi abuzul de alcool şi droguri. Când ne dăm seama că suntem compulsivi, principala noastră reacţie este, de obicei, să încercăm să ne controlăm acest comportament; numai că atunci când încercăm să ne ţinem compulsiunile sub control, acestea ajung să ne controleze ele pe noi. Şi atunci când reuşim să scăpăm de una, alta pare că îi ia imediat locul.

În ultimii treizeci de ani, Mary O’Malley a realizat o abordare revoluţionară a vindecării compulsiunilor. Ea ne încurajează cu blândeţe să le privim cu curiozitate, să interrelaţionăm cu ele şi să ne punem întrebări care ne ajută să ne înţelegem aceste comportamente. Ea ne arată că atunci când suntem curioşi şi iertători, în loc să fim autoritari şi dispreţuitori, putem obţine vindecarea de durată. Atunci, compulsiunile ne devin dascăli. Cartea ei este plină de perspective noi şi de tehnici simple, pe care oricine le poate înţelege cu uşurinţă.

„Înţelepciunea străveche ne spune că, uneori, cea mai bună soluţie pentru rezolvarea unei probleme este să o primeşti cu relaxare, în loc să te lupţi cu ea şi să i te împotriveşti. Acesta este mesajul esenţial pe care îl aduce Mary O’Malley cu privire la încercările la care ne supun comportamentele compulsive. Aşa cum explică ea, aceasta presupune dezvoltarea compasiunii, a iertării şi a curiozităţii. Cultura noastră, abrutizată de dorinţa de dominare şi control, are mare nevoie de acest mesaj.” – Larry Dossey, MD, autorul volumelor Healing Words (Cuvinte care vindecă), Reinventing Medicine (Reinventarea medicinii) şi Healing Beyond the Body (Vindecarea dincolo de corp)

„În sfârşit, o modalitate conştientă, plină de afecţiune şi eficientă de a ne înţelege compulsiunile şi a le face faţă. Mary O’Malley a pătruns esenţa vindecării comportamentelor pe care mulţi dintre noi le consideră copleşitoare. Această carte plasează terapia compulsiunilor la un nivel cu totul nou.” – Alan Cohen, autorul volumului Mr. Everit’s Secret (Secretul d-lui Everit)

„Lăsaţi ca această carte să vă fie tovarăş şi o călăuză plină de compasiune pe drumul trezirii; să vă ajute să descoperiţi perfecţiunea care există deja dintotdeauna aici, în adâncul momentului prezent, indiferent de ceea ce se întâmplă.” – Eckhart Tolle, autorul volumului The Power of Now (Puterea prezentului)

Mary O’Malley este conferenţiar, facilitator de grup şi consilier cu drept de practică privată în Kirkland, Washington, SUA.

Mai jos găsiți cuprinsul cărții:

Mulţumiri
Introducere

Partea întâi. Călătoria spre vindecare
Capitolul 1. Călătoria mea, călătoria noastră
Capitolul 2. Reconectarea cu tine însuţi

Partea a doua. Transformarea relaţiei pe care o avem cu compulsiunile
Capitolul 3. Recunoaşterea compulsiunilor drept prieteni
Capitolul 4. Învaţă să răspunzi
Capitolul 5. Trecerea de la gestionare la înţelegere

Partea a treia. Patru abilităţi de bază pentru abordarea compulsiunilor
Capitolul 6. Elemente fundamentale pentru deprinderea abilităţilor
Capitolul 7. Abilitatea numărul unu: dezvoltarea curiozităţii
Capitolul 8. Abilitatea numărul doi: iubirea de sine pornită din interior spre exterior
Capitolul 9. Abilitatea numărul trei: deschiderea faţă de propria respiraţie
Capitolul 10. Abilitatea numărul patru: întoarcerea acasă, la noi înşine

Partea a patra. Căutarea comorii
Capitolul 11. Pregătirea pentru găsirea comorii
Capitolul 12. Puterea tămăduitoare a întrebărilor
Capitolul 13. Căutarea comorii cu ajutorul senzaţiilor
Capitolul 14. Căutarea comorii cu ajutorul sentimentelor
Capitolul 15. Căutarea comorii cu ajutorul compulsiunilor

Concluzii. Cercul complet
Anexă. Ghid de referinţe pentru abilităţi şi tehnici
Note
Despre autor

Iată și un scurt fragment:

Practici pentru dezvoltarea bucuriei de a exista

“Cum ar fi să poţi învăţa să-ţi umpli corpul cu desfătare, în loc de alimente, droguri, suprasolicitare şi alcool? Cum ar fi ca în mijlocul unei zile aglomerate să poţi, din când în când, să evadezi din mintea înclinată către acţiune, pentru a putea avea acces la conectarea şi la înţelepciunea existenţei conştiente? Pe măsură ce înţelegi puterea existenţei conştiente şi înveţi cum să acorzi atenţie vieţii, vei vedea că aceasta îţi oferă momente de inactivitate pe tot parcursul zilei. Acestea sunt momentele în care poţi face pauzele care te înviorează, conectându-te la vindecarea pe care o aduce existenţa conştientă. Stai la coadă la poştă, frustrat de faptul că vei avea de aşteptat atât de mult, şi brusc îţi aminteşti să te conectezi. Închide ochii, respiră adânc de câteva ori şi lasă tensiunea să se risipească, în timp ce devii conştient de propriul corp. Ascultă simfonia sunetelor, crescând şi descrescând în intensitate în jurul tău, ascult-o de parcă asta ar fi prima ta zi petrecută pe Pământ. Dacă eşti în cadă, închide ochii şi lasă-te în voia apei. Contopeşte-te cu ea. Mişcă apoi picioarele, pentru ca apa să se onduleze în jurul tău, şi deschide-te experienţei îmbrăţişării ei liniştitoare, în timpul exerciţiului, opreşte-te o clipă din când în când şi îndreaptă-ţi întreaga atenţie asupra a ceea ce se întâmplă în corpul tău. Simte cu adevărat cum acest exerciţiu umflă apele fluviului vitalităţii. Aceste pauze reprezintă momente de trăire pură – contactul imediat cu viaţa. Nu trebuie exagerat însă. Uneori sunt suficiente câteva respiraţii pentru a pune lucrurile în mişcare. Pentru că dincolo de dorinţele şi temerile tale, de străduinţele şi solicitările la care te supui încontinuu se află setea de a trăi din plin momentul prezent!

Pe măsură ce exersezi momentele de existenţă conştientă, atenţia ţi se va ascuţi. Indiferent de locul în care te afli, vei putea simţi fluviul de vitalitate care îţi străbate tot corpul, dincolo de încordarea cronică şi de împotrivirea faţă de viaţă. O conectare atât de puternică cu tine însuţi te va transforma atunci dintr-o fiinţă care acţionează, într-o fiinţă care există.

La început, atunci când faci o pauză, vei recunoaşte în special tensiunea cronică şi împotrivirea faţă de viaţă. Nu opune rezistenţă. Pentru a părăsi starea de reacţie, pune următoarea întrebare: “Pot oare, în acest moment, să accept asta în viaţa mea?” Asta îţi aminteşte că, dacă te împotriveşti, lucrurile nu fac decât să se înrăutăţească. Aşa că, timp de câteva respiraţii, lasă lucrurile aşa cum sunt şi fii pur şi simplu receptiv la viaţă. Doreşte-ţi să depăşeşti starea de tensiune cu ajutorul respiraţiei adânci şi să-ţi recapeţi conştienta a tot ceea ce te înconjoară. Bucuria va apărea atunci când va fi pregătită.

Deoarece puţini dintre noi ştiu ce înseamnă detensionarea şi reconectarea, ar fi bine să ne dezvoltăm capacitatea de a exista prin mai multe metode, nu numai prin momente răzleţe de respiraţie adâncă. Putem să ne rezervăm în fiecare zi o anumită perioadă de timp în care să ne eliberăm de toate cerinţele venite din exterior şi să ne folosim atenţia pentru a ne conecta. Dacă mintea îţi spune că nu ai timp de aşa ceva, n-o lua în seamă; sunt doar vorbe aiurea. Totul funcţionează mai bine atunci când suntem conectaţi.”

Editura: For You
Dimensiuni: 14×20 cm
Număr pagini: 374
Data apariţiei: octombrie 2014

Preţ: 30 RON

Cartea se poate achiziţiona de pe site-ul Editurii For You, accesând acest link

Sursa: http://editura-foryou.ro, http://www.eusunt.ro

Alte postări în categoria Autocunoaștere:
Cum să-ţi construieşti fericirea. Psihologia fericirii – Christophe Andre
Inteligenţa intuitivă – Vanessa Mielczareck
Umbra din noi – Verena Kast

 

 

 

 

 

Curs: Introducere in CABALA – cu premii în cărți

kabbalaFundația Calea Victoriei organizează luni 13 octombrie, incepand cu ora 19.00, cursul Introducere in Cabala, sustinut de Harry Kuller.

Două sunt personalitățile care au marcat, în ultima jumătate de veac, cunoașterea modernă a Cabalei: Gerschom Scholem și Mosche Idel. Despre ambii au vorbit în diferite ocazii Mircea Eliade și Ioan Petre Culianu. Cel din urmă scria despre Mosche Idel că este “cel mai strălucit interpret al misticismului ebraic”. Un savant și un om extraordinar, a cărui operă a revoluționat deja toate cunoștințele noastre despre Cabala, tradiție mistică manifestată în diferite școli și curente, începând de prin secolul X.

Cursul este organizat în cinci întâlniri, cu următoarele teme:

1.În introducerea cursului, voi prezenta aceste două personalități și contribuția lor majoră în domeniu. Dat fiind că Mosche Idel are câteva cărți traduse și în limba română, ușor încifrate pentru un cititor neavizat, voi prezenta în prima lecție o tălmăcire a ideilor de bază din următoarele: Cabala – noi perspective; Cabala și Eros; Hasidism intre extaz și magie.

2. A doua lecție va angaja o dezbatere în legătură cu deosebirile dintre Cabala din epoca Renașterii și studiul Cabalei în secolul XX.

3. O a treia lecție intitulată Tehnici mistice, nomice și anomice va evidenția plânsul ca tehnică mistică; ascensiunea sufletului; combinarea literelor numelui divin; vizualizare de culori și rugăciunea cabalistică.

4 + 5. Ultimele două lecții vor prezenta lucrările clasice ale Cabalei  – Zohar, Sefer Ietira, și comentatorii lor din medievalitate.

*Trei dintre participanții la cursul Introducere in CABALA vor câștiga prin tragere la sorți câte o carte oferită de Editura Herald: Cartea Stralucirii. Pagini alese din Zohar, Kabbala. Traditia secreta a occidentului sau Doctrina Kabbalei.

Lector: Harry Kuller

Data incepere: 13 Octombrie 2014; Ora curs: 19:00
Număr ateliere: 5;
Frecvența: săptămânal, luni
Vârsta Minimă: 16 ani

Cost: 250 ron; Cost redus (card fidelitate, studenți, pensionari): 225 ron

Locul desfășurării: Fundația Calea Victoriei – Str. Popa Soare nr 40, etaj 1 (în apropierea Rondului Pache Protopopescu și Biserica Sfânta Vineri – Blvd Corneliu Coposu)

Înscrieri la: CONTACT@VICTORIEI.RO

Detalii la www.victoriei.ro

Testul pasiunii – Janet Bray Attwood, Chris Attwood

Testul_pasiunii_editura_Adevar_DivinCea mai recentă carte publicată de Editura Adevăr Divin este Testul pasiunii. Calea fără efort ce conduce la descoperirea menirii tale în viaţă. Janet Bray Attwood şi Chris Attwood au inspirat mii de oameni, prin bestsellerul lor, Testul Pasiunii,  să îşi creeze viaţa la care visează prin descoperirea lucrurilor care îi pasionează şi prin adoptarea unui stil de viaţă la unison cu lucrurile pe care le preţuiesc cel mai mult.

Cititorii sunt învăţaţi să îşi identifice principalele cinci pasiuni prin realizarea Testului, iar apoi să îşi pună la unison viaţa cu lucrurile care contează cel mai mult pentru ei prin programul de acţiune Atwood, descris pas cu pas şi foarte uşor de urmat.

Chris şi Janet Attwood combină în carte înţelepciunea profundă şi poveştile unor exemple vii de viaţă trăită cu pasiune precum Jack Canfield, Richard Paul Evans sau Stephen M. R. Covey cu experienţele lor personale, demonstrând că trăirea unei vieţi pasionante este nu doar posibilă, ci chiar inevitabilă pentru cei care realizează Testul.

Iată ce spun câțiva autori cunoscuți despre această carte:

„Este simplu, uşor şi profund.” – JACK CANFIELD, cocreator al seriei de bestselleruri Supă de pui pentru suflet

„O metodă simplă, clară şi eficientă care te ajută să îţi identifici pasiunile fundamentale, astfel încât să îţi poţi crea viaţa satisfăcătoare pe care o meriţi.” – JOHN GRAY, Ph.D., autorul bestsellerului Bărbaţii sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus

„Cea mai simplă şi mai clară modalitate de a afla ce îţi doreşti, limpezindu-ţi cine eşti.” – T. HARV EKER, autorul cărţii Secretele minţii de milionar

Mai jos găsiți detaliat cuprinsul cărții Testul pasiunii:

Cuvânt înainte de T. Harv Eker
Introducere

PARTEA ÎNTÂI
DESCOPERIREA LUCRURILOR CARE TE PASIONEAZĂ
1.Începutul începutului!
2.Naşterea Testului Pasiunii
3.Completarea Testului Pasiunii
Liniile directoare ale Testului Pasiunii
Instrucţiuni pentru completarea Testului Pasiunii
4.Creează-ţi o viaţă trăită cu pasiune
Scorul pasiunilor tale
Cartonaşele cu pasiuni
5.Creează-ţi marcatoarele
6.Dă voie visului tău să prindă viaţă
Panoul Viziunii tale
Paginile lucrurilor care te pasionează
Cea de-a o suta aniversare a zilei de naștere
7.Lumea exterioară este aşa cum eşti tu
Jocul aprecierii
Cele şapte chei ale unei vieţi trăite la unison cu pasiunea
A fost cea mai frumoasă experienţă din viaţa mea
Puterea pasiunii

PARTEA A DOUA
CĂLĂTORIA PE AUTOSTRADA COSMICĂ: CREAREA VIEŢII PE CARE ŢI-O DOREŞTI
8.Tu devii ceea ce gândeşti
Interviu cu Nani Ma
9.Demisia din postul de Manager General al Universului
Interviu cu Debbie Ford
10.Navighează când vântul este bun
Interviu cu Richard Paul Evans
11.Este vorba despre toţi ceilalţi
Interviu cu Jay Abraham
12.Călătoria cu viteza credinţei
Interviu cu Stephen M. R. Covey
13.Fericirea este întotdeauna prezentă
Interviu cu Marci Shimoff
14.Suntem una în esenţă
Interviu cu dr. John Hagelin

Epilog
Mulţumiri
Despre autori
Resurse

Fragment din carte:

“Pasiunea este o experienţă foarte personală. Atunci când începi să faci ceea ce îţi place cu adevărat, lucrul care te pasionează cel mai tare, viaţa ta este atrasă irezistibil în direcţii pe care la ora actuală nici măcar nu ţi le poţi imagina.

În prima parte a acestei cărţi îţi vom împărtăşi povestea uimitoare a miracolelor care au apărut în viaţa lui Janet după ce aceasta şi-a clarificat ce anume o pasionează cu adevărat.

De multe ori, noi cădem în capcana întrebării „cum?” Cum voi găsi banii de care am nevoie? Cum voi găsi timpul necesar? Cum voi învăţa această capacitate nouă? Aşa cum vei vedea însă, nu această întrebare este importantă, ci „care?” Singurul lucru care contează este clarificarea pasiu­nilor tale. Acesta este mesajul cărţii de faţă.

Pe măsură ce vei afla povestea călătoriei în India a lui Janet, vei vedea că banii de care avea nevoie aceasta au apărut de la sine, iar dorinţele ei au venit singure la ea, fără ca Janet să fie nevoită să le urmărească. Îţi vom împărtăşi cât de curând evenimentele fortuite pe care Janet nu le-ar fi putut anticipa niciodată şi cât de irelevante devin inconve­nientele şi disconfortul superficial care apar inevitabil atunci când mergi pe calea pasiunii dacă eşti aliniat cu destinul tău.

[…]

Îţi vom prezenta imediat Testul Pasiunii, dar mai întâi de toate dorim să lămurim de ce este atât de important să faci ceea ce îţi place cel mai mult pe lume. O prietenă ne-a împăr­tăşit o poveste adevărată care ilustrează importanţa transpu­nerii în practică a lucrurilor care îţi plac cel mai mult pe lume:

O tânără care colecta autografe de la oameni faimoşi se afla odată într-un aeroport, aşteptând să se îmbarce într-un avion, când a văzut o mulţime de oameni adunată în jurul unui omuleţ îmbrăcat într-o robă albă.

Fata şi-a dat seama că trebuia să fie vorba de o personali­tate binecunoscută, căci bărbatul era înconjurat de oameni. De aceea, ea s-a îndreptat către mulţime şi a întrebat pe cineva cine era bărbatul. Persoana i-a răspuns:

– Este Maharishi Mahesh Yogi, un mare sfânt care tră­ieşte în Himalaya.

Încântată, fata s-a repezit la Maharishi şi i-a cerut auto­graful. Maharishi a privit-o în ochi, i-a luat carneţelul de autografe şi i-a spus:

– Îţi voi oferi ceva mult mai de preţ decât autograful meu.

După care a scris un singur cuvânt.

Bucură-te.

Ce mesaj a dorit să îi transmită Maharishi fetei? Că scopul vieţii este bucuria. Atunci când nu te bucuri, tu nu eşti inte­grat în fluxul vieţii. Cu alte cuvinte, îţi ratezi menirea.”

Editura: Adevăr Divin
Dimensiuni: 13×20 cm
Număr pagini: 343
Data apariţiei: septembrie 2014

Preţ: 35 RON

Cartea se poate achiziţiona de pe site-ul Editurii Adevăr Divin cu reducere, la prețul de 31,50 RON, accesând acest link

Prețul de pe site se poate modifica ulterior.

Sursa: http://www.divin.ro

Alte postări în categoria Dezvoltare personală:
Avantajul încrederii în propriile forţe şi abilităţi – Brian Tracy
Codul talentului – Daniel Coyle
Cum îţi vei măsura viaţa? – Clayton M. Christensen